Meer markttransparantie met webgebaseerde prijsanalyses

Facade of a glass building

Tim Consult heeft de Transport Market Monitor (TMM) uitgebouwd tot een interactief webgebaseerd hulpmiddel voor analyses. TMM is een unieke tool op de markt, die transportgegevens van verschillende industrieën en routes analyseert.

Tim Consult, een dochteronderneming van Transporeon, heeft de Transport Market Monitor (TMM) verder ontwikkeld tot een interactieve digitale databank. Geregistreerde gebruikers kunnen via een intuïtieve gebruikersinterface gedetailleerde charts laten weergeven met betrekking tot de prijs- en capaciteitsontwikkeling voor verschillende industrieën en voor diverse combinaties tussen landen onderling. Verladers kunnen op die manier de ontwikkeling van de eigen transportkosten vergelijken met indexgebaseerde marktcijfers. Vervoerders profiteren van het voordeel, hun concurrentiepositie te verstevigen met een marktconforme prijsstrategie.

“De digitale TMM zoekt op de markt zijn gelijke”, aldus Oliver Kahrs, directeur van Tim Consult, het adviesbureau van Transporeon voor market intelligence. “Als het gaat om industrieën, regio's en transportverbindingen is er geen andere aanbieder die over een zo brede databank beschikt. Bovendien worden in de TMM alleen valide marktgegevens van daadwerkelijke transporten meegenomen. Wij geven de deelnemers in de markt valide en exacte inzichten in de ontwikkelingen op de transportmarkt en brengen op die manier een brede, diepgaande markttransparantie tot stand, die enig is in zijn soort. Dat maakt TMM tot een unieke waardevolle informatiebron voor verladers en logistiek dienstverleners”, zegt Kahrs tevreden.

De TMM brengt de gegevens van tot wel 150.000 wegtransportorders in verschillende industrieën bijeen, die maandelijs via de spotmarkt van Transporeon worden afgehandeld. Via een index gemaakt door de TMM kunnen de gegevens op de tijdas met elkaar worden vergeleken.

De informatie over de maandelijkse prijs- en capaciteitsontwikkeling op de markt voor wegvervoer kan op talrijke branches worden gefilterd en grafisch bewerkt worden. Door de digitalisering van de TMM werd de databank enorm uitgebreid en bovendien worden er inmiddels transportgegevens in de TMM meegenomen van extra industrieën, zoals de chemische industrie, automotive of FMCG. Tot dusver werd er in de TMM alleen rekening gehouden met kwartaalontwikkelingen in de hout-, bouwstoffen- en papierindustrie.

Verladers, vervoerders en alle overige marktdeelnemers kunnen zich abonneren op de nieuwe en krachtige online-service via www.transportmarketmonitor.com.

Monthly development of the price and capacity index (September 2017 to August 2019)

Caption: Tim Consult has developed the proven, quarterly information service Transport Market Monitor (TMM) into an interactive digital database. Registered users can view detailed charts containing price and capacity development (Source: Transporeon / Tim Consult).