Privacy Beleid

In dit privacy beleid willen we u uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verwerken als u deze website en zijn functies gebruikt.

INLEIDING

Wat zijn persoonsgegevens?
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert in artikel 4 paragraaf 1 AVG in de definities wat wordt bedoeld met persoonsgegevens:

”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; [...].“

1. Naam en contactgegevens van de controller en functionaris voor gegevensbescherming

Dit privacy beleid is van toepassing op gegevensverwerking door de controller:

TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming van de controller

Vragen over gegevensbescherming kunnen worden verzonden aan de functionaris voor gegevensbescherming van TRANSPOREON via een e-mail aan dataprotection[at]transporeon.com of u kunt uw verzoek per post versturen naar het volgende adres:

TRANSPOREON GmbH
Data Protection Officer
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Duitsland

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoeken van de website

Als u onze website www.transporeon.com/nl/ bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot het moment van automatische verwijdering:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

De gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor gebruiksgemak van onze website,
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • voor bijkomende administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is hier art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om uw persoonlijke gegevens te traceren.

Daarnaast maken we gebruik van cookies en analysediensten met betrekking tot bezoeken aan onze website. Meer informatie hierover is te vinden in secties 4 en 5 van dit privacy beleid.

b) Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Als u in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid a AVG via ons desbetreffende formulier https://www.transporeon.com/nl1/nieuwsbrief/ uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief heeft betrekking op procesoptimalisatie in de wereld van transport en logistiek voor de onder punt 3 genoemde gelieerde bedrijven en bevat bijvoorbeeld branche-informatie, productupdates, resultaten van voltooide analyses en casestudies van klanten.

I) DOI-inschrijving

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure (DOI). Dit betekent dat we na uw inschrijving een e-mail naar u sturen op het opgegeven e-mailadres, waarin we u vragen om via een bevestigingslink te bevestigen dat u zich daadwerkelijk wil inschrijven voor onze nieuwsbrief. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt deze geannuleerd en na 1 maand worden de opgeslagen gegevens automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we de IP-adressen op die u heeft gebruikt op moment van inschrijving en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw inschrijving te bewijzen en om mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te sporen.

II) Verplichte informatie

De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het opgeven van extra, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De wettelijke basis is art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid a AVG.

III) Intrekken van toestemming/annulering

U kunt uw toestemming voor het sturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt annuleren door op de link die in iedere nieuwsbrief e-mail staat te klikken of door een e-mail aan unsubscribe[at]transporeon.com te sturen.

IV) Tracking door Marketo EMEA Ltd. (zie ook punt 4. over “Munchkin cookies”)

We evalueren uw gebruiksgedrag bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of tracking pixels, die staan voor afbeeldingsbestanden met één pixel die zijn opgeslagen op onze website. Voor de evaluaties koppelen we het gebruikersprofiel en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten deze ID's ook. Met de op deze manier verkregen gegevens, creëren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Hierbij slaan we op wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u klikt en trekken we conclusies over uw persoonlijke interesses. We koppelen deze gegevens aan de acties die u heeft uitgevoerd op onze website.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit tracken door te klikken op de aparte uitschrijflink in elke nieuwsbriefe-mail of door contact met ons op te nemen via een andere contactmethode. De informatie wordt opgeslagen zolang u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving bewaren we de gegevens puur statistisch en anoniem.

c) Gebruik van informatiediensten

Als u in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid a AVG uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de AVG via ons betreffende formulier (zie tabel), gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig op de hoogte te brengen over interessante aanbiedingen. Deze informatie (zie tabel) heeft betrekking op het gebied van procesoptimalisatie in transport en logistiek voor de onder punt 3 genoemde gelieerde bedrijven en verschilt als volgt:

 • Demo: Als u een demo aanvraagt, neemt een van onze account managers per e-mail of telefoon contact met u op om onze producten en de voordelen van het gebruik daarvan toe te lichten.
 • Webinars: Een webinar is een online conferentie waarin de laatste trends en ontwikkelingen in transport en logistiek aan u worden getoond, evenals onze producten en de voordelen van het gebruik daarvan.
 • Factsheets / insights / whitepaper / eBooks / blogartikelen (samen “factsheets”): Een Factsheet beschrijft de uitdagingen in transport en logistiek en hoe u deze kunt oplossen met behulp van onze producten. Hij beschrijft ook hoe onze producten werken en de voordelen van het gebruik. Hij beschrijft ook hoe onze producten werken en de voordelen van het gebruik.
 • Product Data Sheets: In een productinformatieblad worden de functies, voordelen en toepassingsmogelijkheden van een product beschreven.
 • Trainingscursussen: Als onderdeel van trainingscursussen laten professionals van ons consultingteam zien hoe u maximaal gebruik kunt maken van de functionaliteit van onze tools. Tijdens de cursus krijgt u toegang tot ons demosysteem en kunt u de cursusinhoud direct volgen en toepassen.
 • Casestudies / success stories / interviews / reference video's (samen “casestudies”): Casestudies leggen het verloop van de introductie van onze producten bij een referentieklant uit. We beschrijven de situatie vóór de introductie van onze producten en de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik ervan.
 • Evenementen en beurzen: We nodigen u regelmatig uit voor onze intern georganiseerde Evenementen, workshops en congressen, evenals voor extern georganiseerde beurzen en evenementen. Deze evenementen leveren u waardevolle informatie over transport en logistiek.
 • Carrier Database: De carrier-database is een database met logistieke dienstverleners. Hier vinden verladers passende dienstverleners voor hun transportaanvraag. Aan de hand van filtercriteria kan, voordat een aanvraag wordt ingediend, worden gekeken hoeveel dienstverleners zich in onze wereldwijde pool met aanbieders bevinden.
 • ROI Calculator: Met de ROI calculator kunt u de te verwachten besparingen en de ROI berekenen die door toepassing van onze oplossingen door uw bedrijf kunnen worden gerealiseerd.  
 • Guided Tour: De Guided Tour is een virtuele rondgang door ons platform/onze platformen. Tijdens deze Guided Tour kunt u de functionaliteit van ons platform/onze platformen leren kennen. Als u een Guided Tour heeft aangevraagd, neemt aansluitend een Transporeon-expert persoonlijk contact met u op om onze producten en de voordelen daarvan verder toe te lichten.

De overige opmerkingen over de nieuwsbrief (zie sectie 2b) zijn van toepassing op inschrijving, verplichte invoer, intrekken en tracking.

d) Gebruik van ons contactformulier

Voor alle soorten vragen, bieden we u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is nodig om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Extra informatie kan op vrijwillige basis worden opgegeven. De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen, is in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd na voltooiing van uw aanvraag.

e) Gebruik van onze opmerkingenfunctie

Als u onze opmerkingenfunctie gebruikt, wordt uw IP-adres opgeslagen in de context van rechtmatige belangen binnen de context van art. 6 paragraaf 1 lid f AVG en 7 dagen opgeslagen. We slaan deze gegevens op met als doel het voorkomen van misbruik en voor onze veiligheid, om illegale inhoud te voorkomen en, indien nodig, te traceren zoals misbruik, extremistische of religieuze propaganda of haatberichten. Dit dient ook voor onze eigen juridische bescherming.

f) Bij gebruik van onze Facebook-fanpage

In het sociale netwerk Facebook zijn wij vertegenwoordigd met een “Facebook-fanpage“, om u de mogelijkheid te bieden voortdurend nieuwe informatie over ons en onze producten te verkrijgen (bijv. evenementen, vakartikelen en studies) en rechtstreeks met ons van gedachten te wisselen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op het aanbod van een moderne vorm van wederzijds contact via een sociaal netwerk. De gedetailleerde privacyverklaring van onze Facebook-fanpage vindt u hier: https://www.facebook.com/notes/transporeon-group/datenschutzhinweis-facebook-fanpage/2318723048192369/.

3. Vrijgeven van gegevens

TRANSPOREON Sp. z o. o.
ul. Kamienskiego 47
30-644 Krakow
Polen

Daarnaast geven wij de opgeslagen gegevens door aan de aan ons gelieerde bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte:

Transporeon Group Americas Inc.
500 W Office Center Drive 
19034 Philadelphia
USA

TRANSPOREON OOO
1. Kazachiy Pereulok 7,
basement, room 3,
119017 Moscow
Rusland

De Europese gelieerde bedrijven en de gelieerde bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte hebben EU-modelclausules geïmplementeerd en passen deze consequent toe, om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen en te voldoen aan de wettelijke eisen van art. 44 e.v. AVG.

De rechtsgrond voor de doorgifte is art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid a AVG en is gebaseerd op de onder punt 2 onder b) c.q. punt 2 onder c) door u gegeven toestemming.

4. Cookies

a) Sessie-cookies

We gebruiken sessie-cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) als u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten ook geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadwillende software. Het cookie slaat informatie op die in verband staat met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk uw identiteit weten. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze online diensten voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessie-cookies om te herkennen dat u bepaalde pagina's op onze website al bezocht heeft. Deze sessie-cookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website verlaat. Daarnaast, om het gebruiksgemak te verbeteren, gebruiken we ook tijdelijke cookies die een gespecificeerde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze website weer bezoekt om onze diensten te gebruiken, herkennen we automatisch dat u ons al eerder bezocht heeft en welke invoeren en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch op te slaan en te evalueren om ons website-aanbod te optimaliseren (zie deel 5). Met deze cookies herkennen we automatisch dat u onze website al eerder heeft bezocht als u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. De gegevens die worden verwerkt door cookies zijn vereist voor de genoemde doeleinden om onze rechtmatige belangen te beschermen evenals die van derden in navolging van art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer of dat u altijd een melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

b) Munchkin cookies

Deze cookie van Marketo EMEA Ltd. (https://www.marketo.com/company/) (Cairn House - South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Ierland (hierna Marketo), stelt ons in staat u te voorzien van gerichte advertenties, waarvan de inhoud is afgestemd op uw persoonlijke handelingen op deze internetsite. We gebruiken Munchkin-cookies voor gerichte advertenties uitsluitend als u daarmee instemt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of andere informatiediensten (zie sectie 2 b, c). De cookie wordt automatisch door uw browser opgeslagen zodra u onze website bezoekt maar kan uw identiteit niet aflezen, tenzij u daarmee op voorhand hebt ingestemd. Deze cookie vervalt 24 maanden na opslag ervan.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u de betreffende optie uitschakelen in de systeeminstellingen van uw browser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van de website. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor meet- en reclamedoeleinden, te weigeren via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en, daarnaast, via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

5. Analyse-Tools [„Tracking“]

De onderstaande trackingmaatregelen worden door ons gebruikt en zijn gebaseerd op art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG. Met de gebruikte traceermaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website. Verder gebruiken we de tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze diensten. Onze belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd op basis van de bovengenoemde AVG-bepaling. De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de betreffende trackingtools.

a) Google Analytics

Voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de continue optimalisatie van onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://about.google/intl/en/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). In deze context worden er geanonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies (zie sectie 4) gebruikt. De door deze cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • Browsertype/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Verwijs-URL (de hiervoor bezochte pagina),
 • Hostname van de computer waarop toegang wordt gekregen (IP-adres),
 • Tijdstip van serverquery,

wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt voor het evalueren van het gebruik van de website, om rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en om andere diensten te leveren met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik voor doeleinden van marktonderzoek en het aanpassen van deze website. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens verwerken. Onder geen enkele omstandigheid zal uw IP-adres worden gekoppeld aan andere gegevens geleverd door Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat er geen toewijzing mogelijk is (IP-maskering). U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen; we wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn. U kunt het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Als alternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Er wordt een opt-put cookie ingesteld dat de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt als u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. Raadpleeg het helpsystem van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) voor meer informatie over gegevensprivacy in verband met Google Analytics.

b) Tracking van Google AdWords-conversie

Om het gebruik van onze website statistisch op te slaan en om dit te evalueren voor het optimaliseren van onze website, gebruiken we ook Google conversietracking. Hierbij stelt Google AdWords een cookie in (zie sectie 4) op uw computer als u onze website heeft bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar deze website.

Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met de conversiecookie wordt gebruikt voor het genereren van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten krijgen het totaal aantal klanten die op hun advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet deel wilt nemen aan het trackingproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies uitschakelt. U kunt ook cookies voor conversietracking uitschakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein “www.googleadservices.com” te blokkeren. Google's privacy beleid voor conversietracking is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

c) Inhoud en dienstenaanbod van Google kaarten, Google lettertypes en andere derden

De inhoud of services van derden zijn in ons geval Google-kaarten of -lettertypen die we opnemen op onze sites (inhoud van derden). Dit veronderstelt altijd dat de externe providers op de hoogte zijn van uw IP-adres, omdat ze anders hun inhoud niet naar uw browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We zetten ons ervoor in om alleen inhoud te gebruiken waarvan de leveranciers het IP-adres uitsluitend gebruiken voor het leveren van de inhoud. Derden kunnen ook zogenaamde pixel-tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt voor het evalueren van informatie zoals bezoekerstraffic naar pagina's op deze website. De geanonimiseerde informatie kan worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan de volgende gegevens bevatten (dit is geen uitputtende opsomming): technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod.

Externe leveranciers en links naar hun privacy verklaringen, met meer informatie over de verwerking van gegevens, staan in de onderstaande lijst. Opties voor het verwijderen van gegevens (opt-out) zijn hier te vinden.

In het algemeen, voor helderheid en keuze betreffende uw Google-activiteiten, kunt u de ‘infochoises’ hier vinden: https://www.google.com/policies/privacy/#infochoices.

Google Maps: Kaarten van "Google Maps” van externe leverancier Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacy beleid: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

d) Marketo

Voor een op behoeften gebaseerd ontwerp van onze website gebruiken we de Marketing Automation Tool Marketo (zie punt 4 b). Met behulp van Marketo kunnen wij IP-adressen toewijzen aan bedrijven en daarmee ook aan branches, en onze content op de website gericht aanpassen. Daarbij wordt het IP-adres noch opgeslagen, noch voor andere doeleinden gebruikt.

6. Plug-ins voor sociale media

We hebben op onze website op basis van art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, XING en LinkedIn om de TRANSPOREON Group bekendheid te geven. Het onderliggende commerciële doel moet worden gezien als gerechtvaardigd belang binnen de inhoud van de AVG. Verantwoordelijkheid voor de handelingen in overeenstemming met gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de betreffende providers. De integratie van deze plug-ins door ons wordt uitgevoerd via de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

Onze website gebruikt plug-ins voor sociale media van Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS; hierna "Facebook") om het gebruik te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de knop “LIKE” of “SHARE”. Deze worden geleverd door Facebook. Als u een pagina van onze website bezoekt die dit type plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en door die provider in de website opgenomen. Door het integreren van plug-ins, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser naar de betreffende pagina van onze website is gegaan, zelfs als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bent ingelogd bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u gebruik maakt van de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE’ of "SHARE” te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een Facebook-server verstuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook geplaatst op Facebook en weergegeven voor uw Facebook-vrienden. Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook-pagina's. Hiervoor gebruikt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijv. voor het evalueren van uw gebruik van onze website in relatie tot de advertenties die worden weergegeven op Facebook, om andere Facebook-gebruikers te laten weten van uw activiteiten op onze website en voor het leveren van andere services met betrekking tot het gebruik van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de gegevens die zijn verzameld via onze website toewijst aan uw Facebook-account, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/)van Facebook.

b) Twitter

Onze website bevat plug-ins van microblogging netwerk Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; hierna "Twitter”). De Twitter-plug-ins (tweet-knop) kunnen worden herkend aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht van tweet-knoppen is hier te vinden: https://publish.twitter.com/#. Als u een pagina van onze website bezoekt die dit type plug-in bevat, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht samen met uw IP-adres. Als u klikt op de Twitter "tweet-knop" terwijl u bent ingelogd bij uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als leverancier van de internetpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik hiervan door Twitter. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website kan koppelen, logt u uit bij uw Twitter-account voordat u naar onze website gaat. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/en/privacy).

c) XING

Onze website gebruikt ook plug-ins van het sociale netwerk XING (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland; hierna "XING"). Als u onze website bezoekt, zal uw browser kort verbinding maken met XING-servers waarmee de functies van de "XING-knop Delen" (met name berekenen/weergeven van teller waarde) wordt geleverd. XING slaat geen persoonlijke informatie van u op door toegang tot deze website. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verbinding met de "XING-knop Delen". De nieuwste informatie over gegevensbescherming met de "XING-knop Delen” en extra informatie is te vinden op de website https://www.xing.com/app/share?op=data_protection van XING.

d) LinkedIn

Op onze website vindt u plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn / LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "LinkedIn"). De plug-ins, met name de knop Delen van LinkedIn zijn te herkennen aan het bijbehorende logo.

Houd er rekening mee dat bij het bezoeken van onze website, de plug-in een verbinding maakt tussen uw browser en de LinkedIn-server. LinkedIn wordt op de hoogte gesteld dat onze website is bezocht samen met uw IP-adres. Als u klikt op de knop "Aanbevelen” van LinkedIn terwijl u bent ingelogd op uw account bij LinkedIn, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw LinkedIn-profielpagina. Hierdoor kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij hebben geen kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik hiervan door LinkedIn. Ga voor meer informatie over de verzamelde gegevens en uw juridische opties, en voor instellingsopties, naar LinkedIn. Deze zijn te vinden in het privacybeleid (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) van LinkedIn.

e) YouTube

Wij hebben video's van YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA; verder “YouTube“) gekoppeld aan onze website, die zijn opgeslagen op https://www.YouTube.com en vanaf onze website rechtstreeks kunnen worden afgespeeld. Al deze video's zijn gekoppeld aan de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus“, wat betekent dat geen gegevens van u als gebruiker worden doorgegeven aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt, worden de onder punt 2a) van dit privacybeleid genoemde gegevens doorgegeven. Op deze doorgifte van gegevens hebben wij geen invloed.

Door uw bezoek op onze website wordt aan YouTube de informatie doorgegeven dat de desbetreffende subpagina van onze website door u is opgeroepen. Daarnaast worden de onder punt 2a) van dit privacybeleid genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of door YouTube een gebruikersaccount wordt aangeboden waarop u bent ingelogd, of dat geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat bij YouTube toewijzing met uw profiel plaatsvindt, moet u vóór activering van de button uitloggen. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of een op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden, en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. Als u dit recht wilt uitoefenen, moet u zich tot YouTube wenden.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking daarvan door YouTube is opgenomen in het privacybeleid. Hier is tevens nadere informatie te vinden over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy.

7. Rechten van de betrokkene

Onderstaand vindt u informatie over uw rechten in verbinding met uw persoonsgegeven:

 • Volgens art. 15 AVG, kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorie ontvangers aan wie uw gegevens zijn vrijgegeven, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of verzet, de aanwezigheid van een recht op klachten, de bron van de gegevens, indien niet door ons verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering en, waar van toepassing, heldere informatie over de gegevens;
 • Volgens art. 16 AVG, kunt u onmiddellijk verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, te corrigeren;
 • In overeenstemming met art. 17 AVG kunt u ook een verzoek indienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij een dergelijke verwerking vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor redenen van publiek belang of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • In overeenstemming met art. 18 AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover de accuraatheid van uw gegevens in gedrang is, de verwerking onwettig is, maar u het verwijderen van dergelijke gegevens afwijst en we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u de gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of als u bezwaar heeft aangetekend tegen de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 21 AVG (zie sectie 8);
 • In overeenstemming met art. 20 AVG kunt u uw persoonsgegevens die aan ons zijn geleverd, ontvangen in een gestructureerd, standaard en machine-leesbaar formaat of vragen dat deze worden doorgestuurd naar een andere gegevensbeheerder;
 • In overeenstemming met art. 7 paragraaf 3 AVG kunt u uw eerder aan ons gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daardoor hebben wij geen toestemming om verder te gaan met de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst en
 • In overeenstemming met art. 77 AVG kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. U kunt normaal contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw woon- of werkplaats of ons geregistreerde kantoor.

8. Recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 clausule 1 lid f AVG, heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21 AVG op voorwaarde dat er redenen hiervoor zijn voortkomend uit uw persoonlijke situatie of dat het bezwaar betrekking heeft op directe reclame. In dit laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar dat door ons wordt geïmplementeerd zonder dat u een specifieke reden hoeft op te geven. Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar dataprotection[at]transporeon.com.