Logistyka Cyfrowa

Woman holding a tablet in a warehouse

Przyszłość należy do chmury

„Wszystko, co można scyfryzować, zostanie scyfryzowane“, ta wypowiedź prezesa zarządu Hewlett Packard, Carly Fiorina, stała się pewnym rodzajem przepowiedni dot. całej branży – także logistyki. Przepowiednia ta jest jak wezwanie do działania, a być może jak złowieszcze ostrzeżenie. Rzeczywiście, nieszczęście może grozić tym, którzy zbyt późno podejmują i wprowadzają zmiany. Oni znikną z rynku.

Spotęgowany rozwój cyfryzacji stwarza ogromne szanse także dla logistyki

Z drugiej strony, cyfryzacja otwiera ogromne szanse także dla logistyki. Co prawda, przemiany są tak rozległe i kompleksowe, iż dokładne ich przejawy są trudne do przewidzenia – jednakże zadaniem dla przewoźników, usługodawców logistycznych i innych dostawców usług  jest sprawne i konsekwentne wprowadzenie koniecznych zmian w ich branżach.  W ten sposób zagwarantują sobie przewagę konkurencyjną.

Nie można dać się wprowadzić w błąd co do szybkości z jaką zachodzą te zmiany. Branża IT jest wyjątkowo krótkotrwała, innowacje zmieniają się jak w kalejdoskopie, ponieważ rozbudowa sieci, wydajność komputerów i tworzenie oprogramowań potęgują się i umożliwiają rozwiązania, które do niedawna uważano za science fiction. Dostępność infomacji w  World Wide Web, satelitarna nawigacja samochodowa, smartfony, duże zbiory danych, samouczące się systemy, zautomatyzowana jazda-to, co jeszcze 20 lat temu było  nie do pomyślenia a dziś jest rzeczywistością.

Nowe modele biznesowe – to nowe możliwości dla wszystkich

W dziedzinie cyfryzacji przemysł wyprzedza logistykę o krok.  Bart de Muynck, analityk w firmie Gartner, odpowiedzialny za sprawozdanie rynkowe „Magic Quadrant Transport Management Systeme“ zauważa- „Gdy rozmawiam z osobami z branży przemysłowej, odpowiedzialnymi za łańcuch dostaw, to widzę duże zapotrzebowanie na Real-Time-End-to-End-Visibility dla łańcucha dostaw.“

W tej kwestii w przemyśle myśli się na dużą skalę. Jak możliwości techniczne będą oddziaływać na sposób, w jaki obecnie realizujemy nasze procesy? Jakie nowe modele biznesowe mogą powstać? Dr Wolfgang Bernhard, członek zarządu Trucks & Buses w Daimler AG, w osieciowaniu i podłączeniu ciężarówek do chmury widzi nowe możliwości biznesowe – i to dla wszystkich zainteresowanych z branży logistycznej. Ciężarówka jest kopalnią danych, a dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest w logistyce decydujący z biznesowego punktu widzenia. “Dobrym przykładem nowych modeli biznesowych jest rozwój druku 3D. Dla logistyków otwierają się w związku z tym nowe możliwości rynkowe, jak choćby w zakresie zaopatrzenia w części zapasowe, które stają się łącznikiem pomiędzy wytwórcą i użytkownikiem. UPS wyposażyło już pierwsze sklepy w USA w drukarki 3D.

Fakt, iż załadowcy, przemysł produkcyjny lub handel przodują w dziedzinie cyfryzacji, a przewoźnicy i usługodawcy logistyczni podążają za nimi, ma po części swoje źródło w charakterze zagadnienia. Przemysł i handel są zleceniodawcami, to oni ustalają procesy i warunki ramowe poprzez swoje struktury. Przewoźnik w segmencie przewozów drobnicowych lub całopojazdowych, o którym tutaj mówię – rynek transportów drobnicowych i usług ekspresowych, kurierskich i paczek pocztowych jest już, z uwagi na zamknięte sieci, o krok dalej w dziedzinie cyfryzacji – ma wielu różnych użytkowników, klientów, własną flotę i podwykonawców. Ten stopień złożoności jest z jednej strony przeszkodą, z drugiej zaś strony właśnie w nim istnieje ogromny potencjał optymalizacyjny. A to oznacza realne pieniądze.

Optymalizacja poprzez współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami – w chmurze

Gdyby przewoźnik dysponował danymi z całkowicie scyfryzowanej floty (nie tylko dla swoich własnych pojazdów, lecz także dla innych podwykonawców i przewozów czarterowych) i  gdyby był w stanie przeanalizować te dane, mógłby znacznie polepszyć swoją pozycję konkurencyjną i swoje dochody, wyeliminować puste kilometry i zmiany pozycji pojazdów, a usługi świadczone klientom byłyby bardziej elastyczne i wydajne.

W tym celu konieczna jest współpraca. Optymalizacja odbywa się pomiędzy przedsiębiorstwami – w procesie. Przemysł, handel i usługodawcy muszą działać tutaj razem. Muszą być gotowi do dzielenia się danymi i do tworzenia przejrzystości. Z technicznego punktu widzenia dzisiaj możliwe jest prawie wszystko, zarządzanie transportem dzięki End-to-End-Visibility, zarządzanie oknami czasowymi ze sterowaniem pojazdem w czasie rzeczywistym, zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu, elektroniczne potwierdzenie dostawy, rozliczenie, dokumentacja szkody, obsługa palet, zautomatyzowane zawieranie umów itp..

Zawsze zwracamy uwagę na te możliwości, którymi już dysponujemy jak i na te, które rozwiniemy w przyszłości. Jako usługodawca tej branży skupiamy się na obszarach, w których tkwi największy potencjał innowacyjny i możliwość poprawy wydajności: komunikacji między załadowcą i przewoźnikem, pustych kilometrach, czasie postoju oraz kosztów logistycznych ogólnie.

Jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie to zauważam, iż także po stronie przewoźników doszło już do zmiany podejścia. A sukces mówi sam za siebie: gdy załadowca realizuje dostawę w krótszym czasie dzięki zarządzaniu oknami czasowymi, to projekt zamortyzuje się mu najczęściej już po kilku tygodniach. Przewoźnicy zyskują dzięki lepszemu planowaniu i zredukowaniu czasu realizacji. Koszty inwestycyjne w hardware taki jak smartfony, implementację systemu i w szkolenia szybko się zwrócą.

Moją dzisiejszą wypowiedź zakończę trochę przewrotnie. „Przyszłość należy do chmury, kto z tego skorzysta, tego czeka niebiańska przyszłość!”

Otrzymuj darmowy Newsletter!