Het belang van big data bij een transport tender

Motorway junction of a large city

Wie denkt dat het thema big data slechts relevant is voor de bedrijven in de industrie en de handel, heeft het mis. Handelaren en producenten wisten snel de potentiële salesmogelijkheden van big data op waarde te schatten, doordat ze meer mogelijkheden zagen voor het analyseren, evalueren en voorspellen van het gedrag van hun eindklant. Het gevolg: ze streven er nu massaal naar om klanten te bedienen met op maat gemaakte producten en diensten. Transport tender software kan ondersteunend zijn bij het logistieke proces.

Beheren transportdata

Maar het is niet alleen in de B2C-sector waar bedrijven grote hoeveelheden data dienen te managen. Dat geldt absoluut ook voor de B2B-business. Het kunnen verzamelen, analyseren, interpreteren en delen van informatie naar ketenpartners, van verlader tot ontvanger, zal snel uitgroeien tot een sleutelaspect voor het behalen van succes als logistieke onderneming. Iedereen die niet in staat is om de transportdata in de eigen keten te beheren, zal door de concurrentie worden voorbijgestreefd. Het scherp of tactisch opzetten van een transport tender hoort daar ook bij.

Transport tender als onderdeel van concurrentiestrijd

Verladers eisen in toenemende mate dat logistiek dienstverleners, groothandels en transporteurs transportdata transparant maken. Dit zal dus zeker leiden tot actie bij dit soort bedrijven. Zo zijn logistiek dienstverleners als gevolg van deze ontwikkeling gedwongen om alle efficiencykansen te grijpen die zich aandienen in hun processen. Het zal de enige manier zijn om mee te gaan in de steeds hardere concurrentiestrijd, waarvan zaken als een transport tender steeds vaker nadrukkelijk deel uitmaakt.

Niet langer puur vertrouwen op zakelijke relatie

Bij het opzetten van een supply chain is het zoeken naar een goede transportpartner een van de eerste stappen die een verlader zal zetten. Ook dient de verlader een transportnetwerk op te zetten dat voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en efficiency. Er was een tijd waarin een uitspraak als de volgende passend was: “We kennen onze vaste vervoerder omdat we al jaren zaken met ze doen en we vertrouwen hebben in wat ze doen.” Die tijden zijn voorbij, niet alleen in Europa, maar overal.

Passen logistieke services bij een transportopdracht?

Vandaag de dag wil de afdeling inkoop van een verlader nauw bij de logistiek betrokken worden. Wat inhoudt dat er ook aanvullende eisen worden gesteld en er een duidelijke en uitvoerige tenderprocedure start. Elke logistieke professional weet hoe belangrijk het is om de gewenste logistieke diensten juist te omschrijven en aan te geven welke verwachtingen er zijn ten opzichte van een vervoerder. Hoe beter de omschrijving, des te beter het resultaat ook zal zijn. Dit is precies waarom tenderplatformen als Ticontract waarde toevoegen. Ze bieden een verlader niet alleen de kans om te vertrouwen op een uitgebreide pool aan gekwalificeerde transporteurs, maar een dergelijk platform biedt ook aanvullende mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is dat de verlader op basis van diverse criteria kan controleren in hoeverre de services van een logistiek dienstverlener passen bij een specifieke transportopdracht en dus bij de opgezette transport tender. Er ontstaat inzicht in welke routes ze denken te gaan rijden, welk materieel ze willen inzetten, over welke certificaten ze beschikken, welke capaciteit ze kunnen bieden, etc. Uiteraard is er voor de verlader de mogelijkheid om met het tendersysteem ook meer logistiek dienstverleners toe te voegen.

Veel vervoersvariaties met bijhorende kosten

Tegelijkertijd stelt het systeem waarmee een verlader een transport tender kan opzetten het bedrijf in staat om een aantal velden te genereren die de onderneming moeten voorzien van informatie. Zoals over specifieke transport orders, planninginformatie, hoeveelheden, tijdsmeldingen, route frequenties en uiteraard bijhorende kosten. Het opzetten van een dergelijk transport tender proces resulteert vaak in bijzonder uitgebreide schema’s met een groot aantal prijsranges. Er kan bij een transport tender sprake zijn van veel vervoersvariaties met elk bijhorende kosten, afhankelijk van de snelheid van het transport of het gewicht. Aanvullend aan deze variaties zijn er vermoedelijk ook veel vervoerders die deelnemen aan de tender. Het is onvermijdelijk dat een dergelijke opzet leidt tot big data. Een modern transport tender systeem, bijvoorbeeld via een online platform, is in staat om tot op een veel hoger detailniveau dan vroeger te opereren. Niet alleen genereert dit een gigantische hoeveelheid gegevens, positief is dat deze gegevens ook nog eens beheersbaar worden.

Veel data, maar goed te managen

Zaken die in het verleden bij lange na niet zo begrijpelijk waren als nu zijn nu in een korte tijd te analyseren, vergelijken en evalueren. In het verleden werden deze zaken vaak samengesteld op basis van Excel-sheets en kostte het verzamelen ervan weken tijd. Bij de moderne werkwijze is het transport tender platform de belangrijkste ondersteunende factor. De hoeveelheid data is flink gegroeid, maar nog steeds te managen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor bedrijven die internationaal opereren en de wens hebben om hun logistiek te beheren en te synchroniseren over meerdere landen en businessunits heen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief