De knelpunten in het Europese wegvervoer nemen af doordat de vraag van industriële producenten daalt. Dit leidt tot tot lagere transportprijzen

road with cars and trucks in landscape

Breda, 14 april 2020 – Transporeon constateert dat er weer significante capaciteit beschikbaar gekomen is op de spotmarkt, in de week van 30 maart tot 4 april, na de recente druk op het wegvervoer op korte termijn in Europa.

Hoewel de capaciteit in het algemeen in absolute termen is gedaald, kende de vraag een nog sterkere daling. Dit heeft geleid tot een toename van de overcapaciteit en een daling van de transportprijzen met gemiddeld 5% in vergelijking met de week er voor. In sommige sectoren daalden de prijzen met maar liefst 10%. Ondertussen blijft het luchtvervoer zeer beperkt door de onderbreking van het passagiersverkeer en de prioriteit die wordt gegeven aan medische noodhulp. Transporeon. baseert zijn bevindingen van de transportmarkt op de vrachten van de reële spotmarkt die afgehandeld worden via haar toonaangevende transportplatform.

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

  • In heel Europa is de vraag naar wegtransportcapaciteit vanaf de tweede helft van maart gestaag gedaald als gevolg van de aanzienlijke daling van de Europese industriële productie, met name in de auto-industrie. In Frankrijk, Italië en Spanje daalde de industriële productie met meer dan 20%. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kenden samen een daling van 5,3%.
  • Sinds de laatste week van maart is het annuleringspercentage van bestellingen in Europa echter gedaald. Dit komt omdat vervoerders hun beschikbare capaciteit proberen op te vullen door hun prijzen op de spotmarkt te verlagen. De daling van de transportprijs in Europa lag tussen 1,5% en 10% afhankelijk van de sector (de gemiddeld daling bedraagt ongeveer 5%).
  • De beschikbare capaciteit is in die periode met 14% gestegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Benelux steeg de capaciteit met 12,1%, in Italië met 10%, in Spanje met 47%, in Polen met 12% en in Frankrijk met 6,2%.
  • De prestaties in Europa - op het gebied van tijdige levering door wegvervoerders op nationale wegen - verbeteren door de beperkingen op particuliere mobiliteit. Deze beperkingen hebben immers geleid tot een sterke vermindering van het verkeer.
  • Grensoverschrijdend wegtransport blijft wisselvallig, ten gevolge van verhoogde veiligheids- en beveiligingsvoorschriften aan de grenzen.
  • Het herstel van de industriële productie in China na de coronacrisis zorgt niet enkel voor een toename van de vraag naar maritiem vervoer, maar ook naar goederenvervoer per spoor. Het goederenvervoer per spoor van China naar Europa bereikt nu een hoger niveau dan voor de crisis.
  • Het luchtvervoer kent een enorme afname van de beschikbare capaciteit aangezien passagiersvliegtuigen aan de grond blijven.

 

"In de Europese wegenmarkt zijn we het kantelpunt van onder- naar overcapaciteit gepasseerd", waarschuwt Stephan Sieber, CEO van Transporeon. "De vraag is nu hoelang deze overcapaciteit zal blijven bestaan en of kleinere vervoerders een periode van grote stress zullen meemaken."

De visie van Transporeon op de markt is gebaseerd op gegevens van het Transporeon-platform en de marktkennis van dochteronderneming Tim Consult. De marktanalyse van Transporeon is gebaseerd op de gegevens van tot 350.000 vrachtladingen per week. Verdere actuele marktinformatie over de transportmarkt is nu gratis beschikbaar op: https://www.transporeon.com/en/expertise/insights/