RAPORT

The Road to Net Zero

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Obecnie drogowy transport towarowy odpowiada za 20% wszystkich emisji CO2 pochodzących z transportu w Europie, a jego udział wciąż rośnie.

Szczegółowy raport jest wynikiem wywiadów z ekspertami – liderami łańcucha dostaw, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobów osiągnięcia celu UE na rok 2050, a także koncentrują się na natychmiastowych działaniach na dziś i na jutro.

FRAGMENT RAPORTU

Koszt bezczynności

Ustalenie ceny za emisję dwutlenku węgla będzie istotnym czynnikiem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości grupa ponad 800 małych i średnich przewoźników drogowych z UE, przebadanych przez Transporeon, KLU i SFC, wskazała potencjał oszczędności kosztów jako najważniejszy czynnik inwestycji w dekarbonizację.

Raport sporządzony przez profesora Alana McKinnon z Kuehne Logistics University podsumowuje opinie wyrażone przez:

Jako przedstawiciele tej branży mamy obowiązek współpracować w celu opracowania i zastosowania nowych podejść i technologii, aby jak najbardziej zbliżyć się do celów UE w zakresie redukcji emisji.
 

Profesor Alan McKinnon,
Kühne Logistics University

Digitalizacja będzie miała ogromną rolę do odegrania w potencjale dekarbonizacji. Nawet tylko w sensie danych w czasie rzeczywistym jest to przełom.

Angie Farrag-Thibault, Project Lead, Clean Trucking
World Economic Forum

Trudno sobie wyobrazić, jak można znacząco zmniejszyć emisje z roku na rok. Z jednej dekady na drugą. Ale zawsze wszystko zaczyna się od planowania i strategii.

Marcelo Marcal, Director of Purchasing in Logistics
Electrolux

To jest sposób, w jaki rozmawiam z moimi ludźmi, to jest to, co musimy wyeliminować: pusta przestrzeń, puste kilometry i przejście na intermodalność tak szybko, jak to tylko możliwe.

 

Pietro d’Arpa, Vice President Supply Chain – Europe Logistics & End to End Strategic Planning,
Procter & Gamble