MATERIAŁY BUDOWLANE


MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ


450 MLN EUR

snow-covered forest from above

Ursa

Znalezienie właściwych przewoźników i przejęcie kontroli

Klient

URSA to spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą materiałów do izolacji termicznej i akustycznej, zorientowana na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną budynków. Spółka obecna jest w Hiszpanii oraz wielu krajach europejskich dzięki 13 zakładom produkcyjnym, rozmieszczonym strategicznie na całym kontynencie europejskim. Roczna ilość transportów przydzielanych przez URSA przekracza 50,000.

 

Obecnie współpracujemy z wszystkimi przewoźnikami za pośrednictwem platformy Transporeon. To scentralizowane narzędzie do przechowywania wszystkich informacji o dostarczonych towarach, śledzenia każdego zgłoszenia transportowego, przechowywania i przeglądania historii wszystkich naszych zamówień. 

Tomasz Kania, specjalista ds. logistyki
URSA Polska 

Wyzwania

  • Kontakt z przewoźnikami odbywał się tradycyjnymi metodami komunikacji – telefonicznie oraz przy użyciu komunikatorów internetowych.
  • Czas poszukiwania przewoźników, którzy mieli możliwość wykonania zlecenia, zwłaszcza w okresach wzmożonych wysyłek, był bardzo długi. Często łączyło się to z dodatkowymi kosztami.
  • Po potwierdzeniu możliwości podjęcia danego kursu, z systemu SAP generowane było zlecenie dla konkretnego przewoźnika, które następnie było ręcznie przesyłane drogą mailową.
  • Każdy zakład produkcyjny działał w oparciu o bazę lokalnych przewoźników, nie wykorzystując przy tym efektów synergii i skali grupy.

Rozwiązanie

  • URSA wybrała dwa moduły do przydzielania transportów, zarówno opcję kontraktową – No-touch Order, jak również elastyczne rozwiązanie spotowe – Best Carrier.
  • URSA zdecydowała się również wdrożyć moduł Time Slot Management, który umożliwia przewoźnikom awizację poszczególnych okien czasowych przy odbiorze towaru oraz Transport Visibility, stosowane w celu śledzenia nadawanych przesyłek.
  • Wzbogacenie modułu No-touch Order o rozwiązanie Automatic Pricing & Carrier Allocation umożliwiło pełną automatyzację przydzielania zleceń przewoźnikom na podstawie predefiniowanych warunków oraz automatyczne obliczanie frachtu w oparciu o aktualne kontrakty i cenniki.
  • Korzystając z modułu Reporting URSA ma możliwość opracowywania pełnego zakresu raportów, w tym comiesięcznych ocen przewoźników.

Rezultaty

Factory icon yellow and gray

AUTOMATYZACJA ZLECEŃ

URSA usprawniła proces alokacji zleceń transportowych i ułatwiła poszukiwanie specjalnych transportów. Ponad to, stworzyła wspólną bazę przewoźników dla wszystkich zakładów URSA.

Telescope icon yellow and gray

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Aktualne informacje o stanie dostawy dostępne w czasie rzeczywistym.

Stack of money icon yellow and gray

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Redukcja kosztów o 10% w obszarze zleceń spotowych.

Puzzle icon yellow and gray

UPROSZCZENIE PROCESÓW

Dostęp do istotnych danych niezbędnych do utworzenia szczegółowych raportów i ocen.