RAPORT FIRMY GARTNER

Gartner 2021 Magic Quadrant dotyczące platform widoczności transportu w czasie rzeczywistym

„Widoczność transportu w czasie rzeczywistym jest nadal ważnym priorytetem dla załadowców, firm 3PL i ich klientów. Do 2023 roku 50% globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na produkty zainwestuje w platformy zapewniające widoczność transportu w czasie rzeczywistym.”

FRAGMENT RAPORTU

 

W pierwszym raporcie firmy Gartner, Magic Quadrant, obejmującym platformy Real-Time Transportation Visibility Platforms, Transporeon znalazł się wśród 14 ocenianych dostawców. Kryteriami oceny były kompletność wizji i zdolność do jej realizacji.

 

Dlaczego warto pobrać raport

  • Badanie to pomaga lepiej zrozumieć trendy i zapewnia aktualny przegląd rynku Real-Time Transportation Visibility.
  • Skorzystaj z raportu, aby ocenić mocne i słabe strony wszystkich 14 wyróżnionych dostawców.
  • Zastosuj wskazówki firmy Gartner w swojej własnej ocenie Real-Time.

Metodologia

Badanie koncentruje się w szczególności na platformach widoczności transportu w czasie rzeczywistym, które zapewniają widoczność głównie krajowych rodzajów transportu, takich jak transport całopojazdowy (FTL), transport drobnicowy (LTL), intermodalny, kolejowy, transport małych paczek, pojemników, oraz floty prywatne lub specjalne. Ponadto, w niniejszym badaniu położono nacisk na rozwiązania, które wspierają przede wszystkim widoczność FTL i LTL (ponieważ jest to największy element zapotrzebowania rynku).

Pobierz pełny raport

 

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i na arenie międzynarodowej i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych sprzedawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.