TRANSPOREON ontvangt van Gartner "Notable Mention"

Utrecht, 12 mei 2016 – Transporeon heeft van Gartner een ‘Notable Mention’ ontvangen. Deze melding voor Transporeon, dat via haar platformen verladers, logistiek dienstverleners en vervoerders met elkaar koppelt, sluit aan bij de recente publicatie van het 2016 Magic Quadrant voor Transport Management Systemen.

Gartner, een van ’s werelds leidende onderzoeks- en adviesbureaus op technologiegebied heeft recent de resultaten van haar Magic Quadrant voor Transport Management Systemen gepubliceerd. Gartner heeft de waarde van de Transporeon-oplossingen erkend in de vorm van een ‘Notable Mention’ binnen de 2016 editie van het Magic Quadrant for Transportation. De Magic Quadrant (MQ) rapporten worden in diverse sectoren en over de hele wereld door eindgebruikers gebruikt voor het selecteren van leveranciers bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Vrachtcapaciteit en transportefficiency

Het rapport vermeldt onder andere dat onderwerpen als ‘voldoende vrachtcapaciteit’ en ‘het verbeteren van transportefficiency’ belangrijke argumenten zijn voor het investeren in een TMS. Toch lijkt het reduceren van transportkosten nog steeds de belangrijkste reden te zijn om in een TMS te investeren. Managers die zich bezighouden met de selectie van software voor logistieke-, transport- en supply chain management activiteiten, zouden van de rapportages gebruik kunnen maken om een beter beeld te krijgen van de totale TMS-markt en haar mogelijkheden.

Verlader-vervoerdernetwerk

“We ervaren het als een eer om door Gartner als ‘Notable Mention’ te zijn opgenomen in het 2016- rapport. We zien deze vermelding in het rapport als een waardering voor onze aanpak en het aanbieden van een van de grootste verlader-vervoerdernetwerken wereldwijd”, aldus Michel Haenen, Head of Sales and Marketing Western Europe. “Het leidende en cloudgebaseerde Transporeon platform voor de transport- en logistieke sector staat producenten, retailers en vervoerders toe om hun logistieke processen volledig digitaal te maken. Vanuit Transporeon voegen we daar onder andere industriespecifieke best practices aan toe. We zijn ervan overtuigd dat we als Transporeon hiermee noodzakelijke realtime samenwerking en ketentransparantiemogelijkheden bieden, terwijl we de efficiency en winstgevendheid verbeteren van alle partijen in de logistieke keten.”