Zautomatyzuj rozliczenia transportu z modułem Faktury Ticontract

Zautomatyzuj weryfikację faktur transportowych z modułem Faktury Ticontract i rozliczaj przewoźników jednym kliknięciem myszy. Błyskawicznie analizuj wszystkie pozycje listu przewozowego, unikaj błędów znanych z ręcznych rozliczeń i automatycznie weryfikuj różnice w cenach. Daj wszystkim stronom zlecenia pełny wgląd w przebieg procesów. Faktury Ticontract umożliwiają automatyczne tworzenie not kredytowych i przesyłanie przetworzonych dokumentów odpowiedniemu przewoźnikowi lub dostawcy usług logistycznych. Zredukuj ilość czynności, które wszystkie zainteresowane strony muszą wykonywać ręcznie, przyspiesz procesy związane z płatnościami, ogranicz czas i obniż koszty.

Billing document icon

Skorzystaj z modułu Faktury Ticontract, jeśli chcesz ...

Stack of money icon yellow and gray

... Mieć pełną kontrolę nad wydatkami

Gromadź wszystkie informacje o zamówieniach transportowych na jednej platformie i pozwól systemowi automatycznie wykorzystywać dane do rozliczania kosztów transportu.

Checkmark icon yellow and gray

... Automatycznie weryfikować faktury 

Przejmij obsługę rozliczeń faktur transportowych i zredukuj koszty zewnętrznych podwykonawców. Zautomatyzuj rozliczenia przewoźników i przechowuj komplet dokumentów w jednym miejscu. 

Delivery icon yellow and gray

... Uprościć procedury wystawiania not kredytowych

Generuj wszystkie pozycje listu przewozowego automatycznie na podstawie informacji zapisanych w systemie. Zredukuj ręczne tworzenie listów przewozowych i kontrole. 

Clock icon yellow and gray

... Oszczędzać czas swój i przewoźników

Skorzystaj z funkcji automatycznej weryfikacji faktur transportowych i związanej z tym komunikacji za pomocą jednego kliknięcia myszy. Ogranicz pracę manulną swoich pracowników i przewoźników.

Poznaj zaawansowane funkcje modułu Faktury Ticontract:

Wystawianie not kredytowych

Dokonuj weryfikacji danych wysyłki i twórz noty kredytowe przy pomocy paru kliknięć myszy. Automatyzuj procesy i ograniczaj pracę reczną.

Weryfikacja rozliczenia

Weryfikuj rozliczenia transportowe z przewoźnikami lub dostawcą usług logistycznych za pomocą kilku kliknięć bezpośrednio w platformie.

Import danych

Otrzymuj wystawione faktury i dane wysyłki z ERP lub innego systemu logistycznego. Gromadź wszystkie informacje w jednym miejscu. 

Definiowanie zakresów cen

Twórz zestawienia pokazujące różnice między pierwotnymi cenami za transport a wynegocjowanymi stawkami z przewoźnikami.

Zarządzanie stawkami

Zwiększaj jakość automatycznej weryfikacji faktur dzięki danym z modułu Zarządzanie stawkami transportowymi.

Analiza danych

Gromadź i przetwarzaj dane z listów przewozowych wewnątrz systemu i przeprowadzaj analizy pod kątem kosztów. 

Opinie klientów

Budowanie silnych relacji z przewoźnikami 

Od czasu wdrożenia funkcji Faktury, proces przetwarzania naszych faktur transportowych przebiega bardzo szybko. Nasi przewoźnicy są bardzo zadowoleni, a my terminowo spłacamy wszystkie koszty transportu”.

Produkty dodatkowe

Umów się na prezentację demo!