ANDERE SECTOREN


AFVALRECYCLING EN ENERGIEWINNING


€1,8 MILJARD

Blue ocean waves

Renewi

IMPLEMENTATIE VAN TRANSPOREON BESPAART GELD, GEEFT INZICHT EN REDUCEERT HET AANTAL LEGE KILOMETERS

Klant

Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf. De onderneming is ontstaan uit een fusie tussen Shanks Group plc en Van Gansewinkel Groep BV. Het doel van Renewi is om waarde uit afval te creëren en het verbranden en storten van afval tot een minimum te beperken. Het bedrijf verwerkt jaarlijks ongeveer 14 miljoen ton afval. Van die berg ‘waste’ recyclet Renewi een gedeelte en een ander deel maakt het geschikt voor energiewinning. In totaal geeft Renewi 89 procent van het verzamelde afval een nieuwe bestemming. De fusie waaruit Renewi ontstond creëerde een bedrijf met 65 afvaloverslagpunten in de Benelux. Dagelijks verwerkt het bedrijf 650 orders met een handvol medewerkers, verdeeld over Nederland en België. Dat de onderneming het verwerken van de grote hoeveelheid orders met slechts een handvol medewerkers kan uitvoeren is voor een groot deel mogelijk gemaakt door Transporeon.

 

De fusie van Shanks en Van Gansewinkel zorgde voor een enorme volumestijging, van wel vijftig procent. Met het cloud-gebaseerde logistieke platform Transporeon hebben we gelukkig een flinke automatiseringsslag kunnen maken. We gebruiken zowel Best Carrier als No Touch Order. De combinatie geeft ons de gewenste flexibiliteit. 

Mark Meeuwissen, 4PL coördinator
Renewi 

Uitdagingen

De grote volumestijging die bij Renewi ontstond als gevolg van de fusie dwong het bedrijf vaart te zetten achter de automatisering van de Vrachtbeurs-afdeling. Professionaliteit en flexibiliteit dienden daarbij hand in hand te gaan. 

  • De Vrachtbeurs-afdeling zorgt voor de organisatie van losgestorte vrachten van laad- naar loslocatie. De te verwerken volumes stegen met vijftig procent. Het aantal medewerkers op de afdeling bleef gelijk.
  • Interne en externe klanten vragen in toenemende mate om de status van een order of een transport.
  • Het plaatsen van orders op de Vrachtbeurs vond grotendeels manueel plaats, losse velden waren aan te passen. Meer uniformiteit was gewenst.
  • Het bestaande SAP-systeem genereerde weliswaar orderbevestigingen, maar die moesten afzonderlijk worden geëxporteerd en naar de juiste vervoerder worden gemaild.
  • Tenslotte wilde Renewi de grip vergroten op aspecten als constante belading van overslaglocaties, een continu aanbod voor vervoerders en gespreid aanleveren van vracht bij verwerkende locaties.

Oplossing

Een intensiever gebruik van Transporeon zorgde voor het meer geautomatiseerd verwerken van alle transport gerelateerde werkzaamheden. Renewi vergrootte de grip op de afval- en recyclingketen. Transporeon helpt de afdeling Vrachtbeurs bij het monitoren van transporten en het vervoersnetwerk.

  • Monitoren van alle transportbewegingen: elke interne en externe klant heeft real-time zicht op een orderstatus.
  • No Touch Order: automatisch op basis van parameters (zoals vaste prijzen) transporten toewijzen aan vervoerders zonder tussenkomst van planners
  • Best Carrier: rekening houden met bestaand vrachtaanbod en marktdata en vervolgens geautomatiseerd transportorders toewijzen.

Resultaten

Light bulb icon yellow and gray

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN

Transporeon werd bij Van Gansewinkel al in 2012 geïmplementeerd. Nieuw is dat Transporeon nu de centrale database is voor alle uitgaande transportbewegingen. Toegevoegd is ook een stuk rapportage. Renewi kan op basis van de data keuzes onderbouwen en laten zien wat de afdeling Vrachtbeurs doet.

Cargo icon yellow and gray

UITROLSTRATEGIE

De nieuwe werkwijze met Transporeon is eerst toegepast bij de Shanks vestigingen, vervolgens zijn de Van Gansewinkel locaties ermee gaan werken. Beide bedrijven hebben best-practices aangedragen.

Cycle icon yellow and gray

VERGAANDE AUTOMATISERING

Veel meer transportorders verwerken met vrijwel hetzelfde aantal medewerkers. Dat is het resultaat van grotendeels geautomatiseerd werken met Transporeon. In de pijplijn zit nog een koppeling tussen Transporeon en een nieuw te implementeren ERP-systeem.

Headset icon yellow and gray

VOORTDURENDE SUPPORT

Transporeon voert klantspecifieke wijzigingen op aanvraag door en houdt rekening met ontwikkelingen binnen organisaties.