RAPORT

Obniżenie emisyjności działalności małych i średnich przewoźników drogowych w Europie

Opracowany przez Smart Freight Centre i Kühne Logistics University z wykorzystaniem oryginalnych danych firmy Transporeon – zapewnia wyjątkowy wgląd w rynek przewoźników z sektora MŚP. Przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 800 przewoźników z całej Europy, aby lepiej poznać stojące przed nimi wyzwania i zaproponować strategiczne rozwiązania. 

Czynniki wpływające na wysiłki przewoźników w zakresie dekarbonizacji

Uczestników Badania Przewoźników Drogowych poproszono o wskazanie pięciu najważniejszych czynników wpływających na decyzje dotyczące działalności firmy ogółem, a w szczególności inwestycji w dekarbonizację, wybranych z listy czternastu opcji.

  • Potencjał oszczędności kosztów był najwyżej ocenianym czynnikiem ze znaczną przewagą, co odzwierciedla warunki konkurencji i niewielkie marże zysku w europejskim przemyśle transportowym. Wysoko na liście znalazł się również oczekiwany zwrot z inwestycji.
     
  • Popyt ze strony klientów był drugim najwyżej ocenianym czynnikiem i najwyżej ocenianym wśród czynników zewnętrznych, znacznie wyprzedzając prawodawstwo na poziomie UE lub krajowym oraz opinię publiczną.
     
  • Producenci samochodów ciężarowych (OEM), którzy zajmują się produkcją pojazdów, zostali uznani za trzeci najważniejszy czynnik sprzyjający dekarbonizacji w sektorze drogowego transportu towarowego.
     
  • Spośród czynników wewnętrznych dotyczących przewoźników wysoko uplasowała się kultura i wartości firmy.

FRAGMENT RAPORTU

43% europejskich przewoźników nie jest w stanie zmierzyć swoich emisji CO2.

Obecnie rynek drogowego transportu towarowego odpowiada za około 19% europejskich emisji CO2 związanych z transportem. Tymczasem 43% europejskich przewoźników nie jest w stanie zmierzyć swoich emisji CO2, a 60% małych przewoźników uważa, że wysiłki na rzecz ochrony środowiska przynoszą niewielkie korzyści handlowe lub nie przynoszą ich wcale. Jak możemy dążyć do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw, skoro tak wielu przewoźników nie potrafi dokładnie zmierzyć lub zmienić swojego wpływu na środowisko?

Pobierz pełny raport