ANDERE SECTOREN

Lake in the mountains with sunshine

Renewi automatiseert haar supply chain met Transporeon

Volumestijging van 50% wordt opgevangen met Transporeon’s logistiek platform

Met het cloud-gebaseerde logistieke platform Transporeon hebben we gelukkig een flinke automatiseringsslag kunnen maken.

Mark Meeuwissen, 4PL Coordinator 
Renewi

Het samenvoegen van twee bedrijven is spannend. Logistiek gezien kan dit een complexe puzzel opleveren. In de zoektocht naar supply chain efficiency besloot afvalinzameling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi, een samenvoeging van de organisaties Shanks en Van Gansewinkel, Transporeon in te zetten. Het nieuwe bedrijf zette het cloud-gebaseerde logistieke platform in voor een flinke automatiseringsslag. Dit was mede nodig voor het verwerken van een volumestijging van vijftig procent. 

De fusie waaruit Renewi ontstond creëerde een bedrijf met 65 afvaloverslagpunten in de Benelux. Dagelijks verwerkt het bedrijf 650 orders met slechts vijf medewerkers, verdeeld over Nederland en België. 4PL coördinator Mark Meeuwissen: “De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat een zesde persoon welkom is, zeker omdat onze klanten en onze overslagen om steeds meer gegevens vragen en wij als Vrachtbeurs-afdeling ook de kwaliteit willen en moeten borgen.” De logistieke keten van Renewi Vrachtbeurs bestaat uit het aansturen en organiseren van een grote hoeveelheid transporten en deze losgestorte vrachten worden met behulp van walking floors, containerwagens en kippers van laadlocatie naar loslocatie getransporteerd. In 2012 zette het bedrijf al een flinke efficiencystap door de expeditiewerkzaamheden te stroomlijnen. De inzet van Transporeon zorgde voor meer transparantie en een afname van het aantal telefoongesprekken met vervoerders.  

 

‘Alle opgegeven ritten moeten ook echt weg’

De trend in de logistieke sector dat alles en iedereen precies wil weten wat de status is van een order of het transport is ook binnen Renewi zichtbaar. “Dankzij Transporeon kunnen we nu veel meer keuzes onderbouwen en laten zien wat we doen”, vertelt Meeuwissen. Het plannen van het transport luistert bijzonder nauw, omdat een misser niet meer is goed te maken. “Alle ritten die we opgeven in Transporeon moeten ook weg. De verbrandingsovens hebben een bepaalde capaciteit. Als we het afval niet in de juiste week vervoeren, is de kans zeer groot dat er de week erop geen ruimte is om het alsnog te brengen.”

De investering in het cloud-gebaseerde platform heeft geleid tot één database voor de uitgaande transportbewegingen binnen het fusiebedrijf. Ook is er een stuk rapportage aan toegevoegd. Renewi biedt de vracht aan op de vrachtbeurs, maar haalt er ook retourritten vanaf. “De voordelen van een ‘dichter’ netwerk zijn zeker zichtbaar. Niet alleen voor ons, ook voor onze vervoerders.”

Templates zijn belangrijk

Een belangrijk aspect van de fusie was de logistieke integratie van de twee bedrijven. Omdat Transporeon bij de voormalige Van Gansewinkel vestigingen al in gebruik was, lag de nadruk vooral op de uitrol bij de Shanks locaties. “In de praktijk kwam het erop neer dat we daar alle transport gerelateerde data verzamelden en die in templates hebben gegoten. Vervolgens hebben we die samen met de eerste orders op de vrachtbeurs geplaatst en is de voortgang bekeken. Het belang van het gebruik van de templates is groot. “Werken op de oude manier via aanmeldingen met Excel en deze manueel in de Vrachtbeurs plaatsen was te arbeidsintensief. De data van de templates is automatisch naar Transporeon door te zetten. Dit project is aan het begin van de zomer 2018 afgerond.”
Nu de uitrol van Transporeon bij de voormalige Shanks vestigingen gereed is, ligt de focus op het uitrollen van de templates bij de oud-Van Gansewinkel locaties. “Ook hier ruilen we Excel in voor sjablonen. Daarmee willen we dubbel werk voorkomen. Daarnaast zorgen de templates voor meer uniformiteit in de gegevens. Vindt er bijvoorbeeld een rit plaats van Wateringen naar Amsterdam, dan moet de informatie altijd hetzelfde zijn, zoals openingstijden van laad- en loslocaties en adresgegevens. In het verleden werkten de overslagpunten met Excellijsten, deze werden door de medewerkers handmatig op de Vrachtbeurs geplaatst. De orders waren op hun beurt in alle velden aan te passen waardoor de uniformiteit niet te waarborgen was, met alle gevolgen van dien. Ik vind dat hoe groter je groeit, des te professioneler je moet opereren. Wat dat betreft past ook de uitrol van een nieuw ERP-systeem. Is die uitrol gereed, dan volgt uiteraard een koppeling met Transporeon. Daarmee automatiseren we nog meer handelingen.”

Automatische carrier allocatie

Bij het reduceren van de foutkans speelt ook het werken met de functie tot automatische carrier allocatie een grote rol. Prijzen voor transport staan vast in het systeem en zijn niet langer in Excel terug te vinden. “We leggen nu zoveel mogelijk vast, maar zijn in de samenwerking met vervoerders nog echt wel gebaat bij wat flexibiliteit. Alles vastleggen zou te rigide zijn in dit soort handel.” Het plaatsen van de dagelijkse orders neemt op dit moment drie uur tijd in beslag. Meeuwissen kan zich voorstellen dat dit te zijner tijd in twee uur te doen is.
Het vastleggen van veel meer gegevens biedt ook meer kansen voor het monitoren van de data, stelt hij. “Zo is het type werk op het hoofdkantoor veranderd, er is een controlefunctie ontstaan. We hebben meer grip op de weekbalans. De Vrachtbeurs bewaakt de vastgestelde tonnages, bij de verwerkers, maar ook het aanbod per locatie.”

Prestaties en tarieven meer in control

De professionaliseringsslag waar Renewi middenin zit leidt er volgens Meeuwissen toe dat de prestaties en de tarieven ‘meer in control zijn en blijven’. “Dat is hard nodig, want de vervoersmarkt wordt snel krapper. Het is bovendien steeds moeilijker om aan chauffeurs te komen, dus zullen we andere vervoerders moeten aanboren. Positief is dat we in België best veel nieuwe transporteurs hebben gevonden, zelfs bedrijven die voorheen niet in de afvalsector actief waren. We hebben nu dankzij het platform met één druk op de knop toegang tot een groep van ruim 290 transporteurs variërend van eigen rijders tot transportbedrijven met meer dan 100 voertuigen. Ook voor de voormalige Shanks vestigingen is dat iets nieuws.”

Aanvullend aan het standaard plaatsen van orders op de Vrachtbeurs is Renewi meer gebruik gaan maken van de Best Carrier functie. Best Carrier – de functie die rekening houdt met bestaand aanbod en marktdata en geautomatiseerd transportorders kan toewijzen – levert Meeuwissen en zijn collega’s meer mogelijkheden op om te bepalen welke orderplaatsing het beste werkt. Best Carrier levert een stukje flexibiliteit als aanvulling op andere Transporeon functionaliteit, zoals No Touch Order. Dit laatste betekent dat Renewi werkt met vaste prijzen voor specifieke routes die zijn onderhandeld met vervoerders. “Je moet niet alles willen vastleggen, dat kan immers ook nadelen hebben. Wie weet doet zich een verandering voor en moeten we wel weer meer op de spotmarkt aanbieden.” De verhouding No Touch Order en Best Carrier en eigen vervoer is 75 tegen 25 procent. Ook per land zijn er verschillen zichtbaar. “In België leggen we meer vast, in Nederland is er een meer divers transportaanbod en kunnen we werken met biedingen.”

Gebruik Transporeon uitbouwen

De voordelen van een platform als Transporeon voor een verlader als Renewi zijn duidelijk, meent de 4PL coördinator. “Het platform groeit en daarmee wordt het steeds interessanter voor elke deelnemer. We versterken er ons netwerk mee, sluiten meer partnerships. Waar het aankomt op het spreiden van ons aanbod is het interessant voor de overslaglocaties (constante belading), de vervoerders (continu aanbod) en voor onze verwerkers (telkens gespreid aanleveren).” De prioriteit in de werkzaamheden van Meeuwissen is op dit moment dan ook om het netwerk en het gebruik van Transporeon uit te bouwen. “We willen dit goed op de rit hebben en vervolgens pas de volgende stap zetten.”

De veranderingen binnen de Renewi organisatie zijn al met al best groot. Des te meer is het ‘stap voor stap’ uitrollen van belang. “We willen toe naar een situatie waarin alle data in één systeem staat, maar dat kan niet van de ene op de andere dag. Je hebt een aantal aspecten goed te managen voor je van de veranderingen kunt profiteren.” De 4PL coördinator stelt dat de frisse blik van collega’s uit de Shanks organisatie heeft gezorgd voor nieuw licht op het gebruik van Transporeon. “Je bent toch gewend om op een bepaalde manier te werken. Daarmee sluit je onbewust je ogen voor extra mogelijkheden. Nieuwe planners ontdekken nieuwe functionaliteiten. Ik denk dat het gebruik van de templates het beste idee is geweest dat we hebben omarmd. Dit scheelt veel tijd.”