E-sourcing voor transport tenders verdient digitaal vervolg

Motorway with trucks

Steeds meer verladers doen een beroep op e-sourcing voor transport tenders, de transport- en logistieke contracten. Dat levert niet alleen tot 19% besparing voor de vrachtkosten op, het maakt het tenderproces ook 30% efficiënter. Maar hoe gaat het daarna verder?

E-sourcing voor transport tenders

Het is over het algemeen zinvol om in bepaalde fasen van het proces, bijvoorbeeld bij de tendering, manueel werk te vervangen door digitale processen. Maar op het vlak van efficiëntie en kostenbesparing wordt het pas echt interessant wanneer het hele proces wordt gedigitaliseerd. Dat leidt tot extra efficiëntieverbeteringen en kan de logistieke kosten verder verlagen. Wanneer e-sourcing voor transport tenders dus wordt toegepast, luidt het logische vervolg: rate management, automatische transport toewijzing en billing en de elektronische controle van de rekening.

Volledig digitaal verwerken

De resultaten van complexe, elektronische tenders zijn doorgaans gedetailleerd en uitgebreid. De tenders bevatten veel dienstverleners, veel relaties en vermoedelijk ook multimodale transporten. Kiest een ondernemer ervoor om die tenders contracten manueel te beheren, te controleren en er overeenkomstig transport mee toe te wijzen, dan ontstaat er een risico. Dit zou immers een deel van de door e-sourcing bespaarde proceskosten weer gebruiken. Het is daarom efficiënter om de gegevens die nu al digitaal voorhanden zijn volledig geïntegreerd digitaal verder te verwerken. Ofwel, kies voor volledige e-sourcing voor transport tenders. Enkele aanbieders van e-sourcing bieden daarvoor een 'rate management'-applicatie aan. Daarmee kunt u contracten centraal beheren in de onderneming.

Maak rate management eenvoudig in gebruik

Andere procesverbeteringen zijn mogelijk in de situatie waarin rate management ook voor niet-logistieke medewerkers makkelijk in gebruik is. Zo kunnen bijvoorbeeld distributiemedewerkers eenvoudig en zonder voorkennis de vrachttarieven en leveringstermijnen voor hun klanten bepalen.

Volautomatisch rekening houden met quota

Het volledige prestatievermogen van een professioneel systeem voor rate management komt echter pas tot uiting in combinatie met een geautomatiseerde oplossing voor de toewijzing van vrachten. In geïntegreerde systemen zoals bijvoorbeeld Ticontract en Transporeon zijn de gegevens van de tender te gebruiken voor het geautomatiseerd toewijzen van vrachten zonder van systeem te wisselen. De toewijzingscriteria zijn af te leiden uit de tender. Vervolgens kent het systeem de transportorders toe. Dat doet het op basis van regels. Het houdt daarbij volledig automatisch rekening met de overeengekomen quota.

Creëren van groter voordeel

Wie naast e-sourcing voor transport tenders, rate management en automatische transport toewijzing ook een elektronische controle van de vrachtrekening toepast, creëert een nog groter voordeel. Er is heel eenvoudig te controleren of de juiste transporten tegen de juiste voorwaarden in rekening zijn gebracht. Daarnaast leveren de rekeningen nog interessant materiaal dat kan worden gebruikt om de volgende tender verder te optimaliseren.

Meer weten?

Contacteer Patrick van Gerven voor vragen of vraag een live demo aan

Aanmelden voor onze nieuwsbrief