TRANSPOREON RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT  

Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu – i zgodnie z planem

Transporeon Retail Time Slot Management został opracowany specjalnie dla dostaw do magazynów centralnych, centrów dystrybucyjnych i magazynów cash and carry. Sprzedawcy detaliczni mogą skuteczniej planować i kontrolować dostawy oraz lepiej wykorzystywać przepustowość stanowisk przeładunkowych. Przewoźnicy sami rezerwują online terminy dostaw, skracając czas i czas realizacji oraz zmniejszając liczbę pustych przejazdów. Standaryzowane i zoptymalizowane procesy oszczędzają wszystkim dużo czasu i obniżają koszty procesów.
 

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Zobacz, jak usprawnić procesy magazynowe i natychmiastową dostępność za pomocą systemu Transporeon Retail Time Slot Management. 

RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT

Wszystko w jednym

Wszystko w jednym
 • Nasze oparte na chmurze narzędzie do wspólnego planowania doków pozwala wszystkim stronom działać w ramach jednego systemu.
 • Usprawnij planowanie dostaw, rozładunek i odbiór oraz standardowe dostarczanie dokumentów dzięki scentralizowanym informacjom.
 • Usprawnij komunikację między załadowcami, przewoźnikami, odbiorcami własnymi, dostawcami itp. za pomocą naszego modułu terminarza.
 • Przewoźnicy mogą rezerwować terminy dostaw do magazynów detalicznych.

 

RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT

Ulepszone planowanie

Ulepszone planowanie
 • Optymalizacja kolejnych procesów, takich jak odbiór i dystrybucja.
 • Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie firmy i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Większa przewidywalność dzięki centralnie przechowywanym informacjom o dostawach, dostępnym w czasie rzeczywistym – przewoźnicy mogą bezpośrednio dodawać indywidualne dane, np. numery telefonów i tablice rejestracyjneBieżące informacje o ewentualnych wąskich gardłach dzięki informacji o liczbie wolnych przedziałów czasowych i limicie palet przy każdej bramie.

RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT

Zoptymalizowane procesy

Zoptymalizowane procesy
 • Lepsza dostępność towarów przy mniejszym obciążeniu pracą.
 • Krótsze czasy postoju pojazdów.
 • Wysoka elastyczność, ponieważ przewoźnik widzi i wybiera spośród wszystkich dostępnych przedziałów czasowych możliwych dla każdej dostawy.
 • Przewoźnicy rezerwują terminy w odniesieniu do zakupionych towarów; system kieruje odpowiednie informacje logistyczne, czas trwania rozładunku jest dynamicznie określany i obliczany na podstawie danego wolumenu zamówień.
 • Personel magazynowy jest lepiej przygotowany do rozładunku ciężarówek w momencie przybycia dzięki lepszemu planowaniu operacji wewnętrznych.
 • Czasy przyjazdu pojazdów są automatycznie dostosowywane do dostępnych zasobów, takich jak zespoły, wózki podnośnikowe lub inny sprzęt.

RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT

Skrócony czas oczekiwania

Skrócony czas oczekiwania
 • Oszczędzaj na kosztach procesów, nadgodzinach i nadmiernym zatrudnieniu.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na ciężarówki nawet o 40%.
 • Obniżenie kosztów transportu dzięki zwiększonemu wykorzystaniu pojazdów.
 • Większa elastyczność i poprawa terminowości.
 • Szybszy obrót towarów.
 • Bardziej wydajna siła robocza.

RETAIL TIME SLOT MANAGEMENT

Większa wydajność

Większa wydajność
 • Zwiększenie kontroli nad wszystkimi przepływami przychodzącymi poprzez wyeliminowanie procesów ręcznych.
 • Zrównoważenie szczytów i minimów.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów dzięki równomiernemu i przewidywalnemu rozkładowi przyjazdów.
 • Zwiększenie wydajności nawet o 20%.
 • Większa dostępność towarów.
 • Niskie koszty dzięki automatycznemu procesowi koordynacji; warunki rezerwacji mogą być automatycznie zapisywane w systemieWysoka przejrzystość i możliwość oceny; optymalne planowanie towarów. przychodzących i odbioru.
 • Efektywne procesy koordynacyjne, optymalne planowanie tras, niższe koszty transportu.

Fakty i liczby

30000
tys.
godzin rocznie zaoszczędzonych dzięki szybszej przepustowości
30
%
skrócenie czasu oczekiwania

Podstawowe cechy

Interfejsy do systemów innych firm / import numerów zamówień

Standardowe i niestandardowe interfejsy do baz danych, jak również do własnych systemów i sprzętu w miejscu składowania.

Możliwość importu numerów zamówień i szczegółów z bazy danych / systemu ERP.

Aktywacja numerów zleceń z dokładnymi danymi; połączenie zleceń w jedną rezerwację do dostarczenia na jednej ciężarówce.

Dynamiczne obliczanie i zmienna długość okna czasowego  

Długość okna czasowego jest obliczana automatycznie na podstawie takich informacji, jak liczba palet, towary lub kategoria produktów i może być dostosowana do własnych potrzeb.

Ustawienie opcji żądania okresu rozładowania zamiast podanego przedziału.

Planowanie terminów z porównaniem zdolności przewozowej 

Kontrola rezerwacji przedziałów czasowych zgodnie z wymogami logistycznymi miejsca składowania, takimi jak typ pojazdu, łańcuch chłodniczy, asortyment, grupa produktów lub artykuł.

Każdą rezerwację można zmienić na inny przedział czasowy, a informacje o rezerwacji można później edytować.

W każdej chwili można zobaczyć wszystkie zarezerwowane terminy dostaw.

Rezerwacje

Okna czasowe mogą być rezerwowane z wyprzedzeniem dla określonych przewoźników, dostawców, grup dostawców – w regularnych odstępach czasu i w pełni automatycznie.

Tworzenie szablonów okien czasowych dla kilku bram, blokowanie określonych okien czasowych lub rezerwowanie ich dla określonych dostaw.

Przygotowywanie dokumentacji rezerwacji

Dokumenty transportowe dla kierowcy/kierowczyni zawierające szczegóły rezerwacji oraz dodatkowe informacje, takie jak wskazówki, instrukcje BHP, formularze administracyjne oraz kody QR lub kreskowe do kontroli dostępu.

Status procesu i postęp

Dostawa w zaplanowanym dniu dostawy (np. przyjazd pojazdu, rozładunek, odjazd) jest wyświetlana za pomocą kolorów świateł drogowych.

Ustaw status wysyłki, aby pokazać postęp dostawy.

Protokół do wyświetlania wszystkich transakcji rezerwacji.

Ustaw automatyczne powiadomienia np. o braku wolnych terminów.

Możliwość konfiguracji pagera do wysyłania powiadomień.

Standardowe i niestandardowe interfejsy do baz danych, jak również do własnych systemów i sprzętu w miejscu składowania.

Możliwość importu numerów zamówień i szczegółów z bazy danych / systemu ERP.

Aktywacja numerów zleceń z dokładnymi danymi; połączenie zleceń w jedną rezerwację do dostarczenia na jednej ciężarówce.

Długość okna czasowego jest obliczana automatycznie na podstawie takich informacji, jak liczba palet, towary lub kategoria produktów i może być dostosowana do własnych potrzeb.

Ustawienie opcji żądania okresu rozładowania zamiast podanego przedziału.

Kontrola rezerwacji przedziałów czasowych zgodnie z wymogami logistycznymi miejsca składowania, takimi jak typ pojazdu, łańcuch chłodniczy, asortyment, grupa produktów lub artykuł.

Każdą rezerwację można zmienić na inny przedział czasowy, a informacje o rezerwacji można później edytować.

W każdej chwili można zobaczyć wszystkie zarezerwowane terminy dostaw.

Okna czasowe mogą być rezerwowane z wyprzedzeniem dla określonych przewoźników, dostawców, grup dostawców – w regularnych odstępach czasu i w pełni automatycznie.

Tworzenie szablonów okien czasowych dla kilku bram, blokowanie określonych okien czasowych lub rezerwowanie ich dla określonych dostaw.

Dokumenty transportowe dla kierowcy/kierowczyni zawierające szczegóły rezerwacji oraz dodatkowe informacje, takie jak wskazówki, instrukcje BHP, formularze administracyjne oraz kody QR lub kreskowe do kontroli dostępu.

Dostawa w zaplanowanym dniu dostawy (np. przyjazd pojazdu, rozładunek, odjazd) jest wyświetlana za pomocą kolorów świateł drogowych.

Ustaw status wysyłki, aby pokazać postęp dostawy.

Protokół do wyświetlania wszystkich transakcji rezerwacji.

Ustaw automatyczne powiadomienia np. o braku wolnych terminów.

Możliwość konfiguracji pagera do wysyłania powiadomień.

WHITE PAPER

Transport zsynchronizowany z całym światem

Widok jednej ciężarówki na mapie nie daje nam wszystkich korzyści, których oczekują wewnętrzni interesariusze. A może by tak połączyć pełną widoczność sieci transportowej z cyfrową realizacją transportu? Nie wspominając już o planowaniu transportu w oparciu o dane, inteligentnej alokacji i dynamicznej rezerwacji okien czasowych bez udziału człowieka. Wszystko to razem przeniesie Twoją firmę na wyższy poziom doskonałości łańcucha dostaw. Głównym powodem problemów jest brak informacji. Czy chcesz dowiedzieć się więcej, jak tego uniknąć?

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią nasi klienci

Tworzenie wartości w Twojej organizacji.

Szukaliśmy systemu zarządzania oknami czasowymi dla towarów przychodzących do naszych magazynów i szybko zdaliśmy sobie sprawę, że Transporeon Retail Time Slot Management jest absolutnym specjalistą w tej dziedzinie w Europie. W rzeczywistości, krótko po rozpoczęciu projektu, znacznie skróciliśmy czas oczekiwania ciężarówek na naszych rampach, zmniejszyliśmy godziny szczytu, a zwiększyliśmy wydajność zarządzania zasobami magazynowymi i pracownikami i ich pracy.

Peter Goer,
Kierownik projektu, METRO LOGISTICS 

Zdecydowaliśmy się na wybór Transporeon Retail Time Slot Management ze względu na szybkość i prostotę wdrożenia i integracji w naszych Centrach Dystrybucyjnych, ponieważ platforma jest łatwa w obsłudze również dla przewoźników, oraz stałe, gwarantowane wsparcie nawet po fazie uruchomienia projektu.

Enrico Frigo,
Kierownik operacyjny, System CPR 

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Transporeon Retail Time Slot Management

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Dock & Yard Management Hub

Real Time Yard Management

Real Time Yard Management
 • Zwiększenie widoczności i przewidywalności.
 • Połączenie zarządzania placem, transportem i magazynem.
 • Zautomatyzuj przyjazd, zameldowanie i odwołanie.
 • Unikanie kosztów spowodowanych przez bezczynne i nieproduktywne procesy.
 • Monitorowanie, pomiar i poprawa wsparcia w zakresie KPI.

Dock & Yard Management Hub

Extended Yard Management powered by Peripass

Extended Yard Management powered by Peripass
 • Ograniczenie ręcznej pracy dzięki cyfryzacji procesu rejestracji.
 • Oszczędność kosztów recepcji i skrócenie czasu oczekiwania.
 • Zachowanie przeglądu twojej witryny i tego, jak wykorzystywana jest pojemność.
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie wolumenów i zmniejszenie kosztów oczekiwania o 85%.
 • Przegląd w czasie rzeczywistym wszystkich ciężarówek, kontenerów, naczep itp. na terenie zakładu.
 • Scentralizowanie i zdigitalizowanie działania manewrowych, kierowców wózków widłowych i ciężarówek oraz pracowników ochrony na terenie zakładu.

Visibility Hub

Visibility

Visibility
 • Zredukuj liczbę połączeń kontrolnych i zautomatyzuj procesy.
 • Zwiększ wydajność i zadowolenie klientów.
 • Skróć czas oczekiwania i postoju dzięki dokładniejszym przewidywaniom czasu przybycia.
 • Zwiększ terminowość i unikaj kar wynikających z problemów z realizacją dostaw. 
 • Zmniejsz emisje CO2 i puste przebiegi.

Transport Execution Hub

No-Touch Order

No-Touch Order
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek.
 • Mniej pustych przebiegów.
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%.

Transport Execution Hub

Best Carrier

Best Carrier
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek
 • Mniej pustych przebiegów
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%

Skontaktuj się z nami

We need your consent to load the service “Marketo”!

We use the service of a third-party provider to embed and provide content. By clicking “Accept”, you consent to the data processing by Marketo. You can find out more about the service via “Settings”. You can revoke your consent at any time with effect for the future.