Time slot management: om tijd en kosten te besparen

Tijdvensters boeken. Stipt laden en lossen. Snel verder rijden.

Aankomende vrachtwagens kunnen op een efficiënte manier beheerd worden: Met onze  time slot management oplossing wordt uw laad- en loscapaciteit weergegeven in een digitaal uurschema. Vervoerders boeken passende laad- en lostijden rechtstreeks online in het systeem. De aankomsttijden van de vrachtwagens worden automatisch afgestemd op de beschikbare ressources zoals laad- en losteams of heftrucks. Hierdoor worden interne processen geoptimaliseerd, neemt de verlaadcapaciteit toe en wordt de wachttijd en de laad- of lostijd van de vrachtwagens beperkt.

Clock and truck icon

Voordelen van digitaal Time Slot Management

Chart icon yellow and gray

Tot 20% meer laadcapaciteit

Geoptimaliseerde processen zorgen voor tijdsbesparing. En zorgen ervoor dat deze extra capaciteit gebruikt kan worden voor het laden en lossen van extra vrachtwagens.

Clock and money icon yellow and gray

Tot 40% minder wachttijden voor vrachtwagens

Vrachtwagens arriveren op het vastgelegde tijdstip bij het laadplatform. Hierdoor worden files op het fabrieksterrein voorkomen.

Forklift icon yellow and gray

Tot 60 minuten minder laad- of lostijd

Laad- en losafspraken kunnen intern beter worden voorbereid en daarmee sneller worden afgehandeld.

Calender icon yellow and gray

Optimaal gebruik van ressources

Gelijkmatige en planbare spreiding van de binnenkomende vrachtwagens. Personeel, materiaal en
goederen kunnen tijdig worden voorbereid.

Decision icon yellow and gray

Controle- en rechtszekerheid

Volledig gedocumenteerde processen

Delivery icon yellow and gray

Snelle reactie en optimalisatie

Automatische communicatie en beschikbaarheid van real-time gegevens.

Stack of money icon yellow and gray

Lagere transportkosten

Besparing van kosten door minder stilstand en optimalisatie van de laadtijden.

Telescope icon yellow and gray

Uitgebreide transparantie en controle

Inzicht in kritieke processen, het kwaliteitsniveau van de vervoerders en het optimalisatiepotentieel.

Time slot management: algemene functionaliteiten

Digitaal beheer van ressources

Laadplatformen en ressources voor het lossen worden digitaal gereproduceerd, via het systeem toegewezen en beheerd.

Centrale statusinformatie

De status van iedere vrachtwagen kan door alle afdelingen in real-time worden bekeken en geactualiseerd.

Opvraagbare documentatie

Registraties, veiligheidsinstructies en statuswijzigingen worden gedocumenteerd en kunnen steeds terug opgevraagd worden voor controle.

Dynamische lengte van tijdvensters

Op basis van uw transportgegevens en ressources stelt het systeem de nodige laadtijd vast. Het instellen en boeken van tijdvensters met verschillende lengtes is eveneens mogelijk.

Volledige transportgegevens

Alle informatie is centraal beschikbaar, zoals de informatie over voertuigen, chauffeurs en health- en safety-lijsten.

Automatische analyses

Met één druk op de knop worden standaardrapporten opgemaakt en KPI's geanalyseerd, bv. om te kijken welke vrachtwagens op tijd aankomen of om wacht- of doorlooptijden van de vrachtwagens te berekenen.

Problemen bij het plannen van laad- en lostijden lost u op met time slot management

Spitsuren aan de laad- en loskades afgewisseld met momenten dat er geen vrachtwagens zijn

Een ongelijkmatige spreiding van de binnenkomende vrachtwagens over de dag betekent overbelasting of een leeg terrein.

Beperkte inschatting- en planningsmogelijkheden

De informatie over de aankomsttijden van de vrachtwagens is ongekend of niet volledig. De inzet van laadpersoneel voor het laden en lossen kan niet van tevoren worden gepland.

 

Overbelasting van het laadpersoneel en toeslagen voor wachttijden

In geval van ongecoördineerde aankomst van vrachtwagens ontstaan files op het fabrieksterrein. Lange wachttijden hebben toeslagen en hogere transportkosten tot gevolg.

Tijdsintensieve en extra organisatorische maatregelen

Het boeken van tijdvensters per telefoon, fax en e-mail is tijdrovend. Het beheer in Excel-bestanden is omslachtig. Door taalbarrières ontstaan misverstanden. Belangrijke informatie gaat verloren.

Geen transparantie en gebrekkige documentatie

De documentatie van laad- en losprocessen is onvolledig, wat onvoldoende bewijsvoering bij ongevallen tot gevolg kan hebben. Door de onvolledige database is er geen betrouwbare rapportage mogelijk.

Veiligheidskritische processen

Door ontbrekende informatie, een gebrek aan mondelinge en schriftelijke communicatie en tijdsdruk is de kans op ongevallen groter.

Highway bridge over dark water

Whitepaper: De 7 belangrijkste tips voor succesvolle implementatie van digitaal time slot management

KLANTREFERENTIES

Ervaringen met digitaal time slot management

Waarom en hoe verladers tijds- en kostenbesparingen realiseren.

Met behulp van time slot management konden niet alleen de wachttijden voor vrachtwagens worden verkort, maar kon ook onze productieplanning worden verbeterd. Mijn collega's in de raffinaderijen weten nu wat de volgende dag op welk tijdstip wordt aangeleverd, en kunnen daar rekening mee houden."

Manfred Himmelbach

Group Logistics Officer, Avista Oil

Stacked blue barrels

We weten nu van tevoren wanneer welke vrachtwagen voor welke bestemming aankomt. Dat is een enorm voordeel voor ons, omdat we nu hebben gezorgd voor transparantie bij de levering van grondstoffen en de expeditie."

Volker Wollschläger

Logistiek manager, Smurfit Kappa

colorful paper birdes and planes

Aanvullende producten

Truck with direction arrows icon

Yard Management

Deze logistieke software neemt de gegevens over van Timeslot Management en zorgt voor een gelijkmatige belasting en een efficiënte…

Lees meer

Document and money icon

Surcharge Management

Door stilstand- en wachttijden of langdurige in- of uitklaring kunnen transporten duurder worden. Met onze logistieke software kunt u…

Lees meer

Contacteer ons