TRANSPOREON FREIGHT SETTLEMENT

Automatyczne rozliczanie ładunków na wyciągnięcie ręki

Zoptymalizuj rozliczenia transportowe i weryfikację faktur dzięki scentralizowanej komunikacji pomiędzy załadowcą a przewoźnikiem po wykonaniu transportu. Zautomatyzowana wymiana danych ułatwia koordynację dokumentacji na każdym etapie oraz szybko i przejrzyście przetwarza dane z faktur przewozowych z uwzględnieniem zakontraktowanych stawek przewozowych.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Nie zadowalaj się byle czym!    

FREIGHT SETTLEMENT

Oszczędzaj czas

Oszczędzaj czas
 • Uzgodnienie wszystkich pozycji faktury pomiędzy załadowcą a dostawcą usług transportowych przed wystawieniem faktury pozwala uniknąć błędnych faktur.

FREIGHT SETTLEMENT

Całkowicie cyfrowy

Całkowicie cyfrowy
 • Cyfrowa weryfikacja faktur i komunikacja minimalizują nakład pracy ręcznej załadowców i przewoźników.

FREIGHT SETTLEMENT

Kompleksowy przegląd

Kompleksowy przegląd
 • Wszystkie dane księgowe są w pełni widoczne. Zawsze zachowujesz przegląd.

Fakty i liczby

30
%
skrócenie czasu oczekiwania
30000
tys.
godzin rocznie zaoszczędzonych dzięki szybszej przepustowości

Podstawowe cechy

Centralna Platforma Komunikacyjna

Automatycznie porównuje poszczególne pozycje faktury z danymi z Transporeon Transport Assignment, w tym zakontraktowane stawki i dopłaty.

Standardized Process

Przejrzysta komunikacja bez barier językowych dzięki predefiniowanym polom wprowadzania danych i polom obowiązkowym.

Automatyczny transfer danych

Informacje z Transporeon Transport Assignment and Execution są przesyłane automatycznie.

Przejrzysty proces wydawania

Wydanie faktury z pełną dokumentacją, w tym z uzasadnieniem odrzucenia i komentarzami.

Kompletna dokumentacja

Wszystkie informacje są przechowywane centralnie, a każdy krok można prześledzić za pomocą historii zmian.

Potwierdzenie przed wystawieniem faktury

Liczby i ceny poszczególnych pozycji faktury są porównywane i wyjaśniane przed wystawieniem faktury.

Automatyczne generowanie danych do faktury

Generowanie poszczególnych pozycji faktury z danymi z Transporeon Transport Assignment, łącznie z zakontraktowanymi stawkami i dopłatami.

Automatycznie porównuje poszczególne pozycje faktury z danymi z Transporeon Transport Assignment, w tym zakontraktowane stawki i dopłaty.

Przejrzysta komunikacja bez barier językowych dzięki predefiniowanym polom wprowadzania danych i polom obowiązkowym.

Informacje z Transporeon Transport Assignment and Execution są przesyłane automatycznie.

Wydanie faktury z pełną dokumentacją, w tym z uzasadnieniem odrzucenia i komentarzami.

Wszystkie informacje są przechowywane centralnie, a każdy krok można prześledzić za pomocą historii zmian.

Liczby i ceny poszczególnych pozycji faktury są porównywane i wyjaśniane przed wystawieniem faktury.

Generowanie poszczególnych pozycji faktury z danymi z Transporeon Transport Assignment, łącznie z zakontraktowanymi stawkami i dopłatami.

E-BOOK

One Belt, One Road 2021

E-book szczegółowo analizuje wpływ ostatnich globalnych zakłóceń na nierównowagę handlową między Chinami a Europą, a w szczególności na różne formy transportu morskiego.  Obroty na euroazjatyckim moście lądowym osiągnęły rekordowy poziom z powodu przesunięcia w czasie pandemii modułu z transportu morskiego i lotniczego na kolejowy. Chcesz dowiedzieć się więcej?

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Transporeon Freight Settlement

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Transport Execution Hub

Surcharge Management

Surcharge Management
 • Wszystkie wydarzenia są kategoryzowane, a wszelkie wynikające z nich dodatkowe koszty są zarządzane za pomocą jednego kliknięcia. Możliwe jest wdrożenie do systemu ERP.
 • Wszystkie informacje o przesyłkach są automatycznie zapisywane w systemie ERP i udostępniane wszystkim zainteresowanym pracownikom.
 • Praca ręczna zostaje wyeliminowana.
 • Transporeon Surcharge Management został zaprojektowany w celu zapewnienia zgodnego z wymogami zachowania użytkowników.

Transport Execution Hub

Rate Management

Rate Management
 • Wszystkie stawki i umowy przewozowe w jednej scentralizowanej bazie danych.
 • Narzędzie zapytań o stawki uwzględnia wiele walut, dopłaty, przelicznik objętościowy w celu określenia całkowitego kosztu obciążającego dostępnego przewoźnika.
 • Optymalizacja procesów zapytań ofertowych i lepsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych.
 • Płynny i w pełni zintegrowany proces przydzielania transportów i zarządzania stawkami w organizacji.
 • Scentralizowane interfejsy i funkcje importu/eksportu. 

Skontaktuj się z nami