EXTENDED YARD MANAGEMENT
POWERED BY PERIPASS

Rozszerz zarządzanie placem załadunkowym dzięki Peripass

Wypełnij lukę między drogą a rampą załadunkową

YouTube Video Poster

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Pozwól, aby Peripass usprawnił system zarządzania placem.   

EXTENDED YARD MANAGEMENT POWERED BY PERIPASS

Samoobsługowy dostęp

Samoobsługowy dostęp
 • Redukcja nakładu pracy ręcznej dzięki cyfryzacji procesu rejestracji.
 • Znacznie lepszy przegląd użytkowników na stronie.
 • Przyspieszenie procesów rejestracji.
 • W pełni cyfrowa rejestracja działa autonomicznie, oszczędzając koszty recepcji i skracając czas oczekiwania.W pełni cyfrowa rejestracja działa autonomicznie, oszczędzając na kosztach recepcji i skracając czas oczekiwania.

EXTENDED YARD MANAGEMENT POWERED BY PERIPASS

Wieża kontrolna placu załadunkowego

Wieża kontrolna placu załadunkowego
 • Podgląd na witrynę i sposób wykorzystania przepustowości.
 • Zwiększona przejrzystość pomaga w optymalizacji operacji centralnych.
 • Skrócenie czasu realizacji, zwiększenie wolumenu i zmniejszenie kosztów oczekiwania o 85%.
 • Łatwe monitorowanie umów i SLA zawartych z operatorami.

EXTENDED YARD MANAGEMENT POWERED BY PERIPASS

Zarządzanie aktywami na placu załadunkowym

Zarządzanie aktywami na placu załadunkowym
 • Przegląd w czasie rzeczywistym wszystkich samochodów ciężarowych, kontenerów, przyczep itp. znajdujących się na terenie zakładu.
 • Ogranicz liczbę zagubionych lub niepotrzebnych naczep.
 • Obniż margines błędu dzięki automatycznemu monitorowaniu.
 • Zapobiegaj opuszczaniu terenu przez niewłaściwe naczepy.

EXTENDED YARD MANAGEMENT

Automatyzacja placu załadunkowego

Automatyzacja placu załadunkowego
 • Automatyzacja procesów i placu monitoruje wszystkie poszczególne etapy procesu logistycznego.
 • Zmniejszenie kosztów koordynacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony.
 • Większa zgodność procesów i redukcja kosztów osobowych dzięki lepszej automatyzacji.

EXTENDED YARD MANAGEMENT POWERED BY PERIPASS

Zarządzanie zadaniami placu załadunkowego

Zarządzanie zadaniami placu załadunkowego
 • Centralizacja i cyfryzacja operacji wykonywanych przez manewrowych, kierowców wózków widłowych i ochronę na miejscu.
 • Digitalizacja procesów jakości i bezpieczeństwa oszczędza czas na późniejszym etapie przetwarzania i konsultacji.
 • Łatwiejsze przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i QA dla pracowników.
 • Aplikacja mobilna umożliwia pracownikom magazynu pracę zgodnie z odpowiednim priorytetem, np. z uwzględnieniem czasu oczekiwania ciężarówek.
 • Pracownicy magazynowi oszczędzają czas, zapisując zdjęcia lub niezgodności w formie elektronicznej.

Podstawowe cechy

Wieża kontrolna placu załadunkowego

Logistyczne pulpity nawigacyjne pozwalają na bieżąco śledzić sytuację w zakładzie i sposoby wykorzystania mocy przerobowych. Skraca to czas oczekiwania, zwiększa liczbę operacji.

Zarządzanie aktywami na placu załadunkowym

Ten cyfrowy bliźniak zapewnia w czasie rzeczywistym przegląd wszystkich ciężarówek, kontenerów, naczep itp. znajdujących się na placu. W rezultacie liczba zgubionych i niepotrzebnie wynajętych naczep zostaje znacznie zredukowana.

Dostęp samoobsługowy

Cyfrowy proces rejestracji funkcjonuje autonomicznie i pozwala zaoszczędzić na kosztach recepcji przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania.

Automatyzacja placu

Automatyzacja procesów i placów monitoruje poszczególne etapy procesu logistycznego i pozwala na redukcję kosztów koordynacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony.

Pytania i odpowiedzi - operacje bezpieczeństwa

Digitalizacja procesów związanych z jakością i bezpieczeństwem pozwala na zaoszczędzenie czasu na późniejszym etapie przetwarzania i konsultacji, a także ułatwia pracownikom przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.

Operacje manewrowe i przeładunkowe

Centralizacja i cyfryzacja wszystkich zadań i priorytetów w terenie oszczędza czas i zwiększa wydajność, zapewniając lepszy przegląd stopnia priorytetu. Aplikacja mobilna umożliwia pracownikom magazynu pracę zgodnie z właściwym priorytetem, np. z uwzględnieniem czasu oczekiwania ciężarówek. Pracownicy magazynowi oszczędzają czas, zapisując zdjęcia lub niezgodności drogą elektroniczną.

Logistyczne pulpity nawigacyjne pozwalają na bieżąco śledzić sytuację w zakładzie i sposoby wykorzystania mocy przerobowych. Skraca to czas oczekiwania, zwiększa liczbę operacji.

Ten cyfrowy bliźniak zapewnia w czasie rzeczywistym przegląd wszystkich ciężarówek, kontenerów, naczep itp. znajdujących się na placu. W rezultacie liczba zgubionych i niepotrzebnie wynajętych naczep zostaje znacznie zredukowana.

Cyfrowy proces rejestracji funkcjonuje autonomicznie i pozwala zaoszczędzić na kosztach recepcji przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania.

Automatyzacja procesów i placów monitoruje poszczególne etapy procesu logistycznego i pozwala na redukcję kosztów koordynacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony.

Digitalizacja procesów związanych z jakością i bezpieczeństwem pozwala na zaoszczędzenie czasu na późniejszym etapie przetwarzania i konsultacji, a także ułatwia pracownikom przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.

Centralizacja i cyfryzacja wszystkich zadań i priorytetów w terenie oszczędza czas i zwiększa wydajność, zapewniając lepszy przegląd stopnia priorytetu. Aplikacja mobilna umożliwia pracownikom magazynu pracę zgodnie z właściwym priorytetem, np. z uwzględnieniem czasu oczekiwania ciężarówek. Pracownicy magazynowi oszczędzają czas, zapisując zdjęcia lub niezgodności drogą elektroniczną.

WHITE PAPER

Transport zsynchronizowany z całym światem

Widok jednej ciężarówki na mapie nie daje nam wszystkich korzyści, których oczekują wewnętrzni interesariusze. A może by tak połączyć pełną widoczność sieci transportowej z cyfrową realizacją transportu? Nie wspominając już o planowaniu transportu w oparciu o dane, inteligentnej alokacji i dynamicznej rezerwacji okien czasowych bez udziału człowieka. Wszystko to razem przeniesie Twoją firmę na wyższy poziom doskonałości łańcucha dostaw. Głównym powodem problemów jest brak informacji. Czy chcesz dowiedzieć się więcej, jak tego uniknąć?

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Extended Yard Management powered by Peripass

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Dock & Yard Management Hub

Time Slot Management for Retail

Time Slot Management for Retail
 • Zwiększenie wydajności przeładunku nawet o 20%
 • Skrócenie czasu oczekiwania kierowców nawet o 40%
 • Pojazdy ciężarowe docierają na rampę w uzgodnionym czasie, co zapobiega kolejkom
 • Skrócenie czasu załadunku nawet o 60 minut
 • Terminy załadunku i rozładunku można precyzyjnie dopasować.

Visibility Hub

Visibility

Visibility
 • Zredukuj liczbę połączeń kontrolnych i zautomatyzuj procesy.
 • Zwiększ wydajność i zadowolenie klientów.
 • Skróć czas oczekiwania i postoju dzięki dokładniejszym przewidywaniom czasu przybycia.
 • Zwiększ terminowość i unikaj kar wynikających z problemów z realizacją dostaw. 
 • Zmniejsz emisje CO2 i puste przebiegi.

Visibility Hub

Real Time Workflow

Real Time Workflow
 • Mniej pracochłonne rozwiązanie dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i zarządzaniu dokumentami transportowymi bez użycia papieru.
 • Integracja kierowców z cyfrowym przepływem pracy.
 • Natychmiastowe aktualizacje o zmianach statusu i etapach wysyłki towarów do dostarczenia.
 • Dokumentacja fotograficzna szkód transportowych i dowód bezpieczeństwa ładunku.

Transport Execution Hub

No-Touch Order

No-Touch Order
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek.
 • Mniej pustych przebiegów.
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%.

Transport Execution Hub

Best Carrier

Best Carrier
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek
 • Mniej pustych przebiegów
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%

Skontaktuj się z nami

We need your consent to load the service “Marketo”!

We use the service of a third-party provider to embed and provide content. By clicking “Accept”, you consent to the data processing by Marketo. You can find out more about the service via “Settings”. You can revoke your consent at any time with effect for the future.