BRANŻA CHEMICZNA


NAWOZY


1,37 MLD EUR

green plant with three leaves

Borealis L.A.T.

Zdigitalizowana logistyka transportu

Klient

Spółka Borealis L.A.T GmbH, której główna siedziba mieści się w Linzu (Austria), należy do koncernu Borealis, obecnego w 120 krajach, gdzie zatrudnia 6,5 tysięcy pracowników. Koncern produkuje głównie poliolefiny (surowiec do wytwarzania produktów z plastiku), odczynniki chemiczne oraz nawozy. Złożona i wymagająca logistyka Borealis opiera się na ponad 370 pracownikach zatrudnionych w jedenastu krajach oraz na ponad 700 tysiącach ton pojemności magazynowych w ponad 70 magazynach w Europie.

 

Transporeon pomógł nam osiągnąć nasze cele, czyli usprawnienie procesów administracyjnych, zwiększenie przejrzystości oraz wydajności naszej sieci.

Zsolt Udvari, Supply Chain Manager,                  Borealis L.A.T.

Wyzwania

 • Rolnicy zamawiają produkty w dwóch stosunkowo krótkich przedziałach czasowych
 • Zdecentralizowana logistyka (liczne zakłady produkcyjne, magazyny, kanały transportu i klienci)
 • Brak przejrzystości w procedurach i w zakupach towarowych
 • Struktury nie są zgodne z wydanymi przez spółkę-matkę wytycznymi dotyczącymi compliance
 • Przetargi i zarządzanie transportem obejmowały liczne ręcznie wykonywane etapy, bez zintegrowanego systemu
 • Liczba dostępnych przewoźników była ograniczona, co po części powodowało trudności w realizacji dostaw w sezonie
 • Procedury w zakładach produkcyjnych nie były zorganizowane w sposób optymalny. Często dochodziło do spiętrzeń pracy lub przestojów

Rozwiązanie

 • Tendering & Rate Management – Do organizacji przetargów na przewozy Borealis korzysta z Ticontract. Wynegocjowane warunki ramowe wybranych przewoźników są następnie wgrywane na platformę Transporeon i wykorzystywane do celów zarządzania transportem.
 • Zautomatyzowane przydzielanie zleceń z Best Carrier – Borealis wykorzystuje aktualne oferty i stawki rynkowe, a każde pojedyncze zlecenie przewozu jest niejako przedmiotem przetargu. W ten sposób firma generuje oszczędności z tytułu zleceń przetargowych. 
 • W pełni automatyczne zlecanie przewozów „No Touch Order” – Firma wynegocjowała z przewoźnikami stałe ceny za przewóz na określonych trasach. Oferty trafiają do spedytorów według zdefiniowanego rankingu lub w oparciu o klucz podziału.
 • Zarządzanie Oknami Czasowymi – Przewoźnicy, którzy otrzymają zlecenie, mogą wybierać wolne sloty na załadunek lub rozładunek towaru.
 • Carrier Performance Rating – Borealis korzysta z pomiaru wydajności przewoźników, aby mieć możliwość szybkiej reakcji w przypadku pogorszenia się jakości usług firm transportowych. 

Rezultaty

Goal icon yellow and gray

SCENTRALIZOWANA LOGISTYKA

Wyraźna redukcja kosztów wewnętrznych. Optymalizacja zakupów towarowych.

Telescope icon yellow and gray

ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI

Wszystkie operacje transportowe, które są realizowane na obszarze całej Europy są widoczne i jednolicie uregulowane.

Globe icon yellow and gray

JEDNOLITE PROCEDURY ZAKUPOWE 

Ustalenie jednolitych procedur we wszystkich lokalizacjach. Większa dyscyplina w przestrzeganiu reguł przy zakupie transportów. 

 

Stack of money icon yellow and gray

OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW

Na określonych trasach koszty realizacji zleceń transportowych zmniejszyły się o od 10% do nawet 35%.