Intermarche wdraża platformę Transporeon

Alarm clock on concrete street

Warszawa, 20 marca 2018 r. – Sieć Intermarché zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w logistyce – automatycznie dostosowywanego czasu trwania okna czasowego do wielkości zamówienia oraz rodzaju asortymentu w dostawie. Za system i jego wdrożenie odpowiada Mercareon, platforma Grupy Transporeon.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie internetowej platformy Mercareon, by lepiej i efektywniej zarządzać dostawami towarów do naszych magazynów. Naszym celem było również uzyskanie dostępu do informacji o rzeczywistych (a nie jedynie planowanych) godzinach dostawy i liczbie palet w dostawie do centrum dystrybucyjnego – mówi Dariusz Kierski, dyrektor logistyki w Grupie Muszkieterów.

Platforma Mercareon umożliwia wydajniejsze planowanie pracy zespołu i czasu potrzebnego na rozładunek. Oprogramowanie systemu, oparte o chmurę, przynosi korzyści wszystkim uczestnikom procesu – dostawcom, przewoźnikom, pracownikom operacyjnym magazynu i sieci handlowej. Jest to szczególnie ważne w tzw. szczytach logistycznych, do których należy m.in. ostatni kwartał każdego roku.

Rzeczywistość pokazuje, że samochody dostawcze nie zawsze są całkowicie wypełnione, a realizowana dostawa w pełni zgodna ze złożonym zamówieniem. Stąd wśród funkcjonalności platformy, które zostały wypracowane pod naszym kątem, są formuły automatycznego dostosowywania długości okna czasowego do realnych parametrów dostawy – dodaje Dariusz Kierski.

Jedna zintegrowana platforma, z której korzystają dostawcy, przewoźnicy i sieć handlowa, to także lepszy dostęp do informacji. Wpływa to m.in. na szybkość raportowania o ewentualnych odstępstwach, które mogą być spowodowane np. warunkami atmosferycznymi czy nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze.

W ramach współpracy poszliśmy o krok dalej niż stałe okna czasowe, gdzie wyznaczone są godziny dostawy i czas na ich rozładunek. Ważnym elementem wdrożenia platformy i jej nowych funkcjonalności było włączenie w proces przewoźników. To oni – odbierając towar od dostawcy – dokładnie wiedzą, ile palet będzie przywiezionych do sieci, a także są w stanie określić rzeczywistą godzinę dostawy. Dzięki wiedzy uzyskanej od przewoźników, sieć handlowa może lepiej zarządzać swoimi zasobami – mówi Łukasz Hińcz, Business Development Manager CEE w Mercareon. Przewoźnicy, w momencie tworzenia awizacji, mają dostęp do informacji o czasie, jaki jest potrzebny do rozładunku danego transportu. Czas ten obliczany jest dynamicznie, na podstawie asortymentu oraz rzeczywistej liczby palet w dostawie. Przewoźnicy i dostawcy wiedzą, ile czasu zajmie poszczególna dostawa, w efekcie mogą skuteczniej planować kolejne zlecenia transportowe – dodaje przedstawiciel Mercareon.

Tylko do końca listopada z narzędzia Mercareon skorzystało już 450 dostawców Intermarché i 150 przewoźników. Kolejnym krokiem współpracy na linii Mercareon i Intermarché będzie ponowne zmapowanie procesu awizacji, aby jeszcze lepiej dostosować platformę do potrzeb operacji magazynowych i szersza 2 kooperacja z przewoźnikami. Jej celem jest eliminacja błędów w awizacji, by w efekcie osiągnąć 100% właściwych awizacji, co wpłynie na redukcję kosztów każdej ze stron.

Ściągnij jako PDF