TRANSPOREON AUTONOMOUS PROCUREMENT

Organizowanie, a nie mikro zarządzanie zakupami spotów
– Transporeon Autonomous Procurement

Transporeon Autonomous Procurement automatyzuje zamówienia z wykorzystaniem danych i nauki behawioralnej, aby osiągnąć żądaną zdolność przewozową przy niższych stawkach ładunków dla transportu drogowego.

Analiza obejmuje sposób, w jaki przewoźnicy podejmują decyzje cenowe o przyjęciu transportu po indywidualnej stawce, która jest odpowiednia w danej sytuacji przewoźnika. Proces bazuje na nauce danych w celu profilowania przewoźnika, prognozowania cen i stosowania taktyk cen spotowych. Na końcu wszystkie te informacje zostają wymieszane w pełni zautomatyzowanym procesie prognozowania, przygotowywania ofert i przydzielania zadań dostosowanym do wybranego przewoźnika.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

AUTONOMOUS PROCUREMENT

Znaczące oszczędności

Znaczące oszczędności
 • 7-12% trwałe obniżenie stawek zakupu, przy tej samej bazie zatwierdzonych przewoźników, z których korzystasz obecnie.

AUTONOMOUS PROCUREMENT

Wydajność pracowników

Wydajność pracowników
 • Oprogramowanie zapewnia zespołom odpowiedzialnym za zaopatrzenie bezprecedensową automatyzację i doradztwo, zwiększając liczbę ładunków księgowanych dziennie na osobę.

AUTONOMOUS PROCUREMENT

Zaangażowanie przewoźników

Zaangażowanie przewoźników
 • Usuwając nieobiektywne decyzje, otwierasz dostęp do większego obrotu i przychodów dla najlepszych dostawców w oparciu o ich zalety.

Fakty i liczby

90
%
automatycznie kojarzonych ładunków

Podstawowe cechy

Profilowanie przewoźników

Prognozowanie ceny jest ważne, ale konkretny przewoźnik musi zaakceptować ofertę, zanim cena stanie się realna. Budujemy profil każdego przewoźnika, aby wiedzieć kiedy i gdzie najlepiej się sprawdzi. Pomaga to zdecydować o rodzaju oferowanej pracy i taktykach negocjacyjnych cen.

Łączenie w pakiety

Gdy jest to możliwe, oprogramowanie łączy ładunki w oferty wiązane dla przewoźników, takie jak skonsolidowane ładunki częściowe (LTL), wielopunktowe lub ciągłe ładunki całopojazdowe (FTL). Znajdując sposoby na wydłużenie pracy i zwiększenie obciążenia ciężarówki, oprogramowanie przyspiesza wyszukiwanie zdolności przewozowych i obniża całkowite koszty ładunków.

Prognozowanie cen

Dla każdego ładunku oprogramowanie przewiduje ogólne ceny rynkowe i ceny poszczególnych przewoźników. Prognozy bazują na historycznych ruchach użytkownika, zachowaniach przewoźników w przeszłości oraz danych rynkowych innych firm.

Inteligentne składanie ofert

Dla każdego ładunku oprogramowanie automatycznie wybiera najbardziej odpowiednią strategię dotyczącą czasu składania ofert, wyboru przewoźników, wykorzystania stawek spotowych lub kontraktowych oraz wysokości ceny spotowej.

Analityka

Jak można sobie wyobrazić, taki system tworzy ogromny wolumen danych na temat cen, zachowań przewoźników i warunków rynkowych. Oferujemy doskonały zestaw narzędzi dla analityków i kadry kierowniczej, umożliwiający dostęp do tych danych i ich analizę, a także wskaźniki KPI i raportowanie operacyjne.
 

Prognozowanie ceny jest ważne, ale konkretny przewoźnik musi zaakceptować ofertę, zanim cena stanie się realna. Budujemy profil każdego przewoźnika, aby wiedzieć kiedy i gdzie najlepiej się sprawdzi. Pomaga to zdecydować o rodzaju oferowanej pracy i taktykach negocjacyjnych cen.

Gdy jest to możliwe, oprogramowanie łączy ładunki w oferty wiązane dla przewoźników, takie jak skonsolidowane ładunki częściowe (LTL), wielopunktowe lub ciągłe ładunki całopojazdowe (FTL). Znajdując sposoby na wydłużenie pracy i zwiększenie obciążenia ciężarówki, oprogramowanie przyspiesza wyszukiwanie zdolności przewozowych i obniża całkowite koszty ładunków.

Dla każdego ładunku oprogramowanie przewiduje ogólne ceny rynkowe i ceny poszczególnych przewoźników. Prognozy bazują na historycznych ruchach użytkownika, zachowaniach przewoźników w przeszłości oraz danych rynkowych innych firm.

Dla każdego ładunku oprogramowanie automatycznie wybiera najbardziej odpowiednią strategię dotyczącą czasu składania ofert, wyboru przewoźników, wykorzystania stawek spotowych lub kontraktowych oraz wysokości ceny spotowej.

Jak można sobie wyobrazić, taki system tworzy ogromny wolumen danych na temat cen, zachowań przewoźników i warunków rynkowych. Oferujemy doskonały zestaw narzędzi dla analityków i kadry kierowniczej, umożliwiający dostęp do tych danych i ich analizę, a także wskaźniki KPI i raportowanie operacyjne.
 

RAPORT

Transportation Pulse Report 2021

Zbyt długo branża transportowa postrzegana była jako bardzo fragmentaryczna. Załadowcy, przewoźnicy, spedytorzy – jak odłamki szkła oddzielone od całości. A gdyby spojrzeć na branżę transportową inaczej, zacząć postrzegać ją jako branżę, gdzie interesariusze nie są oddzielnymi elementami, ale węzłami w połączonej sieci?

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Transporeon Autonomous Procurement

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Dock & Yard Management Hub

Real Time Yard Management

Real Time Yard Management
 • Zwiększenie widoczności i przewidywalności.
 • Połączenie zarządzania placem, transportem i magazynem.
 • Zautomatyzuj przyjazd, zameldowanie i odwołanie.
 • Unikanie kosztów spowodowanych przez bezczynne i nieproduktywne procesy.
 • Monitorowanie, pomiar i poprawa wsparcia w zakresie KPI.

Dock & Yard Management Hub

Time Slot Management for Retail

Time Slot Management for Retail
 • Zwiększenie wydajności przeładunku nawet o 20%
 • Skrócenie czasu oczekiwania kierowców nawet o 40%
 • Pojazdy ciężarowe docierają na rampę w uzgodnionym czasie, co zapobiega kolejkom
 • Skrócenie czasu załadunku nawet o 60 minut
 • Terminy załadunku i rozładunku można precyzyjnie dopasować.

Visibility Hub

Real Time Workflow

Real Time Workflow
 • Mniej pracochłonne rozwiązanie dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i zarządzaniu dokumentami transportowymi bez użycia papieru.
 • Integracja kierowców z cyfrowym przepływem pracy.
 • Natychmiastowe aktualizacje o zmianach statusu i etapach wysyłki towarów do dostarczenia.
 • Dokumentacja fotograficzna szkód transportowych i dowód bezpieczeństwa ładunku.

Dock & Yard Management Hub

Extended Yard Management powered by Peripass

Extended Yard Management powered by Peripass
 • Zaoszczędź do 8% na kosztach transportu dzięki naszemu najnowocześniejszemu podejściu do analizy porównawczej
 • Uzyskaj najbardziej kompleksowy przegląd wszystkich rynków i wszystkich rodzajów transportu
 • Korzystaj z informacji o najnowszych zmianach i prognozach rynkowych
 • Pogłębiaj swoją wiedzę na temat zmian stawek i czynników kosztotwórczych
 • Otrzymuj regularne aktualizacje zawierające przegląd rynku, czynniki kosztotwórcze i historię rozwoju

Skontaktuj się z nami