SIECI HANDLOWE


BRANŻA SPOŻYWCZA


64 MLD EUR

multi-storey shopping centre with escalators and silver spheres

Tesco

Wzrost wydajności magazynów w centrach dystrybucyjnych Tesco za pomocą platformy logistycznej Mercareon

Klient

Tesco PLC to największa brytyjska sieć hipermarketów, której siedziba główna znajduje się w miejscowości Cheshunt w Wielkiej Brytanii. Sieć jest trzecią największą spółką handlową na świecie pod względem wielkości obrotów, a jej sklepy znajdują się w 12 krajach w Europie i Azji. Tesco jest liderem na rynku handlu produktami spożywczymi w Wielkiej Brytanii (udział ok. 28,4%), Irlandii, na Węgrzech, w Malezji i Tajlandii. 

Manualne rezerwowanie okien czasowych dla dostaw oraz zarządzanie zmianami w obszarze awizacji były czasochłonne i nieefektywne zarówno dla Tesco, jak i dla dostawców i ich przewoźników. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony Mercareon udało się nam dostosować system zarządzania oknami czasowymi do wspólnych potrzeb i czerpać korzyści z inwestycji w nowe technologie.

Jim Dickson, Central European Project Manager 
Tesco Central Europe

Wyzwania

  • Automatyzacja odbiorów towarów w magazynach i centrach dystrybucji w Europie Środkowej
  • Brak centralnego systemu zarządzania, korzystanie z mało efektywnych rozwiązań na poziomie każdego kraju
  • Brak informacji o czasie oczekiwania na rozładunek towaru w centrum dystrybucyjnym
  • Brak możliwości optymalnego planowania kolejnych dostaw i wykorzystania pojazdów
  • Odejście od zarządzania na poziomie poszczególnych krajów i stworzenie struktur regionalnych
  • Z góry narzucane okna czasowe powodowały, że Tesco nie było w stanie efektywnie zarządzać pracownikami magazynów. Dostawcy mieli trudności z dostarczaniem towaru w wyznaczonych dla nich przedziałach czasowych
  • Około 40% ciężarówek przyjeżdżało do centrum dystrybucyjnego przed czasem
  • Istniejący system nie był w stanie zapewnić wsparcia działalności opartej na promocjach i nagłych wzrostach popytu na dany produkt

Rozwiązanie

Od 2014 roku Tesco zarządza procesami dostaw towarów do centrów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu modułu zarządzania oknami czasowymi platformy Mercareon, która zapewnia jasny przekaz i dokładny, niezawodny system informacji. Dzięki temu przewoźnicy częściej stosują się do zarezerwowanych przez siebie okien czasowych. Poprawa planowania działań wewnętrznych umożliwia Tesco zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do rozładowania każdego transportu.

Po dwóch udanych latach korzystania z rozwiązań Mercareon w Europie Środkowo-Wschodniej, platforma została również wprowadzona w Tesco Operations w Wielkiej Brytanii. Obecnie 36 magazynów w Zjednoczonym Królestwie zarządza procesem przyjęcia dostaw i wysyłki towarów za pomocą systemu Mercareon.   

Automatyzacja odbiorów towarów w magazynach i centrach dystrybucji w Europie Środkowej

Rezultaty

UPROSZCZENIE PROCESÓW

Wprowadzenie prostego w obsłudze systemu dla dostawców i ich przewoźników w chmurze. 

Goal icon yellow and gray

USTANDARYZOWANE KPI

Wprowadzenie standardowych mierników efektywności (KPI) dla wszystkich magazynów i możliwości wprowadzania optymalizacji pracy magazynów. 

Medal icon yellow and gray

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Przeniesienie całej komunikacji z przewoźnikami i dostawcami do jednego systemu, co zaoszczędziło czas na rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową. 

Chart icon yellow and gray

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ DLA PRZEWOŹNIKÓW

Stworzenie elastycznych okien czasowych oraz udostępnienie ich przewoźnikom umożliwiło im wygodniejszą awizację, co przełożyło się na umocnienie relacji z firmami transportowymi.