We gaan logistieke digitalisering en real-time koppelingen meemaken'

bridge with car light stribes at night

Samenvatting van een interview van technische hogeschool RWTH Aken met Peter Förster over logistiek 4.0 en bijhorende uitdagingen en kansen voor verladers, groothandels en logistiek dienstverleners. Wat eruit springt is: logistieke digitalisering.

Logistiek 4.0 - een hot topic. Wat zijn de grootste uitdagingen?

"Dat hangt af van het perspectief. Het is een heel veelzijdig, complex gebeuren, waar we momenteel allemaal deel van uitmaken. 4.0 zie ik in eerste instantie als een voortschrijdende digitalisering. In dat opzicht houdt het compleet nieuwe vormen van samenwerking en communicatie in over bedrijfs- en technische grenzen heen. 4.0 biedt mogelijkheden voor meer efficiëntie en rationalisering voor alle betrokkenen. En belangrijker: het is vrij zeker dat de digitalisering nieuwe mogelijkheden en bedrijfsmodellen zal inluiden. Dat impliceert zowel risico's als kansen voor de huidige marktspelers."

Continu aandacht voor logistieke digitalisering

"In het licht van de veranderingen die hele industrietakken aangaan - zoals de foto- en muzieksector door initiatieven van Apple, de handel of het taxibedrijf door Amazon en Uber - zullen en moeten ook de expediteurs en logistieke bedrijven zich afvragen waar hun toekomstige rol en functie kan liggen. Daarbij moet logistieke digitalisering continu in de aandacht staan. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. De Transporeon Group beschikt weliswaar over uitstekende oplossingen waarvoor een grote vraag bestaat op de markt. Maar ook wij moeten ons steeds opnieuw in vraag durven stellen of we nog relevant zijn."

Same day delivery

"Een andere uitdaging is het gedrag van de klant en zijn verwachtingen ten aanzien van de logistiek met als motto 'same day delivery'. Wie vandaag start met e-commerce en niet vanaf de eerste dag een perfecte logistiek aanbiedt, zal geen succes hebben."

Daarbij komen de bestaande uitdagingen, zoals op het vlak van infrastructuur?

"Precies. Denk aan de krappe afstemming van de contacten en de langere transporttijden in combinatie met infrastructuur die veel zwaarder belast is. Denk ook aan meer files, aan kleinere opslagcapaciteit, aan overbelaste binnensteden en een tekort aan geschoolde krachten. In het verlengde van de logistieke digitalisering veranderen ook de eisen die worden gesteld aan de chauffeurs: zij worden rijdende planners. Ze moeten een grondige kennis hebben, waaronder talenkennis. De kostendruk neemt niet af evenmin als de ecologische randvoorwaarden."

Hoe ziet u de toekomst; wat betekent 4.0 voor u?

"4.0 is voor mij het samengaan van de reële en virtuele wereld door middel van internet en IT. Technische onderdelen zijn intelligente autonome systemen, sensoriek, mobiele systemen en 3D-print. Maar ook kunstmatige intelligentie, big data inclusief voorspellende analyse en navenante beslissingsafgeleiden. Wij zullen de realtime verbinding van alle processen in de supply chain tot in het magazijn of de productie meemaken. De flexibiliteit van de supply chain neemt toe en de keten kan veel sneller reageren op veranderende omstandigheden."

Welke impact heeft autonoom rijden volgens u?

"Dat zal een kernelement van 4.0 zijn. De chauffeur fungeert als vrachtbegeleider die beschikt over heel andere competenties. Hij zal een gezinsvriendelijkere baan hebben. Net als bij het treinverkeer is de vrachtbegeleider na 400 kilometer af te lossen en kan hij of zij met een ander voertuig terugrijden. Er zouden dynamische pools van chauffeurs kunnen ontstaan. Misschien zijn de voertuigen in deze situatie eigendom van een derde partij. Bepaalde parameters van een metasysteem bewaken het hele traject."

'Uberisering van het vrachtvervoer'

"In dit systeem zouden totaal nieuwe marktspelers kunnen toetreden. Er is een kans dat we iets als de 'Uberisering' van het vrachtvervoer gaan meemaken. Dat is in elk geval denkbaar voor pakketten en stukgoed, maar minder voor grote volumes en grote afstanden. Dat zou zoiets als een soort meerijcentrale zijn. Het platform colo21 https://www.colo21.com gaat in die richting."

Wat raadt u de middelgrote expediteurs aan met het oog op deze uitdagingen?

"Zij moeten hun manier van denken aanpassen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Weg van de hardware, de klassieke vrachtwagen en meer in de richting van procesdenken en IT, ofwel: logistieke digitalisering. De ontwikkeling van eigen componenten is doorslaggevend. De verladers in de industrie en de handel gaan een stap verder. Zij willen meer geïntegreerd worden in grotere systemen en netwerken met behulp van IT-oplossingen. Wie niet voldoet aan deze vereisten, wordt door anderen ingehaald, misschien zelfs door totaal nieuwe spelers. Maar ook voor de grote netwerken geldt: de laatste schakel ontbreekt nog, het disruptieve element en hun grootte maakt verandering moeilijk."

Hoe ziet het internationale perspectief eruit? Wie neemt het voortouw, en wie is eerder een volger op het vlak van logistiek 4.0?

"Het staat vast dat de VS verder is op het gebied van innovaties, IT-ondersteuning en harmonisering van processen en systemen. De voorwaarden voor de logistiek daar zijn ook helemaal anders dan in Europa. Als gevolg van de grote oppervlakten zijn andere schaaleffecten te realiseren."

Verschillen tussen landen

"In Europa is er een verschil tussen noord en zuid. De landen in het noorden zijn verder dan bijvoorbeeld Spanje, Italië, enz. De Benelux en Duitsland zijn vergelijkbaar ontwikkeld. In Azië is vooral de B2C-handel sterk ontwikkeld. Gedeeltelijk wordt daar al 80% van de handel online afgehandeld. Op het vlak van deelladingen en volledige ladingen daarentegen is de interesse in efficiëntieverbeteringen nog vrij klein, de arbeidskosten zijn laag."

Hoe gaat Transporeon om met de onzekerheden van de ontwikkeling?

"Zoals eerder gezegd, hebben wij momenteel een heel goede uitgangspositie. Onze oplossingen zetten in op de echte pijnpunten. Dus daar waar rationaliserings- en besparingseffecten moeten worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door time slot management, een betere benutting van de vloot, enzovoort. Maar voor andere innovaties zijn wij in gesprek met onze klanten. Dat zijn zowel verladers als expediteurs."

Studie logistiek 4.0 met doel aansluiting te houden met industrie 4.0

"We zijn samen met RWTH Aken, de leerstoel voor informatiemanagement in de machinebouw onder leiding van prof. dr. rer. nat. Sabina Jeschke, een langetermijnproject gestart. Het doel is om een aantal stappen te analyseren. Vaak liggen interviews met experts en contrasterende big data procedures ten grondslag aan wetenschappelijk werk. De komende maanden wordt de hand gelegd aan een uitvoerige studie rond 'logistiek 4.0' (het rapport naar aanleiding van de studie is inmiddels gepubliceerd). Aan de hand hiervan kunnen we  kunnen we de instrumenten ontwikkelen die nodig zijn in de logistiek, om aansluiting te houden met de industrie 4.0."

Aanmelden voor onze nieuwsbrief