Zarządzanie oknami czasowymi: oszczędzaj czas i środki

Skorzystaj z modułu i zarządzaj możliwościami załadunkowymi i rozładunkowymi dzięki harmonogramowi online. Twoi przewoźnicy mogą rezerwować optymalne dla siebie godziny bezpośrednio w systemie. Ty z kolei możesz automatycznie planować przyjazdy pojazdów w zależności od dostępnych zasobów, takich jak liczba pracowników lub wózków widłowych. Usprawniaj procesy wewnętrzne, zwiększaj zdolności przeładunkowe i ograniczaj czasy postojów.

 

Clock and truck icon

Skorzystaj z zarządzania oknami czasowymi, jeśli chcesz ...

Chart icon yellow and gray

... Podnieść zdolność przeładunkową nawet o nawet 20%

Zoptymalizuj procesy i zaoszczędź czas. Zarządzaj przydzielaniem ludzi i sprzętu do obsługi kolejnego samochodu.

Clock and money icon yellow and gray

... Skrócić czas przestoju ciężarówek nawet o 40%

Spraw, aby samochody podjeżdżały do rampy przeładunkowej o ustalonej godzinie. Zapobiegaj tworzeniu się korków w strefie magazynowej.

Forklift icon yellow and gray

... Skrócić czas załadunku średnio o 60 minut

Zwiększ efektywność planowania zasobów do nadchodzących załadunków i dostaw, a co za tym idzie – przyspiesz ich realizację.

Calender icon yellow and gray

... Optymalnie wykorzystywać zasoby

Planuj równomiernie przyjazdy ciężarówek i towarów oraz zarządzaj zatrudnieniem w oparciu o wcześniej zdefiniowane okna czasowe. 

Decision icon yellow and gray

... Prowadzić dokumentację zgodnie z wymaganiami

Dokumentuj procesy oraz porządkuj wymagania załadunków i rozładunków. Przechowuj informacje w jednym miejscu. 

Delivery icon yellow and gray

... Szybko reagować i usprawniać procedury

Automatycznie przesyłaj i udostępniaj dane w czasie rzeczywistym. Wprowadzaj zmiany i informuj o nich automatycznie wszystkie strony zlecenia.

Stack of money icon yellow and gray

... Zmniejszać koszty transportu

Unikaj opłat za przestoje i optymalizuj czas załadunku. Redukuj koszty spowodowane opoźnieniami i zachowaj kontrolę nad budżetem. 

Telescope icon yellow and gray

... Posiadać zaawansowaną transparentność i kontrolę

Kontroluj kluczowe procesy, poziom jakości przewoźników i wprowadzaj optymalizacje.

Poznaj funkcje modułu Zarządzanie Oknami Czasowymi:

Zarządzaj zasobami online

Zarządzaj dostępnością swoich ramp oraz zasobów online i dziel się informacjami ze wszystkimi stronami zlecenia transportowego. 

Twórz system informowania o statusie

Umożliwiaj dostęp do statusu wszystkich pojazdów oraz aktualizację danych w czasie rzeczywistym.

Przechowuj pełną dokumentację

Twórz i zarządzaj potwierdzeniami, instrukcjami bezpieczeństwa oraz zmianami statusu zgodnie z wymaganiami.

Używaj dynamicznych okien czasowych

Zaoferuj swobodę przewoźnikom dzięki automatycznie obliczanym czasom załadunku na bazie danych transportu i dostępnych zasobów. 

Przechowuj kompletne dane transportowe

Korzystaj z informacji dostępnych w jednym miejscu - dane pojazdu, kierowcy, dokumentacja BHP i innych danych transportowych.

Generuj błyskawiczne analizy

Twórz standardowe raporty i analizy KPI dotrzymania terminów, czasu oczekiwania lub przyjmowania samochodu zaledwie jednym kliknięciem.

Skorzystaj z modułu do zarządzania oknami czasowymi, jeśli borykasz się z ...

... Obciążeniami i pustymi przejazdami

Pozwól przewoźnikom rezerwować okna czasowe i rozkładaj obsługę ciężarówek równomiernie w ciągu dnia. Zarządzaj załadunkami i rozładunkami, sprzętem oraz obsługą aby zlikwidować przeciążenia.

... Ograniczonym planowaniem

Przechowuj informacje o transporcie w jednym miejscu - czas przyjazdu, dane kierowcy i jakie tylko potrzebujesz. Planuj zasoby i zyskuj dodatkowy czas na przygotowanie towarów do transportu.

 

... Zatorami i dopłatami za przestoje

Generuj oszczędności dzięki planowaniu transportów, aby redukować opłaty za przestoje. Buduj dobre relacje z przewoźnikami i pozwól im zaoszczędzony czas przeznaczyć na realizację innych zleceń. 

... Dużym nakładem czasu i środków

Przenieś całą komunikację z przewoźnikami do jednej platformy. Oszczędzaj czas na uciążliwym prowadzeniu excela i komunikacji przez telefon, mail i fax. Redukuj błędy spowodowane błędami komunikacyjnymi. 

... Brakiem przejrzystości i lukami w dokumentacji

Zyskaj przejrzystość w dokumentacji w razie wypadku lub uszkodzeniu transportu. Generuj wiarygodne raporty na bazie rzetelnych i kompletnych informacji z jednego systemu. 

... Kluczowymi procesami dla bezpieczeństwa

Twórz "jedno miejsce prawdy", w którym znajdą się kompletne informacje o procedurach bezpieczeństwa i wymaganiach. Obniżaj ryzyko niebezpiecznych wypadów przy załadunkach i rozładunkach. 

Highway bridge over dark water

White paper: 7 głównych zasad skutecznego wdrożenia cyfrowego zarządzania oknami czasowymi

OPINIE KLIENTÓW

W jaki sposób załadowcom udaje się ograniczyć czas i koszty?

Sprawdź, co sądzą klienci o module Zarządzanie Oknami Czasowymi

Moduł Zarządzanie Oknami Czasowymi nie tylko pozwolił nam skrócić czas oczekiwania kierowców, ale też wpłynął na poprawę planowania produkcji. Teraz moi koledzy w rafineriach dokładnie wiedzą, co i o jakiej godzinie zostanie dostarczone w kolejnym dniu i mogą odpowiednio zaplanować rozładunek towarów.”

Manfred Himmelbach

Group Logistics Officer, Avista Oil

Stacked blue barrels

Teraz otrzymuję informacje z wyprzedzeniem, o której godzinie i jaka ciężarówka przyjedzie do danego magazynu. To dla nas ogromna korzyść -  zyskaliśmy przejrzystość dostaw surowców oraz wychodzących transportów.”

Volker Wollschläger

Menedżer ds. logistyki, Smurfit Kappa

colorful paper birdes and planes

Produkty uzupełniające

Truck with direction arrows icon

Yard Management

Oprogramowanie logistyczne wykorzystuje dane z systemu zarządzania oknami czasowymi, zapewniając równomierne obciążenie ramp i efektywne…

Więcej postów

Umów się na prezentację demo!