INNE BRANŻE


PRZEŁADUNEK


ROCZNA PRZEPUSTOWOŚĆ RZĘDU  1 MILIONA TON

A plane from behind on an aeroplane runway

LuxairCARGO

Zarządzanie dostawami Ex Works

Klient

Jedna z jednostek biznesowych LuxairGroup – LuxairCARGO – świadczy usługi w zakresie załadunku i rozładunku przesyłek lotniczych na lotnisku w Luksemburgu. Z możliwościami przerobowymi rzędu jednego miliona ton ładunków, firma działa 24/7, we wszystkie dni w roku. Dzięki magazynowi wielkości 80 000 metrów kwadratowych, znajdującemu się w lotnisku, czyni ją 6. pod względem wielkości jednostką przeładunkową w Europie. Od zwierząt po luksusowe alkohole, od leków po ponadgabarytowe części przemysłowe – LuxairCARGO zapewnia klientom wyjątkową korzyść, oferując zintegrowane usługi w zakresie przewozu, magazynowania i przeładunku przesyłek lotniczych. Po przybyciu palet na lotnisko, muszą zostać wyładowane z samolotu, a znajdujące się na nich towary – rozpakowane, zidentyfikowane i posortowane. Część z nich trafia do magazynu, zaś inne są ładowane na właściwą ciężarówkę oczekującą w jednym ze 110 stanowisk załadunkowych na terenie lotniska.

Ponieważ od 2012 roku nasi klienci stale zwiększają ilość przesyłanych ładunków, właściwe zarządzanie oknami czasowymi stało się niezbędne i pomaga nam nie tylko odpowiednio zarządzać czasem, ale również usprawniać nasze działania”.

Valentin Wawzyniak, inżynier ds. metod i procesów
LuxairCARGO

Wyzwania

  • Znalezienie rozwiązania, które umożliwiłoby LuxairCARGO ustandaryzowanie procesów
  • Zwiększenie ilości informacji od przewoźników drogowych i poprawa efektywności zarządzania stale zmieniającymi się terminami
  • Poprawa zarządzania wysoce złożonymi zleceniami (towar może podlegać jednej umowie przewozowej lub być objętym kilkoma różnymi umowami)
  • Optymalizacja zarządzania zmieniającymi się potrzebami linii lotniczych
  • Zmniejszenie ilości połączeń telefonicznych od klientów, którzy chcą sprawdzić status swojego ładunku

Rozwiązanie

Moduł Transporeon Zarządzanie Oknami Czasowymi

  • Zapewnienie dostępności wszelkich niezbędnych zasobów oraz gotowości ciężarówek do załadunku w momencie, w którym ładunek opuszcza samolot
  • Dynamiczna rezerwacja okien czasowych z obsługą różnych zmiennych, umożliwiająca wprowadzanie zmian nawet w ostatniej chwili
  • Czytelny pulpit, na którym wyświetlane może być nawet 10 różnych komunikatów o statusie, w tym „ciężarówka na miejscu”, „ciężarówka wezwana na bramę” czy „rozpoczęcie załadunku”

Rezultaty

Telescope icon yellow and gray

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Dyspozytor może sprawdzić na pulpicie bieżący status każdej ciężarówki; LuxairCARGO planuje rozszerzyć tę funkcjonalność tak, aby była ona dostępna również dla klientów.

Thumbs up icon yellow and gray

SATYSFAKCJA KLIENTA

Rozwiązanie przynosi korzyści zarówno klientom linii lotniczych, jak i spedytorom, takim jak Panalpina, Qatar Airways czy China Airlines – teraz uzyskanie informacji o statusie ładunku wymaga o wiele mniejszej liczby rozmów telefonicznych.

Chart icon yellow and gray

WIĘKSZA PRZEPUSTOWOŚĆ

Zmniejszenie natężenia ruchu i skrócenie czasu oczekiwania na załadunek na lotnisku – ciężarówki są teraz sprawnie ładowane bez opóźnień i wysyłane do punktów docelowych w całej Europie.

Server icon yellow and gray

SKALOWALNOŚĆ

Dzięki współpracy z zespołem Transporeon, LuxairCARGO już przeskalowało wdrożone rozwiązanie tak, aby elastycznie obsługiwać nawet 40 osobnych umów dostawy.