TRANSPOREON CARRIER PREMIUM ACCOUNT

Nawiąż kontakt z załadowcami i zdobądź więcej klientów

Chcesz powiększyć swoją bazę klientów, znaleźć oferty i zwiększyć liczbę zamówień? Posiadając konto Transporeon Carrier Premium, przewoźnicy mają wyłączny wgląd w zaproszenia do składania ofert na naszej platformie logistycznej opartej na chmurze. Jako przewoźnik Premium możesz zwiększyć swoją widoczność dla załadowców i mieć lepsze możliwości prezentowania swoich usług. Nie tylko zostaniesz zaproszony do składania ofert, ale możesz sam znaleźć odpowiednie zaproszenia do przetargów na transport, złożyć ofertę i zdobyć nowych klientów. Jako przewoźnik Premium, będziesz miał również wiele opcji eksportu i raportowania, co znacznie ułatwi pracę.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Nie pozwól, aby silne wahania zdolności przewozowych na rynku zakłóciły Twoją działalność. Uzyskaj ekskluzywny wgląd w zaproszenia do składania ofert dzięki Transporeon Carrier Premium Account.

CARRIER PREMIUM ACCOUNT

Więcej klientów

Więcej klientów
 • Zgłaszaj się do odpowiednich przetargów jednym kliknięciem i zdobywaj nowych klientów.
 • Zwiększ konkurencyjność poprzez szeroką dywersyfikację i prezentację profilu przewoźnika.
 • Łatwo znajdź dodatkowe zaproszenia do składania ofert.
 • Dowiedz się o dodatkowych zapytaniach o informacje (RFI) i zaproszeniach do składania ofert otwartych do składania wniosków.
 • Dostęp do zapytań RFQ i RFI dla nowych klientów i zamówień, do których przewoźnicy nie zostaliby zaproszeni bez Transporeon Premium Account.

CARRIER PREMIUM ACCOUNT

Lepszy czas reakcji

Lepszy czas reakcji
 • Szybko reaguj na gwałtowne zmiany na rynku transportowym i zyskaj szansę na udział w coraz większej liczbie odpowiednich zapytań ofertowych (RFQ).
 • Skorzystaj z szybszego i bardziej przejrzystego procesu, używając jednego centralnego narzędzia przetargowego.
 • Śledzenie umów przewozowych i umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA) zawartych z przewoźnikami staje się o wiele łatwiejsze.

CARRIER PREMIUM ACCOUNT

Lepszy proces

Lepszy proces
 • Optymalizuj procesy wewnętrzne poprzez dodatkowe funkcje i raporty.

Fakty i liczby

10
tys.
zaproszeń do składania ofert rocznie
64
%
wniosków za pośrednictwem CPA prowadzi do zaproszenia do oferty

Podstawowe cechy

Wyszukiwanie zapytań ofertowych (RFQ) i zapytań o informacje (RFI)

Transporeon Procurement oferuje na swojej stronie internetowej publiczne wyszukiwanie dostawców usług logistycznych – klienci mogą znaleźć przewoźników Premium poprzez wyszukiwanie (wg. rodzaju transportu, relacji, rodzaju sprzętu) i skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Zgłoszenia do zapytań ofertowych (RFQ) i zapytań o informacje (RFI)

Na podstawie wyników wyszukiwania zgłoś się do udziału w zapytaniach RFI i RFQ, gdy tylko zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez załadowcę.

W centrum uwagi

Możliwość prezentacji na platformie dla potencjalnych klientów załadowców z wykorzystaniem własnych tekstów i zdjęć.

Dodatkowe funkcje eksportu, w tym Rankingi

Eksportuj matryce (o tej samej strukturze) do jednego arkusza kalkulacyjnego z dodatkową możliwością uwzględnienia w eksporcie swojego rankingu.

Raport

Wybierz zakres dat i wyeksportuj przegląd wszystkich zapytań RFQ i RFI, w których przewoźnicy (również oddziały przewoźników) uczestniczyli lub do których się zgłosili.

Alokacja zapytań RFQ i RFI:

Centrala przewoźnika może samodzielnie przydzielić zapytania RFQ i RFI do odpowiednich oddziałów, jak również odmówić udziału w imieniu swoich oddziałów.

Bezpieczeństwo informatyczne

Skonfiguruj reguły wymagające od użytkowników zmiany haseł w określonych odstępach czasu, definiując jednocześnie wymagania dla haseł (podobieństwo, liczba znaków, znaki specjalne itp.).

Zwiększona widoczność na platformie

Transporeon Procurement oferuje na swojej stronie internetowej publiczne wyszukiwanie dostawców usług logistycznych – klienci mogą znaleźć przewoźników Premium poprzez wyszukiwanie (wg. rodzaju transportu, relacji, rodzaju sprzętu) i skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Wyświetlanie szlaków o niskiej częstotliwości ofert

Wyświetlanie szlaków, dla których liczba ofert od innych dostawców jest poniżej średniej.

Transporeon Procurement oferuje na swojej stronie internetowej publiczne wyszukiwanie dostawców usług logistycznych – klienci mogą znaleźć przewoźników Premium poprzez wyszukiwanie (wg. rodzaju transportu, relacji, rodzaju sprzętu) i skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Na podstawie wyników wyszukiwania zgłoś się do udziału w zapytaniach RFI i RFQ, gdy tylko zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez załadowcę.

Możliwość prezentacji na platformie dla potencjalnych klientów załadowców z wykorzystaniem własnych tekstów i zdjęć.

Eksportuj matryce (o tej samej strukturze) do jednego arkusza kalkulacyjnego z dodatkową możliwością uwzględnienia w eksporcie swojego rankingu.

Wybierz zakres dat i wyeksportuj przegląd wszystkich zapytań RFQ i RFI, w których przewoźnicy (również oddziały przewoźników) uczestniczyli lub do których się zgłosili.

Centrala przewoźnika może samodzielnie przydzielić zapytania RFQ i RFI do odpowiednich oddziałów, jak również odmówić udziału w imieniu swoich oddziałów.

Skonfiguruj reguły wymagające od użytkowników zmiany haseł w określonych odstępach czasu, definiując jednocześnie wymagania dla haseł (podobieństwo, liczba znaków, znaki specjalne itp.).

Transporeon Procurement oferuje na swojej stronie internetowej publiczne wyszukiwanie dostawców usług logistycznych – klienci mogą znaleźć przewoźników Premium poprzez wyszukiwanie (wg. rodzaju transportu, relacji, rodzaju sprzętu) i skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Wyświetlanie szlaków, dla których liczba ofert od innych dostawców jest poniżej średniej.

RAPORT

The Road to Net Zero

Ustalenie ceny za emisję dwutlenku węgla będzie istotnym czynnikiem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości grupa ponad 800 małych i średnich przewoźników drogowych z UE, przebadanych przez Transporeon, KLU i SFC, wskazała potencjał oszczędności kosztów jako najważniejszy czynnik inwestycji w dekarbonizację.The main reason for these problems is a lack of information. Would you like to learn more about how to avoid this lack of information?

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią nasi klienci

Tworzenie wartości w Twojej organizacji.

Używamy konta Carrier Premium już od 5 lat i możemy powiedzieć, że zapewnia ono dużą przejrzystość w zakresie otwartych przetargów. Pozwala nam proaktywnie wyszukiwać  przetargi i zgłaszać się do nich, zamiast biernie czekać na zaproszenia. Wzięliśmy udział w ponad 350 przetargach i udało nam się wygrać prawie 10% z nich. Poza tym mamy możliwość tworzenia raportów na temat wszystkich przetargów, w których braliśmy udział, a nawet ich eksportu. Pomaga nam to w naszej analizie i w strategicznym dopasowaniu. Pozwala nam również na prawidłowe archiwizowanie wszystkich danych i szybkie wyszukiwanie ich do przyszłych analiz.

Robert Balha,
Kierownik operacyjny i dyrektor ds. klientów, HOPE SPED S.R.L. S.C.

Konto Carrier Premium pomaga nam nawiązać kontakt z nowymi klientami i w ten sposób rozszerzyć ich wiedzę na temat naszej firmy. Udostępnione statystyki i raporty są dla nas ważnym narzędziem w optymalizacji procesów przetargowych.

Julia Gabriel,
HR/QM, HÄUPL Speditionsges m. b. H. 

Konto Carrier Premium daje nam możliwość zaprezentowania się nowym klientom i udziału w przetargach odpowiadających naszej ofercie produktów i usług. Dzięki kontu Premium i mnogości możliwości już udało nam się pozyskać nowych klientów, rozszerzyć istniejące i otworzyć nowe obszary działalności.

Tobias Wieser
Kierownik ds. jakości, procesów i projektów, Sirl Interaktive Logistik GmbH

Konto Premium Carrier daje nam bardzo dobre możliwości pozytywnego rozwoju naszej działalności. Zapewnia przejrzystość otwartych przetargów, o których inaczej byśmy nie słyszeli, dzięki czemu stale poznajemy nowych załadowców. Dzięki temu udało nam się już pozyskać dodatkowe zlecenia i nowych klientów. Dzięki kontu Carrier Premium mamy teraz możliwość tworzenia raportów na temat wszystkich przetargów, w których braliśmy udział, a nawet ich eksportu. Pomaga nam to w naszych analizach i wyborze strategicznych kierunków. Pozwala nam to również na prawidłowe archiwizowanie wszystkich danych i szybkie ich wyszukiwanie do przyszłych analiz. 

Jacek Kulaszewski
Dyrektor generalny, International Transport i Spedition Sp. o.o. Sp.k.

PRODUCTS

Rozwiązania, które idą w parze z Carrier Premium Account

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Visibility Hub

Visibility

Visibility
 • Zredukuj liczbę połączeń kontrolnych i zautomatyzuj procesy.
 • Zwiększ wydajność i zadowolenie klientów.
 • Skróć czas oczekiwania i postoju dzięki dokładniejszym przewidywaniom czasu przybycia.
 • Zwiększ terminowość i unikaj kar wynikających z problemów z realizacją dostaw. 
 • Zmniejsz emisje CO2 i puste przebiegi.

Freight Sourcing Hub

Trust Center

Trust Center
 • Jedno miejsce przechowywania wszystkich dokumentów, takich jak licencje, certyfikaty i umowy.
 • Otrzymuj przypomnienia o wygasających dokumentach dla wszystkich zaangażowanych stron.
 • Centralna administracja i prawidłowo zarządzana pula przewoźników.
 • Dokumentacja wszystkich informacji i plików istotnych z punktu widzenia zgodności z przepisamiIntegracja z innymi modułami TP, takimi jak zamówienia.

Transport Execution Hub

No-Touch Order

No-Touch Order
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek.
 • Mniej pustych przebiegów.
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%.

Transport Execution Hub

Best Carrier

Best Carrier
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek
 • Mniej pustych przebiegów
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%

Centrum rejestracji