RAPORT

Air Freight Volume Management 2021

Od początku pandemii w sektorze transportu lotniczego nastąpiły zmiany i obecnie funkcjonuje on w niepewnej nowej normalności. Zmienne siły rynkowe sprzyjają przewoźnikom i spedytorom, podczas gdy załadowcy walczą o dostęp do zdolności przewozowych w dobrym czasie i za dobrą cenę. 

W czerwcu 2021 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród największych spedytorów, aby dowiedzieć się, jak radzą sobie od czasu wybuchu pandemii i jakie strategie stosują w zakresie zamówień na transport lotniczy. 

FRAGMENT RAPORTU

Czy mają Państwo doświadczenie w planowaniu popytu / prognozowaniu wolumenu w odniesieniu do transportu lotniczego?

Podejścia częściowe obejmują regiony geograficzne, konkretne produkty, główne szlaki komunikacyjne i działalność projektową.

Skupienie się na podejściach częściowych:

  • Regiony geograficzne
  • Produkty szczególne 4
  • Główne szlaki komunikacyjne
  • Projekty/działalność projektowa

FRAGMENT RAPORTU

Z jakim wyprzedzeniem można sporządzić dokładną prognozę dotyczącą ładunków lotniczych?

Od początku pandemii koronawirusa dokładność okresów prognozowania znacznie się obniżyła. „W obecnych trudnych czasach 69% uczestników badania może prognozować tylko do miesiąca z imiennym stopniem ‘dokładności’.”

Pobierz pełny raport