KPI's voor uw logistiek. Oplossingen voor logistieke en retailrapporten

Stel logistieke indicatoren vast en analyseer deze met Mercareon

Met logistieke KPI's (Key Performance Indicatoren) kunt u uw eigen prestatie of de prestatie van de vervoerders van uw leveranciers meten om een uitgebreid overzicht te krijgen. Met de Reporting-modules van Transporeon en Mercareon worden belangrijke indicatoren vastgesteld en snel en eenvoudig analyses opgesteld – op elk willekeurig moment, met één druk op de knop.
Onze logistieke cloudoplossingen stellen indicatoren beschikbaar in logistieke rapporten en retailrapporten . Desgewenst bieden wij aan alle partijen van de leveringsketen – inkoop, producenten, vervoerders, logistiek, magazijnen en goederenontvangers – informatie over stiptheid, productiviteit en supply chain performance aan.

Reporting icon

Voordelen van logistieke rapportage

Reporting icon yellow and gray

Snellere toegang tot belangrijke logistieke KPI's en retail-KPI's

Inzicht in relevante KPI's (transportgegevens, leveringsinformatie, statusmeldingen, toeslagen etc.)

Piechart icon yellow and gray

Grafische bewerking

Alle indicatoren worden grafisch bewerkt als standaardrapporten.

Touch icon yellow and gray

Push-berichten

Periodieke, automatische e-mailberichten met rechtstreekse koppeling met het Reporting Data Warehouse.

Idea icon yellow and gray

Objectieve basis voor verbeteringen

Objectieve informatie over laden en lossen als basis voor gesprekken ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

Telescope icon yellow and gray

Transparantie in goederenverzending en goederenontvangst

Oproepen van timeslot gegevens en inzicht in alle leverstatussen. Excel-export van alle gegevens mogelijk.

Functionaliteiteen voor uw logistieke en retailrapporten

Analyse van losplaatsen

Selectie van afzonderlijke losplaatsen voor de retailrapporten (bijv. droog, vers, vries). Zodoende zijn indicatoren en rapporten voor verschillende losplaatsen mogelijk.

Statistiek in real-time

Alle gegevens en statistieken worden in real-time beschikbaar gesteld, meteen nadat de status is vastgesteld.

Compliance en veiligheid

Gebruikersrechten worden individueel ingericht, zodat iedere gebruiker alleen de gegevens kan zien waarvoor deze is geautoriseerd.

Gestandaardiseerde KPI's en rapporten

Gestandaardiseerde KPI-rapporten worden automatisch opgesteld en zijn beschikbaar voor alle gedefinieerde gebruikers. In de retailvariant van Reporting, bijvoorbeeld voor retailers, vervoerders en producenten van merkartikelen/leveranciers.

Geautomatiseerde rapporten

Instelling van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapporten, die automatisch als link naar geselecteerde gebruikers worden verzonden.

Indicatoren en analyse

Transportgegevens, statusmeldingen, stiptheid, boekingsgegevens, toeslagen en talrijke andere KPI's kunnen worden geanalyseerd. Oproepen zijn rechtstreeks vanuit het platform mogelijk.

Highway bridge over dark water

De toelevering aan de retail onder controle. Retailrapporten met Mercareon.

Uitdagingen bij de logistieke en retailrapportage

Objectiviteit ontbreekt

Verschillen bij de interpretatie van KPI's: Zonder een betrouwbare, objectieve en inzichtelijke database kunnen verladers, vervoerders en goederenontvangers stiptheid verschillend interpreteren.

Lastig om te reageren op aanvragen

Geen snel, objectief inzicht bij ad-hocaanvragen heeft een kritische, vertraagde levering tot gevolg.

Veel handmatige werkzaamheden

Het is moeilijk om neutrale, objectieve KPI's met betrekking tot de goederenverzending en goederenontvangst vast te stellen. Zelfs eenvoudige analyses zoals aanspraken op wachtgeldvergoedingen kosten veel tijd.

REFERENTIES

Logistieke rapporten en retailrapporten met Transporeon en Mercareon

Wij willen onze producten stipt en met uitstekende kwaliteit leveren aan onze klanten. Daarom is het ontzettend fijn dat we in Reporting beschikken over de belangrijke KPI's en deze op passende wijze kunnen analyseren.“

Firma uit de bouwmaterialenindustrie

Construction workers working in scaffolding in the sunset

Wij willen stipt en met optimale kwaliteit leveren aan de retail. Daarbij is het ontzettend makkelijk dat we met Reporting van Mercareon een goed inzicht hebben.“

Internationale producent van merkartikelen

Colorful beverage cans

Aanvullende producten

Billing document icon

Billing

Onze logistieke software controleert transportfacturen. Te veel betalen, tijdrovende analyses en outsourcing behoort tot het verleden.

Lees meer

Power plugs icon

ERP-interfaces

Het merendeel van onze klanten gebruikt onze logistieke platformen in combinatie met een ERP-systeem zoals SAP, Oracle of Microsoft om de…

Lees meer

Contacteer ons