Informacja o ochronie danych

W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji pragniemy wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny i jej funkcji.

Wprowadzenie

Czym są dane osobowe?

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa w definicjach zamieszczonych w art. 4 ust. 1, co należy rozumieć pod pojęciem danych osobowych: „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; [...]”.

1. Nazwa/imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora i podmiotu przetwarzającego

This Privacy Notice applies to data processing by the controller:
 

Transporeon GmbH
Heidenheimer Straße 55/1
89075 Ulm
Niemcy
+49 731169060
info[at]transporeon.com

 

Ochrona danych podmiotu przetwarzającego administratora

 

Zapytania dotyczące ochrony danych można przesłać do administratora firmy Transporeon za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprotection[at]transporeon.com lub wysłać zapytanie drogą pocztową na następujący adres:

 

Transporeon GmbH
Data Protection Officer
Heidenheimer Straße 55/1
89075 Ulm
Niemcy

2. Gromadzenie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

2.1. Podczas przeglądania strony internetowej
 

Podczas przeglądania naszej strony internetowej www.transporeon.com/en/ przeglądarka używana na danym urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące dane zostaną zgromadzone bez interwencji użytkownika i będą przechowywane do czasu automatycznego usunięcia, najpóźniej 7 dni po ostatnim logowaniu:

 • adres IP komputera wysyłającego żądanie,

 • data i godzina uzyskania dostępu,

 • adres URL, do którego uzyskiwany jest dostęp,

 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),

 • używana przeglądarka oraz, w razie potrzeby, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,

 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej (np. poprzez optymalizację wyświetlania),

 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione prawnie zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

 

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych związanych z odwiedzaniem naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach 4 (Pliki cookie) oraz 5 (Narzędzia analityczne / śledzenie) niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

 

2.2 Rejestracja do naszego newslettera

 

Jeśli zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt 1 lit. a RODO wyrażono wyraźną zgodę za pośrednictwem odpowiedniego formularza użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie przesyłać Ci nasz newsletter. Newsletter dotyczy optymalizacji procesów w logistyce transportu dla podmiotów powiązanych podanych w sekcji 3 (Ujawnianie danych), w tym na przykład informacji branżowych, aktualizacji produktów, wyników przeprowadzonych analiz oraz analiz przypadków pochodzących od klientów referencyjnych.
 

2.2.1. Rejestracja DOI
 

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury double-opt-in (DOI). Oznacza to, że po Twojej rejestracji wyślemy wiadomość e-mail na podany adres, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie subskrypcji newslettera za pomocą linku potwierdzającego. Jeśli nie potwierdzisz subskrypcji, Twoje informacje zostaną zablokowane, a po 1 miesiącu zostaną automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy adresy IP, które były przez Ciebie używane oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Twojej subskrypcji i wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

 

2.2.2. Informacje obowiązkowe

 

Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest Twój adres e-mail. Specyfikacja dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystana do skontaktowania się z Tobą osobiście. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

 

2.2.3. Cofnięcie zgody / anulowanie

 

Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przesyłanie newslettera oraz anulować jego subskrypcję. Możesz anulować subskrypcję, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe[at]transporeon.com.

 

2.2.4. Śledzenie przez Marketo

 

(patrz również 5.4 (Marketo))

W celu automatyzacji działań marketingowych w naszej witrynie internetowej korzystamy z Marketo, usługi firmy Marketo EMEA Ltd. (4-6, Riverwalk Drive, Citywest Business Campus, Cooldown Commons, Dublin 24, D24 DCW0, Irlandia; zwane dalej „Marketo”).

 

Należy pamiętać, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail obejmują tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące, które reprezentują pliki obrazów jednopikselowych przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu przeprowadzenia oceny łączymy profil użytkownika i sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Linki zamieszczone w newsletterze również zawierają te identyfikatory. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym tworzymy profil użytkownika w celu dostosowania treści newslettera do indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu rejestrujemy, kiedy czytasz nasze newslettery i w które linki kilkasz, a następnie na tej podstawie wyciągamy wnioski na temat Twoich zainteresowań. Łączymy te dane z działaniami podejmowanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej.

 

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu monitorowaniu, klikając na linki do anulowania subskrypcji podane w każdej wiadomości e-mail newslettera lub kontaktując się z nami za w inny sposób. Dane będą usuwane zgodnie z opisem w punkcie 2.8 (Proces usuwania danych osobowych).

 

2.3. Korzystanie z naszych usług informacyjnych

 

Jeśli zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO wyraźnie zaakceptowano warunki RODO za pośrednictwem naszego odpowiedniego formularza (patrz niżej), użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie informować Cię o pożądanych usługach. Wszystkie te informacje (patrz poniżej) odnoszą się do obszaru optymalizacji procesów w logistyce transportu dla podmiotów powiązanych wymienionych w punkcie 3 (Ujawnianie danych) i odpowiadają następującym opisom:

 • Prezentacja: W przypadku wniosku o prezentację jeden z naszych opiekunów klienta (account manager) skontaktuje się z Tobą drogą e-mailową lub telefoniczną, aby zademonstrować nasze produkty i korzyści wynikające z ich stosowania.

 • Webinarium: Webinarium to seminarium internetowe, w ramach którego prezentowane są najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie logistyki transportu, a także nasze produkty i korzyści płynące z ich stosowania.

 • Arkusze informacyjne / analizy / raporty / e-booki / artykuły na blogu (zwane dalej „arkuszami informacyjnymi”): Arkusz informacyjny opisuje wyzwania w zakresie logistyki transportu i sposoby ich rozwiązywania za pomocą naszych produktów. Przedstawia również, w jaki sposób działają nasze produkty i korzyści wynikające z ich stosowania.

 • Arkusze danych produktu: Arkusz danych produktu opisuje funkcje, korzyści oraz możliwości związane z używaniem produktu.

 • Kursy szkoleniowe: W ramach kursów szkoleniowych specjaliści z naszego zespołu doradztwa ds. załadowców pokażą Ci, w jaki sposób zmaksymalizować funkcjonalność naszego narzędzia do e-sourcingu. W trakcie kursu otrzymasz dostęp do naszego systemu demonstracyjnego i będziesz mieć możliwość bezpośredniej obserwacji i wdrażania treści szkoleniowych.

 • Studia przypadków / historie sukcesu / wywiady / filmy referencyjne (zwane dalej łącznie „studium przypadków”): Studium przypadków wyjaśnia podstawę wdrożenia naszych produktów u referencyjnego klienta. Opisujemy sytuację przed wdrożeniem naszych produktów i wyniki, które można osiągnąć poprzez ich wykorzystanie.

 • Wydarzenia i targi: Regularnie zapraszamy gości na organizowane przez nas Wydarzenia, warsztaty i seminaria, a także na organizowane przez zewnętrzne podmioty targi i spotkania. Wydarzenia te stanowią źródło cennych informacji związanych z logistyką transportu.

 • Baza danych przewoźników: Baza danych przewoźników to baza danych o dostawcach usług logistycznych. Załadowcy mogą tutaj znajdować odpowiednich dostawców usług w celu składania zapytań ofertowych. Dzięki stosowaniu kryteriów filtrowania załadowcy mogą określić przed złożeniem zapytania ofertowego, ilu dostawców usług znajduje się w naszej globalnej puli oferentów.

Dalsze uwagi dotyczące newslettera (patrz punkt 2.2 (Rejestracja do naszego newslettera)) mają zastosowanie odpowiednio do rejestracji, obowiązkowego wpisu, cofnięcia zgody i śledzenia.

 

2.4. Korzystanie z formularzy kontaktowych

 

2.4.1. Korzystanie z formularzy kontaktowych w naszej witrynie internetowej

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo przyszło zapytanie i komu mamy na nie odpowiedzieć. Dodatkowe informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu wykorzystania w formularzu kontaktowym będą przechowywane do czasu, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, a następnie zostaną usunięte zgodnie z naszą procedurą usuwania danych.

 

2.4.2. Formularze generowania potencjalnych klientów na LinkedIn

 

Jesteśmy obecni w serwisie LinkedIn (patrz 5.2.2 (Inne platformy reklamowe)) i korzystamy z dostępnego w nim rozwiązania Lead Gen Forms. Formularze te są wstępnie wypełnione danymi, które już udostępniono publicznie w serwisie LinkedIn, a ponadto oferują możliwość dzielenia się informacjami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

 

Wprowadzone dane są nam przekazywane przez serwis LinkedIn i będą wykorzystywane do obsługi zgłoszonego zapytania. Dane te zawierają zwykle imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO oraz dobrowolnie udzielona zgoda. Zgodę na przesyłanie newslettera można w dowolnym momencie wycofać, wysyłając e-mail na adres unsubscribe[at]transporeon.com.

 

Dane przesłane za pośrednictwem usługi Lead Gen Forms będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji właściwego celu, chyba że skutecznie sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych lub skutecznie wycofasz udzieloną zgodę.

 

2.5. Korzystanie z naszych stron dla fanów w mediach społecznościowych

 

Jesteśmy obecni w sieci społecznościowej Facebook (patrz 5.2.2 (Inne platformy reklamowe)) za pośrednictwem „strony dla fanów”, aby umożliwić Ci stały dostęp do nowych informacji o nas i naszych produktach (np. wydarzeniach, artykułach i badaniach) oraz bezpośredni kontakt z nami. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na oferowaniu nowoczesnej formy wymiany kontaktów za pośrednictwem sieci społecznościowej. Szczegółowe zasady zachowania poufności informacji naszej strony dla fanów w serwisie Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/notes/transporeon-group/datenschutzhinweis-facebook-fanpage/2318723048192369/

 

2.6. Uczestnictwo w naszym programie partnerskim
 

W przypadku niektórych tematów współpracowaliśmy z kilkoma partnerami. Jeśli zgodnie z art. 6. ust. 1 ust. 1 lit. a RODO wyrażono dobrowolną zgodę, przekazujemy Twoje dane (osobowe) z odpowiedniego formularza kontaktowego również do tych partnerów. Po przekazaniu dane (osobowe) są przechowywane i mogą zostać usunięte na życzenie lub zgodnie z naszą procedurą usuwania danych (patrz 2.8 (Proces usuwania danych osobowych)).

 

2.7. Automatyzacja Salesloft Cadence

 

W przypadku wyrażenia zgody zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO na kontakt z naszymi przedstawicielami Twoje dane kontaktowe mogą być przekazywane i przechowywane na platformie Salesloft obsługiwanej przez firmę Salesloft (Salesloft, Inc., 1180 West Peachtree St. NW, Suite 600, Atlanta, GA 30309, USA; zwaną dalej „Salesloft”). Transporeon wykorzystuje tę platformę jako narzędzie do automatyzacji procesów komunikacji z potencjalnymi klientami. (patrz 5.5 (Salesloft)).Transporeon uses this platform as a tool to automate its communication processes with potential customers (see 5.5 (Salesloft)).

 

2.8. Ankiety online

W przypadku wyrażenia zgody zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO na udział w jednej z naszych ankiet lub kwestionariuszy Twoje dane kontaktowe mogą być przekazywane i przechowywane w serwisie SurveyMonkey obsługiwanym przez Momentive (Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia). Transporeon wykorzystuje to narzędzie do wymiany informacji z potencjalnymi i dotychczasowymi klientami. Po przekazaniu dane (osobowe) są przechowywane i mogą zostać usunięte na życzenie lub zgodnie z naszą procedurą usuwania danych (patrz 2.9 (Proces usuwania danych osobowych)).

 

2.9. Proces usuwania danych osobowych
 

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Poza tym dwa razy do roku przeprowadzamy proces usuwania danych z komercyjnej bazy danych pod warunkiem łącznego spełnienia następujących trzech kryteriów:

 • brak uczestnictwa w aktywnym procesie sprzedaży (na podstawie rekordu szansy w systemie CRM);
 • brak kontaktu z nami w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na podstawie zapisu aktywności — rozmowy telefonicznej, e-maila lub aktywności związanej z umawianiem spotkań — w systemie CRM);
 • brak aktywności cyfrowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (brak interakcji z naszymi treściami, wydarzeniami itp.)
3. Ujawnianie danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe naszym podmiotom powiązanym, które zostały wymienione pod następującym adresem: https://legal.transporeon.com/transporeon_website.pdf

 

Europejskie podmioty powiązane Transporeon i podmioty powiązane spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrożyły i transponowały standardowe klauzule umowne UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych i zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi art. 44 i nast. RODO.

 

Podstawę prawną do przekazania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO oraz wyraźna zgodna udzielona zgodnie z punktami 2 (Gromadzenie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania), 4 (Pliki cookie), 5 (Narzędzia analityczne/śledzenie) lub 6 (Sieci społecznościowe), w zależności od wykorzystywanych usług.

4. Pliki cookie

4.1. Pliki cookie sesji

 

Korzystamy z plików cookie sesji na naszej stronie internetowej. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowują informacje związane z określonym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast rozpoznajemy Twoją tożsamość. Stosowanie plików cookie ułatwia użytkownikom korzystanie z naszej oferty online. Dlatego też stosujemy tak zwane pliki cookie, aby Cię uwierzytelnić. Ponadto stosujemy tymczasowe pliki cookie przechowywane w urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę internetową w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznamy Twoją wcześniejszą wizytę w naszej witrynie internetowej i odnotujemy wybrany przez Ciebie wcześniej język, dzięki czemu nie będzie konieczne wprowadzanie go ponownie. Pliki te są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie wymagane są do określonych celów związanych z ochroną naszych uzasadnionych interesów, a także uzasadnionych interesów podmiotów trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

 

4.2. Plik cookie Munchkin

 

Ten plik cookie firmy Marketo pozwala nam dostarczać reklamę ukierunkowaną na podstawie osobistych działań użytkownika w naszej witrynie internetowej. Używamy plików cookie Munchkin tylko dla plików cookie związanych z reklamą ukierunkowaną, jeśli wyrażono na to zgodę, np. poprzez zarejestrowanie się do naszego newslettera lub innych ofert informacyjnych (patrz punkt 2 (Gromadzenie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania)). Plik cookie jest automatycznie zapisywany w przeglądarce, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, ale nie może rozpoznać użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Ten plik cookie wygasa po 24 miesiącach od daty przechowywania.

Podstawę prawną dla analiz marketingowych stanowi w tym przypadku zgoda użytkownika wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę za pośrednictwem ustawień plików cookie. Twoje dane przestaną wówczas być wykorzystywane do analiz marketingowych.
 

4.3. Pliki cookie do analiz marketingowych

 

Jeśli w ustawieniach plików cookie wyrażono zgodę na „pliki cookie do analiz marketingowych”, możemy łączyć następujące informacje:

 • Informacje o Twojej wizycie w naszej witrynie internetowej, np. w sposób dotarcia do naszej witryny internetowej i nawigacji po niej, jak również informacje o urządzeniu końcowym (np. system operacyjny), w tym przybliżona lokalizacja (np. miasto) ustalona na podstawie zanonimizowanego adresu IP. Gromadzimy te dane za pomocą Google Analytics (patrz 5.1 (Google Analytics)), pod warunkiem wyrażenia zgody na odpowiednie pliki cookie.
 • Formularze wypełnione przez Ciebie w naszej witrynie internetowej, np. prośba o udostępnienie raportów lub wersji demo bądź formularze kontaktowe.
 • Zamówione przez Ciebie newslettery oraz, w stosownych przypadkach, korzystanie przez Ciebie z newsletterów i innych wiadomości, które do Ciebie wysyłamy.
 • Dane z naszych systemów zarządzania klientami (np. dane branżowe, dane umowy), jeśli jesteś klientem lub potencjalnym nowym klientem, a Twój adres e-mail jest u nas przechowywany.

Łączymy te dane za pomocą plików cookie lub innych informacji podawanych przez użytkownika, np. adresu e-mail.

 

Oceniamy te dane, aby zrozumieć i zoptymalizować skuteczność działań reklamowych. Możemy np. określać, które kampanie reklamowe w Google lub sieciach społecznościowych doprowadziły do odwiedzin naszej witryny internetowej, pobrania raportu lub pozyskania nowych klientów. Wyniki tej oceny nie zawierają żadnych danych pozwalających na wyciągnięcie wniosków na temat Twojej osoby, lecz są anonimowymi, zbiorczymi raportami. Nie wykorzystujemy zagregowanych danych do tworzenia zindywidualizowanych profili marketingowych, które moglibyśmy wykorzystać do osobistego kierowania reklam do poszczególnych użytkowników.

 

Podstawę prawną dla analiz marketingowych stanowi w tym przypadku zgoda użytkownika wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę za pośrednictwem ustawień plików cookie. Twoje dane przestaną wówczas być wykorzystywane do analiz marketingowych.

Dane, na których opierają się analizy marketingowe (np. dotyczące odwiedzin witryny internetowej czy wpisów w systemie zarządzania klientami), przechowujemy zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami lub celami. Dane zbiorcze bez odniesień do danych osobowych przechowujemy przez dwa lata. Same wyniki analiz marketingowych (raporty) nie zawierają odniesień do danych osobowych.

 

W celu realizacji analiz marketingowych możemy korzystać z usług dostawców usług technicznych. Mogą oni mieć siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, z odbiorcami danych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zawierane są umowy zgodnie ze Standardowymi Klauzulami Umownymi UE, które można otrzymać od nas na życzenie.

5. Narzędzia do analizy / śledzenie

Wymienione poniżej środki monitorowania są wykorzystywane przez nas na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody i są zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać, odwiedzając ustawienia plików cookie w stopce naszej witryny internetowej.

 

5.1. Google Analytics

 

W celu projektowania naszej witryny w oparciu o potrzeby i jej ciągłej optymalizacji używamy Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (https://about.google/intl/en/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, zwana dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są opatrzone pseudonimem profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz sekcja 4 (Pliki cookie)). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej, takie jak

 • rodzaj/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzonej strony),
 • zanonimizowany adres IP,
 • czas zapytania przesłanego do serwera,

 

mogą być przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki (lub w innym kraju, w którym działa Google) i tam przechowywane. Dzięki adresowi IP zanonimizowanemu w wyniku maskowania IP (patrz niżej), do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest przekazywany pełny adres IP, ponieważ maskowanie IP odbywa się w Europie. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i maskowany tamże.

 

Firma Google działa jako przetwarzający dane, a my zawarliśmy z nią umowę w sprawie przetwarzania danych. Wymienione powyżej informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam przetwarzane. Komisja Europejska UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W tych przypadkach firma Google zobowiązała się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych dotyczących międzynarodowego przekazywania danych. Uzgodniliśmy również z Google standardowe klauzule umowne, które można znaleźć tutaj: https://cloud.google.com/blog/products/compliance/google-cloud-approach-to-implementing-eu-sccs — ich celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednim poziomem ochrony danych w państwie trzecim.

Obecnie Twoje dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 14 miesiącach od ostatniej aktywności w naszej witrynie internetowej.

 

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystaniem Internetu do celów badań rynkowych i dostosowywania niniejszej witryny. Informacje te mogą również zostać przekazane podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane w ramach zamówienia. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez firmę Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) lub dostosowując swoje ustawienia prywatności tutaj (https://adssettings.google.com/).

 

W ramach alternatywy dla instalacji dodatku dla przeglądarki zgodę można w każdej chwili wycofać, odwiedzając ustawienia plików cookie w stopce naszej witryny internetowej.

 

5.2. Śledzenie konwersji

 

5.2.1. Śledzenie konwersji Google Ads

 

Ponadto wykorzystujemy śledzenie konwersji Google do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji. W ten sposób Google Ads ustawi plik cookie (patrz punkt 4 (Pliki cookie)) na komputerze użytkownika, jeśli wszedł on na naszą witrynę dzięki reklamie Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta usługi Ads, a plik cookie nie wygasł, Google i taki klient mogą uznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do tej witryny.

 

Obecnie Twoje dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 18 miesiącach.

 

Każdy klient usługi Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów usługi Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów usług Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci usług Ads otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie, na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć obsługę plików cookie odpowiedzialnych za śledzenie konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Zasady zachowania poufności informacji firmy Google dotyczące śledzenia konwersji znaleźć można tutaj: https://policies.google.com/privacy.

 

5.2.2. Inne platformy reklamowe

 

Opis śledzenia konwersji Google Ads (patrz 5.1 (Google Analytics)) dotyczy, z uwzględnieniem istniejących różnic, następujących podmiotów:

 • LinkedIn, (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „LinkedIn”) — informacje o sposobie postępowania przez LinkedIn z danymi i prywatnością użytkowników można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, a zgromadzone dane zostaną usunięte po 6 miesiącach. Rezygnację można zgłosić pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Facebook (Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA and Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; zwanej dalej „Facebook”) — informacje o sposobie postępowania przez Facebook z danymi i prywatnością użytkowników można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook przechowuje dane do momentu, w którym nie są one już potrzebne do świadczenia usług i dostarczania produktów Facebooka, lub do momentu usunięcia konta — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Rezygnację (wymagającą zalogowania się do Facebooka) można zgłosić pod adresem https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings.
 • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; zwanej dalej „Twitter”) — informacje o sposobie postępowania LinkedIn z danymi i prywatnością użytkowników można znaleźć pod adresem https://twitter.com/en/privacy, a zgromadzone dane zostaną usunięte po 18 miesiącach. Rezygnację można zgłosić pod adresem https://optout.aboutads.info.

Śledzenie konwersji pokazuje nam, co dzieje się po interakcji z naszymi reklamami (np. zapisaniu się do naszego newslettera lub pobraniu raportu). Działania ta określane są mianem „konwersji” (patrz również 4.3 (Pliki cookie do analiz marketingowych)).

 

5.3. Korzystanie z Google reCAPTCHA

 

W naszej witrynie internetowej korzystamy z rozwiązania „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Jego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). reCAPTCHA sprawdza, czy dane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu rejestracyjnym) zostały wprowadzone przez osobę, czy przez automatyczny program (np. bot). W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika podczas jego wizyty, wykorzystując różne cechy charakterystyczne. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie z chwilą odwiedzenia naszej witryny internetowej. Podczas analizy reCAPTCHA analizuje różne rodzaje informacji (np. adres IP, długość pobytu w witrynie lub wykonane ruchy myszą). Dane zarejestrowane podczas analizy przekazywane są Google. Dane są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej, ale mogą też być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym celu firma Google wdrożyła prawnie uznane mechanizmy przekazywania danych: standardowe klauzule umowne UE.

 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO — wynika ono z naszego uzasadnionego interesu w postaci ochrony naszej witryny internetowej przed nadużyciami związanymi ze zautomatyzowanym szpiegowaniem, zautomatyzowaną rejestracją oraz spamem.

Analizy reCAPTCHA działają wyłącznie w tle. Odwiedzający nie są informowani o przeprowadzanej analizie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz oświadczenie firmy Google o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronach https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

5. 4. Marketo

 

Aby zapewnić odpowiedni projekt naszej strony internetowej, korzystamy z narzędzia do automatyzacji marketingu Marketo (patrz 2.2.4 (Śledzenie przez Marketo)). Dzięki Marketo możemy przyporządkować adresy IP do firm, a tym samym do branż, i specjalnie dostosować treści dostępne w witrynie internetowej. Adres IP nie jest zapisywany ani w żaden inny sposób wykorzystywany.

 

5.5. Salesloft

 

Korzystamy z platformy Salesloft w celu optymalizacji procesu obsługi klienta oraz automatyzacji etapów komunikacji z potencjalnymi klientami. Wbudowana elastyczność platformy Salesloft pozwala nam na zapewnianie bardziej dynamicznej i spersonalizowanej obsługi podczas przetwarzania wniosków i formularzy kontaktowych. Po zsynchronizowaniu z naszym wewnętrznym systemem CRM platforma Salesloft umożliwia nam wysyłanie spersonalizowanych e-maili z poziomu platformy. Kiedy potencjalni klienci odpowiadają, reguły automatyzacji kierują ich odpowiedzi do najlepszego przepływu pracy z najbardziej odpowiednimi wiadomościami. Twoje dane kontaktowe będą przechowywane na serwerze znajdującym się na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat zgodności Salesloft z wymogami bezpieczeństwa można znaleźć tutaj: https://salesloft.com/security-compliance/.

6. Sieci społecznościowe

Wymienione poniżej sieci społecznościowe są wykorzystywane przez nas na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody i są zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać, odwiedzając sekcję ustawień plików cookie w stopce naszej witryny internetowej.

 

Integracja tych wtyczek jest przeprowadzana przez nas za pomocą tzw. metody dwukrotnego kliknięcia, aby chronić odwiedzających naszą stronę w najlepszy możliwy sposób.

 

6.1. YouTube

 

Z naszą witryną internetową zintegrowaliśmy firmy z serwisu YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; zwana dalej „YouTube”) — są one przechowywane pod adresem https://www.youtube.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, a więc żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane wyszczególnione w punkcie 2.1 (Podczas przeglądania strony internetowej) niniejszych zasad zachowania poufności informacji są przesyłane wyłącznie w trakcie odtwarzania wspomnianych filmów. Nie mamy wpływu na takie przesyłanie danych.

 

Poprzez wizytę w witrynie internetowej YouTube uzyskuje informację o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej podstrony naszej witryny. Przesyłane są ponadto dane wyszczególnione w punkcie 2.1 (Podczas przeglądania strony internetowej) niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto zalogowanego użytkownika, czy też konto użytkownika nie istnieje. Gdy użytkownik jest zalogowany w Google, dane są przypisywane bezpośrednio do jego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były przypisywane do Twojego profilu YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub odpowiedniego kształtowania swojej witryny internetowej. Analiza taka (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) przeprowadzana jest w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności w naszej witrynie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkownika, ale musisz skierować swój sprzeciw do YouTube.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tego serwisu. Dostępne są tam również dodatkowe informacje na temat praw użytkowników oraz możliwości korygowania ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://policies.google.com/privacy.

 

6.2. Spotify

 

Z naszą witryną internetową zintegrowaliśmy pliki dźwiękowe z firmy Spotify (Spotify AB, Regeringsgatan 19, 113 53 Stockholm, Sweden; zwanej dalej „Spotify”) — są one przechowywane pod adresem https://www.spotify.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, a więc żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przekazywane do Spotify, jeśli nie odtwarzasz plików dźwiękowych. Dane wyszczególnione w punkcie 2.1 (Podczas przeglądania strony internetowej) niniejszych zasad zachowania poufności informacji są przesyłane wyłącznie w trakcie odtwarzania wspomnianych plików dźwiękowych. Nie mamy wpływu na takie przesyłanie danych.

 

Jeśli podczas odtwarzania plików audio użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Spotify, Spotify połączy te dane z jego kontem. Jeśli chcesz temu zapobiec, wyloguj się ze swojego konta Spotify przed użyciem naszych zintegrowanych plików dźwiękowych.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Spotify można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tego serwisu. Dostępne są tam również dodatkowe informacje na temat praw użytkowników oraz możliwości korygowania ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Poniżej zamieszczono informacje na temat Twoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi:

 • Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje dotyczące: celów przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; planowanego okresu przechowywania; prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa do złożenia skargi; źródła danych, jeśli nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o szczegółach.

 • Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO możesz zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych osobowych.

 • Zgodnie z art. 17 RODO, możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie to ma na celu: korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązywanie się z prawnego obowiązku; z uwagi na względy interesu publicznego lub ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;

 • Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz ich dokładność; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu takich danych oraz gdy nie wymagamy już tych danych, jednak potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wyrażono sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO (patrz sekcja 8 (Prawo do sprzeciwu));

 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesyłać te dane innemu administratorowi.

 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę oraz

 • Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj masz prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiednim dla Twojego zwykłego miejsca pobytu, pracy lub naszej zarejestrowanej siedziby (zob. https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (dostępna tylko w Niemczech)).

8. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO, masz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z konkretnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do wzniesienia sprzeciwu, które jest przez nas wprowadzone bez konieczności podawania konkretnego powodu. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na adres dataprotection[at]transporeon.com.

9. Inne pytania

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących swoich danych osobowych, na które nie odpowiedziano w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection[at]transporeon.com.

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?