Natychmiastowe przydzielanie zleceń obniża koszty transportu nawet o 10%

Sunrise over mountains and over a lake

Spedytorzy i przewoźnicy uznają zasadniczo potencjał optymalizacyjny dotyczący zarówno kosztów jak i procesów za wyczerpany. Istotne zwiększenie wydajności można osiągnąć jednakże dzięki wykorzystaniu narzędzi sieciowych. „Collaborative Commerce“ opłaca się w szczególności w przypadku logistyki.

Przykładem skutecznych i wewnątrzgrupowych rozwiązań są systemy natychmiastowego przydzielania zleceń transportowych. Umożliwiają one przewoźnikom znalezienie frachtu powrotnego i stworzenie trójstronnego przepływu handlowego dzięki złożeniu konkretnych ofert dot. odpowiedniego transportu. Dla przewoźnika oznacza to redukcję ilości pustych kilometrów, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych kosztach transportu. Od czasu wdrożenia odpowiednich systemów pod koniec lat 90-tych ilość pustych kilometrów została ograniczona o ok. 6%. Jednakże szacuje się, że potencjał optymalizacyjny wynosi 20% mniej pustych kilometrów w przeliczeniu na wszystkie stopnie odległości oraz 10% w odniesieniu do transportu dalekobieżnego.

Tak działa natychmiastowe przydzielanie zleceń

Transporty bez stałych umów można przydzielać natychmiastowo, oznacza to, że każde zlecenie przekazywane jest przewoźnikowi, który zapewnia najkorzystniejszą relację między ceną a jakością. Celem takiego sposobu przydzielania zleceń jest redukcja pustych kilometrów i w sytuacji ograniczonych zdolności przewozowych uzyskanie możliwie jak najszybciej, efektywnie i bezpiecznie dostępu do zdolności przewozowych. Jest tu możliwy pewien rodzaj „mini-przetargu” w obrębie puli usługodawców lub skorzystanie z publicznej giełdy przewoźników.

Wybór między przetargiem wewnętrznym a publiczną giełdą przewoźników

W odniesieniu do natychmiastowego przydzielania zleceń na rynku występują dwa różne systemy: pewien rodzaj „mini-przetargu” w obrębie określonej puli usługodawców oraz publiczne giełdy dostępne poprzez Internet dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych.  Spedytorzy z sektora przemysłu oraz handlu stawiają przy tym w większości na systemy zamknięte, w których sprawdzeni partnerzy gwarantują wysoką jakość usług transportowych.

Otrzymuj darmowy Newsletter!