MATERIAŁY BUDOWLANE


MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ


450 MLN EUR

snow-covered forest from above

Ursa

Znalezienie właściwych przewoźników i przejęcie kontroli

Klient

URSA to spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą materiałów do izolacji termicznej i akustycznej, zorientowana na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną budynków. Spółka obecna jest w Hiszpanii oraz wielu krajach europejskich dzięki 13 zakładom produkcyjnym, rozmieszczonym strategicznie na całym kontynencie europejskim. Roczna ilość transportów przydzielanych przez URSA przekracza 50,000.

 

Obecnie współpracujemy ze wszystkimi przewoźnikami za pośrednictwem platformy Transporeon. To scentralizowane narzędzie do przechowywania wszystkich informacji o dostarczonych towarach, śledzenia każdego zgłoszenia transportowego, przechowywania i przeglądania historii wszystkich naszych zamówień. 

Tomasz Kania, specjalista ds. logistyki
URSA Polska 

Wyzwania

  • Kontakt z przewoźnikami odbywał się tradycyjnymi metodami komunikacji – telefonicznie oraz przy użyciu komunikatorów internetowych.
  • Czas poszukiwania przewoźników, którzy mieli możliwość wykonania zlecenia, zwłaszcza w okresach wzmożonych wysyłek, był bardzo długi. Często łączyło się to z dodatkowymi kosztami.
  • Po potwierdzeniu możliwości podjęcia danego kursu, z systemu SAP generowane było zlecenie dla konkretnego przewoźnika, które następnie było ręcznie przesyłane drogą mailową.
  • Każdy zakład produkcyjny działał w oparciu o bazę lokalnych przewoźników, nie wykorzystując przy tym efektów synergii i skali grupy.

Rozwiązanie

  • URSA wybrała dwa moduły do przydzielania transportów, zarówno opcję kontraktową – No-touch Order, jak również elastyczne rozwiązanie spotowe – Best Carrier.
  • URSA zdecydowała się również wdrożyć moduł Time Slot Management, który umożliwia przewoźnikom awizację poszczególnych okien czasowych przy odbiorze towaru oraz Transport Visibility, stosowane w celu śledzenia nadawanych przesyłek.
  • Wzbogacenie modułu No-touch Order o rozwiązanie Automatic Pricing & Carrier Allocation umożliwiło pełną automatyzację przydzielania zleceń przewoźnikom na podstawie predefiniowanych warunków oraz automatyczne obliczanie frachtu w oparciu o aktualne kontrakty i cenniki.
  • Korzystając z modułu Reporting, URSA ma możliwość opracowywania pełnego zakresu raportów, w tym comiesięcznych ocen przewoźników.

Rezultaty

Factory icon yellow and gray

AUTOMATYZACJA ZLECEŃ

URSA usprawniła proces alokacji zleceń transportowych i ułatwiła poszukiwanie specjalnych transportów. Ponadto, stworzyła wspólną bazę przewoźników dla wszystkich zakładów URSA.

Telescope icon yellow and gray

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Aktualne informacje o stanie dostawy dostępne w czasie rzeczywistym.

Stack of money icon yellow and gray

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Redukcja kosztów o 10% w obszarze zleceń spotowych.

Puzzle icon yellow and gray

UPROSZCZENIE PROCESÓW

Dostęp do istotnych danych niezbędnych do utworzenia szczegółowych raportów i ocen.