Jak efektywnie wdrożyć system do zarządzania oknami czasowymi?

Rampy załadunkowe i rozładunkowe stanowią połączenie między dostawcami/przewoźnikami i odbiorcami/magazynami. Na tych połączeniach ciągle pojawiają się konflikty - zbyt długi czas oczekiwania lub ogromne obciążenia przez załadunki i rozładunki towarów.

Główną przyczyną tych problemów jest brak informacji.

Chcesz wiedzieć, jak uzupełnić tą lukę?

Przeczytaj nasz raport: