Van geautomatiseerde transporttoewijzing tot digitale supply chain

metal chain in blue background

Zelfs wanneer ondernemers volautomatische transporttoewijzing slechts als eilandoplossing inzetten, levert dit een besparing op aan resources bij de planning en bij de vervoerders. Immers, automatisering leidt altijd tot een hogere snelheid én tot minder fouten. Wie nog een stap verder gaat - en ook de processen ervoor en erna digitaal en volledig integreert - komt helemaal op interessant terrein. Deze stap zetten is eenvoudiger dan gedacht!

Automatische transporttoewijzing volgens vooraf vastgelegde criteria

Bij geautomatiseerde transporttoewijzing wordt de transportopdracht volledig automatisch en volgens vooraf vastgelegde criteria toegewezen aan de beste vervoerder (in plaats van manueel via telefoon, e-mail of fax). De vervoerder kan de order dan aannemen. Als hij niet beschikbaar is, stuurt het systeem de aanvraag naar de tweede beste vervoerder. Daarbij houdt het systeem rekening  met de mate waarin bestaande contracten zijn benut. Na bevestiging door de vervoerder stuurt de verlader of tussenpartij alle vrachtdocumenten en aanvullende informatie digitaal door. Tot zover de theorie.

In de praktijk biedt geautomatiseerde transporttoewijzing enkele duidelijke voordelen:

  • Besparing van proceskosten tot 30%
  • Toewijzing tot 150 ladingen per dag en planner
  • Meer tijd voor optimale transportplanning en probleemoplossing
  • Hogere tevredenheid bij klanten en leveranciers
  • Bindende reactie van de vervoerder binnen een korte tijdspanne
  • Het voordeligste contract wordt gebruikt
  • Quota worden nageleefd
  • Beveiligde documentatie

Wat eraan vooraf gaat

Geautomatiseerde transporttoewijzing is an sich al zinvol, maar er gaat uiteraard wel het een en ander aan vooraf. Het maakt het systeem waarmee ondernemingen werken efficiënter en economischer, zeker wanneer de voorafgaande en de erop volgende processen gedigitaliseerd zijn en zonder gebruik van andere media verlopen.

E-sourcing & rate management

Een ideale basis voor geautomatiseerde transport toewijzing is het uitschrijven van tenders via een e-sourcing-tool. Dat loont zeker de moeite als er veel dienstverleners, veel relaties of multimodale transporten zijn. De resultaten zijn dan meteen digitaal beschikbaar. Idealiter worden de contracten aansluitend beheerd en opgevolgd via een elektronisch tariefbeheer  tool (ratemanagement). Bij op elkaar afgestemde systemen, zoals Ticontract en Transporeon, zijn de gegevens uit de ratemanagement applicatie rechtstreeks te gebruiken voor geautomatiseerde transporttoewijzing.

Tijdvenstermanagement en elektronische controle vrachtfactuur

Net zoals de geautomatiseerde transporttoewijzing de volgende logische stap is na een elektronische tender, is er na de transporttoewijzing een digitaal tijdvensterbeheer mogelijk. De vervoerders ontvangen samen met de transportdetails een link om een voor hen gunstig tijdvenster te boeken in een soort van digitaal uurrooster. De chauffeurs komen zodoende gecoördineerd op de laadplaats aan, wat voordelen biedt voor de verladers en ondernemingen.

Ook na het transport dient het proces digitaal verder te gaan, met een elektronische controle van de vrachtfactuur. Het systeem toetst elke factuur met behulp van ratemanagement aan het getekende contract. De module voor transporttoewijzing controleert of het transport effectief heeft plaatsgevonden.

Alles bij elkaar ontstaat er zo een algemeen, digitaal proces vanaf de uitschrijving tot en met controle van de vrachtfactuur. Dat levert een aanzienlijke besparing aan resources op, met bovendien minder vrachtkosten en meer efficiëntie. Ook kan een onderneming hiermee op een eenvoudige manier de basis leggen voor een toekomstig thema: een digitale toevoerketen en zelfs logistiek 4.0.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief