Logistiek 4.0: start met digitaliseren en profiteren

American Full Load Truck on a desert road

Alles wat je kunt digitaliseren, moet je digitaliseren." De uitspraak is van de vroegere Chief Executive Officer van Hewlett Packard, Carly Fiorina. Het citaat is in feite uitgegroeid tot een onheilspellende waarschuwing voor alle industrieën - inclusief logistiek 4.0. En inderdaad: bedrijven die nieuwe ontwikkelingen te laat omarmen zouden wel eens van de markt kunnen verdwijnen.

Naast gevaren ook voldoende kansen

Logistiek 4.0 brengt niet alleen gevaren met zich mee. Digitalisering biedt de logistiek ook grote kansen. De mogelijkheden zijn zo omvattend en complex, dat de juiste vorm moeilijk te voorspellen is. Wat wel heel duidelijk is, is dat vervoerders, logistiek dienstverleners en service providers de veranderingen in hun vakgebied consequent zullen moeten toepassen in hun processen. Hiermee geven ze zichzelf een voorsprong ten opzichte van de concurrentie.

Van science fiction naar realiteit

Het is lastig om te voorspellen hoe snel de veranderingen zullen plaatsvinden. De IT-industrie is extreem vernieuwend, de innovaties wisselen elkaar snel af omdat internetvernieuwingen, efficiëntie op het gebied van computers en software-ontwikkelingen veel potentieel en oplossingen bieden die doen denken aan wat we vroeger Science Fiction noemden. Alles wat twintig jaar geleden onmogelijk leek is nu realiteit geworden: de beschikbaarheid van informatie op internet, satelliet gestuurde voertuignavigatie, smartphone, big data, zelflerende systemen, autonoom rijden, enzovoort.

Logistiek 4.0: grote behoefte aan real-time supply chain visibility

Waar het aankomt op digitalisering loopt de industrie met industrie 4.0 wel voor op logistiek 4.0. Bart de Muynck, analist bij Gartner, verantwoordelijk voor het Magic Quadrant van transport management systemen, constateert: "Ik zie onder supply chain-verantwoordelijken uit de industrie een grote behoefte aan real-time-end-to-end-visibility voor de supply chain."

Kansen dankzij 3D-printing

De industrie denkt daarbij al in grote mate verder. Welk effect zullen de technische mogelijkheden hebben op huidige wijze van processen afhandelen? Welke nieuwe businessmodellen kunnen hierbij ontstaan? Dr. Wolfgang Bernhard, verantwoordelijke van Trucks & Bussen bij Daimler AG ziet nieuwe businessmogelijkheden bij vrachtwagens in de cloud. Dit geldt wat hem betreft voor alle partijen in de logistiek en aanvullend voor reparateurs, vervoerders, garages maar ook voor de regering: "De vrachtauto is een goudmijn van gegevens. Real-time gegevens zijn in de logistiek beslissend voor de zaken." Een mooi voorbeeld van nieuwe businessmodellen is de ontwikkeling van 3D-print. Hier ontstaan volledig nieuwe kansen voor logistiekelingen. UPS bijvoorbeeld heeft de eerste winkels in Amerika al uitgerust met 3D printers.

Handicap onoverzichtelijkheid omvormen tot optimalisatiepotentieel

Het zijn verladers, productiebedrijven en de handel die als eerste stappen zetten in de digitalisatie. Dat vervoerders en logistiek 4.0 dienstverleners volgen is ook logisch. De industrie en handel zijn de opdrachtgevers. Zij bepalen de processen en de randvoorwaarden. De vervoerder van LTL’s of FTL’s heeft veel verschillende partijen om mee te communiceren: klanten, de eigen vloot en onderaannemers. Deze onoverzichtelijkheid is enerzijds een handicap, anderzijds ligt hier een immens optimalisatiepotentieel. De markt van stukgoed of de KEP-markt is op het gebied van gesloten netwerken en digitalisatie al veel verder.

Optimalisatie door analyse digitale vloot

Voor vervoerders liggen er dankzij logistiek 4.0 grote kansen om zijn klantenservice flexibeler en efficiënter te maken. Immers, wat als een vervoerder beschikt over de gegevens van een gedigitaliseerde vloot, dus niet enkel die van zijn eigen voertuigen, maar ook die van de onderaannemers en charters? En wat als hij die gegevens kan analyseren? Dan ligt er een kans om zijn concurrentiepositie drastisch te verbeteren. Lege ritten en herpositioneringen van voertuigen zijn te vermijden.

Samenwerking noodzakelijk

Samenwerking is wel nodig. De optimalisatie vindt dan tussen de bedrijven onderling plaats. Industrie, handel en logistiek  moeten daarvoor aan één touw trekken. Bedrijven in deze sectoren moeten bereid zijn om gegevens te delen en transparantie te ontwikkelen. Technisch gezien is vandaag de dag al bijna alles mogelijk. Denk maar aan transport management met end-to-end-visibility en aan time slot management met real-time verdeling van de voertuigen. Maar ook aan yard management, aan digitale leveringsdocumenten, aan facturen, schadedocumentatie, pallet handling, geautomatiseerde transporttoewijzing, enzovoort.

Meeste efficiencypotentieel in de logistiek

In dit Transporeon-blog informeren we over de mogelijkheden die er al zijn en die de markt in de toekomst nog zal ontwikkelen. Als leverancier voor de de industrie concentreren we ons op de gebieden waar het meeste efficiëntiepotentieel zit. Dat is in de communicatie tussen verladers en vervoerders, bij lege ritten, wachttijden en logistieke kosten in het algemeen.

Snellere doorlooptijden door time slot management

In de dagelijkse praktijk zie ik dat aan de vervoerderskant het 'omdenken' al heeft plaatsgevonden. Het resultaat spreekt voor zich: de verlader die door time slot management snellere doorlooptijden realiseert bij de levering is al na enkele weken gebaat bij het inzetten van zo’n systeem. De vervoerders die hieraan meewerken, kunnen al vanaf het begin van het project voordeel behalen bij een betere planning en kortere doorlooptijd. De investeringskosten voor hardware zoals smartphones, handheld devices, de systeem implementatie en de opleidingen zijn dan snel terugverdiend.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief