Transport Market Monitor: Transporttarieven zakken in 4e kwartaal 2018 door capaciteitstoename

[Translate to Dutch:]

[Translate to Dutch:]

De beschikbare transportcapaciteit is in het vierde kwartaal van 2018 opnieuw met dubbele cijfers gestegen. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 is er op de markt inmiddels circa een derde meer vrije vrachtruimte beschikbaar. Door de voortdurende stijging van de capaciteit vindt op de spotmarkt een daling van de transporttarieven plaats. In kwartaal 4 van 2018 bedroeg deze daling 3 procent. Hiermee daalden de tarieven voor het wegvervoer voor het eerst tot onder het niveau van 2017, toen de markt werd bepaald door capaciteitstekorten. Dit blijkt uit de 38e editie van de Transport Market Monitor (TMM) van Transporeon en TIM CONSULT. Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste resultaten van de TMM 38:

• In het vierde kwartaal  van 2018 is de capaciteitsindex ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 met 18,6% gestegen naar 96,3% indexpunten (kwartaal 3 van 2018: index 81,2). Vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 (index 71,8) was de capaciteitsindex in het vierde kwartaal van 2018 34,1% hoger. 

• De transporttarievenindex is in het vierde kwartaal van 2018 gedaald tot 101,8. Dit is een daling van circa 3% ten opzichte van het derde kwartaal (index 104,9). De tarievenindex was hiermee circa 5,7% lager dan in het vierde kwartaal van 2017.

• De dieselprijsindex is ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 met 4,9% gestegen. 

Na het derde kwartaal is de beschikbare transportcapaciteit ook in het vierde kwartaal van 2018 gestegen. Eind 2017 kon op de markt al een stijging in de capaciteit worden waargenomen. Als we de capaciteitstoename in beide jaren vergelijken, is een duidelijke toename zichtbaar van meer dan 30 procent in het vierde kwartaal van 2018 ten opzichte van vorig jaar. "De sterke stijging is te danken aan het feit dat er in 2017, als gevolg van voortdurende capaciteitstekorten, bijzonder weinig vrije vrachtruimte beschikbaar was," aldus Oliver Kahrs, bedrijfsleider bij TIM CONSULT.

De aanhoudende verlichting komt sinds oktober 2018 duidelijk tot uiting in de transporttarieven op de spotmarkt. Hoewel de capaciteit al in mei 2018 hoger was dan in 2017, daalden de transporttarieven pas in oktober tot onder het niveau van vorig jaar. De tarieven lagen in kwartaal 4 van 2018 bijna 6 procent lager dan de tarieven in kwartaal 4 van 2017. In de praktijk merken verladers nog maar weinig van deze ontwikkelingen, daar deze voor hun transporten voornamelijk langlopende contracten afsluiten. "De huidige trends hebben hier nog geen effect. Wie kosten wil besparen door flexibel gebruik te maken van de lagere tarieven op de spotmarkt kan voor het toewijzen van zijn transportopdrachten het beste kiezen voor een gemengde strategie," vervolgt Kahrs.

Prijsverschillen op de spotmarkt gebruiken voor kostenbesparingen
Met de toename van de transportcapaciteit is het verschil tussen het hoogste en laagste bod bij directe transporttoewijzing via het Transporeon-platform in het vierde kwartaal van 2018 opnieuw groter geworden: van 21 procent in het derde kwartaal tot 23 procent in het vierde kwartaal van 2018. Dit leidde in het afgelopen kwartaal tot het hoogste prijsverschil sinds het vierde kwartaal van 2009. De hoge volatiliteit op de transportmarkt zorgde zelfs voor een daling van de tarieven op de spotmarkt, hoewel de dieselprijsindex in kwartaal 4 van 2018 opnieuw 5 procent is gestegen ten opzichte van kwartaal 3. "Hoe hoger de beschikbare transportcapaciteit, hoe hoger het prijsverschil op de spotmarkt. Traditioneel is er in het eerste kwartaal van het jaar bijzonder veel vrachtruimte beschikbaar. We verwachten daarom voor kwartaal 1 van 2019 een verdere stijging van het prijsverschil, waardoor het versturen van transportopdrachten op de spotmarkt nog interessanter wordt," legt Jan Rzehak, Director Business Consulting bij Transporeon, uit.

Informatie betreffende de ontwikkeling van het wegtransport in Europa
De TMM wordt opgesteld met de spotmarkt-gegevens van het Transporeon-platform, op basis van de transporttoewijzingsoplossing 'Best Carrier' en verschijnt elk kwartaal. De publicatie bevat kwartaalcijfers en informatie over hoe de transportcapaciteit en -tarieven zich gedurende de afgelopen twaalf maanden en langer hebben ontwikkeld. De TMM is gratis. U kunt zich hierop abonneren via de Transporeon-website: www.transporeon.com.