Kies uw time slot management partner zorgvuldig

smiling people are shaking hands

Het selecteren van een time slot management leverancier doet u bijvoorbeeld op basis van systeemfunctionaliteit. Maar er zijn meer aspecten waarop u kunt selecteren. Zo zijn er aanvullend criteria van belang zoals de manier van distribueren van het pakket en de internationale aanwezigheid. Maar ook de ervaring van de leverancier op het gebied van project management speelt een cruciale rol.

Is het time slot management systeem geaccepteerd door vervoerders?

Bij het selecteren van een partner voor de implementatie van het time slot management systeem kunnen diverse aspecten beslissend zijn. Aanvullend aan de functionaliteit van het systeem is het van doorslaggevend belang hoe bekend en geaccepteerd het platform is bij vervoerders. En in aanvulling hierop moet de ondersteuning naar de planners en de vervoerders toe zijn gegarandeerd. Idealiter gebeurt dit in hun moedertaal. En tenslotte moet de leverancier voldoende ervaring hebben op het gebied van project management, ofwel het aantal en het soort vergelijkbare implementatieprojecten.

Selectiecriteria time slot management systeem

Een aantal selectiecriteria is van groot belang, we hebben hieronder de belangrijkste opgesomd.

  • Kies voor een systeem dat bekend is in de markt en waarmee veel van uw transporteurs al bekend zijn.
  • Maak een keuze voor een internationaal opererende leverancier en zoek uit in welke landen en talen u ondersteuning nodig heeft.
  • Kies voor een tijdvenstermanagement systeem dat eenvoudig te integreren is in uw tender-, vervoers- en rapportagetools.
  • Sommige tijdvenstermanagement systemen maken onderdeel uit van uitgebreide logistieke platformen, waarvan ook andere nuttige functionaliteiten te gebruiken zijn. Ga na of synergievoordelen te behalen zijn.
  • Bovendien biedt een tijdvenster management systeem ook andere functies aan waarmee de kwaliteit en de efficiency verder te verhogen is. Denk aan de wijze van het doorgeven of ontvangen van informatie van vervoerders, controlelijsten voor ladingzekering of het toewijzen van een beschikbare laaddock aan een chauffeur via SMS. Bepaal of en in hoeverre deze functionaliteit de effectiviteit van uw business kan vergroten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief