10 wskazówek jak zorganizować efektywny przetarg!

Snowy road with mountains

Przetargi na usługi transportowe mogą mieć różne założenia i cele. Aby skutecznie przeprowadzić proces przetargowy, warto przestrzegać szeregu zaleceń, które sprawdzą się w każdym przypadku. W niniejszym wpisie rozwinę ten temat i omówię najważniejsze etapy efektywnego przetargu. Wskazówki i porady to efekt wieloletniego doświadczenia w pracy z klientami przy najróżniejszych projektach przetargowych.

Określ jasne cele przetargu

Reczą podstawową, od której należy rozpocząć cały proces, jest sprecyzowanie jasnych celów, które chcesz osiągnąć dzięki przetargowi. Cele mogą być różne w zależności od strategii firmy. Chcesz pozyskać nowych partnerów transportowych, a może zmieniła się struktura dostaw i dystrybucji zmieniając tym samym wymagania transportowe.

Benchmark cen i optymalizacja kosztów transportu

Przetargi są często organizowane, w celu porównania dotychczasowych stawek z tymi obowiązującymi obecnie na rynku, szczególnie, jeśli umowy z aktualnymi partnerami właśnie wygasają. A może Twoim celem będzie optymalizacja kosztów transportu? Jeśli chcesz, aby przetarg zaowocował redukcją kosztów, należy poświęcić temu zadaniu odpowiednią ilość czasu.

Redukcja kosztów poprzez konsolidację transportu

Każda runda to poświęcony czas, jednak szersza analiza alternatywnych scenariuszy wykorzystania transportu intermodalnego i konsolidacji wg typu transportu pomoże wyłonić najbardziej efektywny kosztowo model. Zaproszenie wyspecjalizowanych w określonej usłudze (transport drogowy, morski, kolejowy) dostawców a następnie odpowiednia konsolidacja usług wg rodzaju, jest mniej czasochłonne, ponieważ dostawcy mają wyższą świadomość oczekiwań dotyczących usług. Cel oraz ramy czasową są tu silnie powiązane.

Otrzymuj darmowy Newsletter!