NOWOŚĆ W TRANSPOREON

Przejmij kontrolę dzięki aplikacji Real Time Yard Management 

Real Time Yard Management (RTYM) to nasza najnowsza aplikacja dająca aktualny przegląd wszystkich kluczowych zadań do wykonania na placu załadunkowym — w czasie rzeczywistym. 

Zyskaj większą kontrolę nad placem załadunkowym dzięki lepszym procesom i lepszemu wykorzystaniu siły roboczej we wszystkich zadaniach związanych z załadunkiem i rozładunkiem. 

 

Dlaczego warto wybrać aplikację Real Time Yard Management?

Aplikacja Real Time Yard Management daje wgląd w operacje na placu załadunkowym i umożliwia przegląd całego systemu. Kierownicy magazynów, osoby odpowiedzialne za załadunek i pracownicy mają wgląd w cały proces, a nie tylko w swoją część. W efekcie można wcześniej rozpoznawać potencjalne opóźnienia, poprawiając ogólną efektywność pracy. 
Nasze całościowe rozwiązanie obejmuje funkcje systemu zarządzania transportem, Zarządzania Oknami Czasowymi, zarządzania placem załadunkowym i automatyzacji placu — wszystko z wglądem w czasie rzeczywistym w operacje transportowe.

 


Marnujesz czas na procesy ręczne?

Technologia czasu rzeczywistego pozwala łatwiej reagować na zmiany z ostatniej chwili. Teraz można szybko i łatwo stworzyć i zrealizować nowy plan. Większa automatyzacja oznacza, że w ciągu dnia jest mniej zadań wykonywanych ręcznie — odzyskujesz czas, aby skupić się na innych priorytetach.


Potrzebujesz lepszego wglądu i nadzoru? 

Zyskaj pełny przegląd wszystkich przyjeżdżających oraz już załadowanych i odprawionych pojazdów. Łatwo monitoruj wszystkie procesy na placu załadunkowym, w tym czas, status i obciążenie pracą.


Chcesz obniżyć koszty i uniknąć błędów?

Oszczędzaj dzięki zmniejszeniu kosztów przetrzymania i przestoju oraz uniknięciu nieoptymalnego wykorzystania wynajętego sprzętu i siły roboczej. Unikaj kosztownych błędów, takich jak braki w dokumentach czy przekłamania w komunikacji z kierowcami ciężarówek. 


Stale borykasz się z tymi samymi problemami?

Usprawnij rozwiązywanie typowych problemów, takich jak niska jakość produktów, zmiany planów na ostatnią chwilę, zbyt wczesne lub zbyt późne (albo wręcz nieuzgodnione) przyjazdy ciężarówek, niedostępność zasobów, problemy z rejestracją ciężarówek itd. 

NAGRANIE Z WEBINARIUM

Zobacz pokaz przedpremierowy aplikacji Real Time Yard Management

Dołącz do nas na pierwszą prezentację aplikacji RTYM, podczas której omówimy następujące kwestie:

  • Zarządzanie Oknami Czasowymi — harmonogram a rzeczywistość
  •  Jak usprawnić zarządzanie placem załadunkowym z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym
  • Podgląd systemu i planowanie zastosowań
  • Kolejne kroki rozwoju

Prowadzący:
Martin Schlecht, Head of Software Development, Transporeon

Pobierz nagranie

Pobierz nagranie:

INDUSTRY LEADER TALK

Krótsze oczekiwanie dzięki danym w czasie rzeczywistym

Każdego tygodnia kierowcy tracą cenne godziny na oczekiwanie przy rampach załadunkowych. Związane z tym koszty są bolączką całej branży logistycznej. 

Wspólnie z liderami branży analizujemy najlepsze praktyki — i najciekawsze nowe technologie — skracające czas oczekiwania i poprawiające efektywność z korzyścią dla wszystkich.

Pobierz nagranie

POZNAJ KORZYŚCI, JAKIE APLIKACJA RTYM DAJE NASZYM KLIENTOM

Bardzo zaciekawiła mnie możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym w nowym systemie, gdyż ułatwi nam to zarządzanie placem załadunkowym. Pomoże zoptymalizować działalność i wygenerować wartość dodaną również dla przewoźnika.

Patrick Pohl

Manager Customer Service & Transportation | Refresco  Deutschland GmbH

Skontaktuj się z nami:

Peripass wypełnia lukę między drogą a rampą załadunkową

Narzędzie Peripass do zarządzania placem załadunkowym wypełnia lukę pomiędzy operacjami magazynowymi i transportowymi. W połączeniu z innymi modułami firmy Transporeon pozwala wreszcie uzyskać pełny wgląd i kontrolę nad wszystkimi pojazdami wjeżdżającymi na teren przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ INFORMACJI