Zarządzanie oknami czasowymi: oszczędzaj czas i środki

Skorzystaj z modułu do zarządzania oknami czasowymi i zarządzaj możliwościami załadunkowymi i rozładunkowymi dzięki harmonogramowi online. Twoi przewoźnicy mogą rezerwować bezpośrednio w systemie optymalne dla siebie godziny załadunku i rozładunku. Ty możesz z kolei planować automatycznie przyjazdy pojazdów w zależności od dostępnych zasobów, takich jak liczba pracowników lub wózków widłowych. Usprawniaj procesy wewnętrzne, zwiększaj zdolności przeładunkowe i ograniczaj czasy postojów kierowców.

 

Clock and truck icon

Skorzystaj z zarządzania oknami czasowymi, jeśli chcesz ...

Chart icon yellow and gray

... Podnieść zdolność przeładunkową nawet o nawet 20%

Zoptymalizuj procesy i zaoszczędź czas. Zarządzaj przydzielaniem ludzi i sprzętu do obsługi kolejnego samochodu.

Clock and money icon yellow and gray

... Skrócić czas przestoju ciężarówek nawet o 40%

Spraw, aby samochody podjeżdżały do rampy przeładunkowej o ustalonej godzinie. Zapobiegaj tworzeniu się korków na strefie magazynowej.

Forklift icon yellow and gray

... Skrócić czas załadunku średnio o 60 minut

Zwiększ efektywność planowania zasobów do nadchodzących załadunków i dostaw, a co za tym idzie – przyspiesz ich realizację.

Calender icon yellow and gray

... Optymalnie wykorzystywać zasoby

Planuj równomiernie przyjazdy ciężarówek i towarów oraz zarządzaj zatrudnieniem w oparciu o wcześniej zdefiniowane okna czasowe. 

Decision icon yellow and gray

... Prowadzić dokumentację zgodnie z wymaganiami

Dokumentuj procesy oraz porządkuj wymagania załadunków i rozładunków. Przechowuj informacje w jednym miejscu. 

Delivery icon yellow and gray

... Szybko reagować i usprawniać procedury

Automatycznie przesyłaj i udostępniaj dane w czasie rzeczywistym. Wprowadzaj zmiany i informuj o nich automatycznie wszystkie strony zlecenia.

Stack of money icon yellow and gray

... Zmniejszać koszty transportu

Unikaj opłat za przestoje i optymalizuj czas załadunku. Redukuj koszty spowodowane opoźnieniami i zachowaj kontrolę nad budżetem. 

Telescope icon yellow and gray

... Posiadać zaawansowaną transparentność i kontrolę

Kontroluj kluczowe procesy, poziom jakości przewoźników i wprowadzaj optymalizacje.

Poznaj funkcje modułu Zarządzanie Oknami Czasowymi:

Zarządzaj zasobami online

Zarządzaj dostępnością swoich ramp oraz zasobów online i dzieli się informacjami ze wszystkimi stronami zlecenia transportowego. 

Twórz system informowania o statusie

Umożliwiaj dostęp do statusu wszystkich pojazdów oraz aktualizację danych w czasie rzeczywistym.

Przechowuj pełną dokumentację

Twórz i zarządzaj potwierdzeniami, instrukcjami bezpieczeństwa oraz zmianami statusu zgodnie z wymaganiami.

Używaj dynamicznych okien czasowych

Zaoferuj swobodę przewoźnikom dzięki automatycznie obliczanym czasom załadunku na bazie danych transportu i dostępnych zasobów. 

Przechowuj kompletne dane transportowe

Korzystaj z informacji dostępnych w jednym miejscu - dane pojazdu, kierowcy, dokumentacja BHP i innych danych transportowych.

Generuj błyskawiczne analizy

Twórz standardowe raporty i analizy KPI dotrzymania terminów, czasu oczekiwania lub przyjmowania samochodu zaledwie jednym kliknięciem.

Skorzystaj z modułu do zarządzania oknami czasowymi, jeśli borykasz się z ...

... Obciążeniami i pustymi przejazdami

Pozwól przewoźnikom rezerwować okna czasowe i rozładaj obsługę ciężarówek równomiernie w ciągu dnia. Zarządzaj załadunki i rozładunkami, sprzętem oraz obsługą aby zlikwidować przeciążenia.

... Ograniczone planowanie

Przechowuj informacje o transporcie w jednym miejscu - czas przyjazdu, dane kierowcy i jakie tylko potrzebujesz. Planuj zasoby i zyskuj dodatkowy czas na przygotowanie towarów do transportu.

 

... Zatorami i dopłatami za przestoje

Generuj oszczędności dzięki planowaniu transportów, aby redukować opłaty za przestoje. Buduj dobre relacje z przewoźnikami i pozwól im zaoszczędzony czas przeznaczyć na realizację innych zleceń. 

... Dużym nakładem czasu i środków

Przenieś całą komunikację z przewoźnikami do jednej platformy. Oszczędzaj czas na uciążliwym prowadzeniu excela i komunikacji przez telefon, mail i fax. Redukuj błędy spowodowane błędami komunikacyjnymi. 

... Brakiem przejrzystości i lukami w dokumentacji

Zyskaj przejrzystość w dokumentacji w razie wypadku lub uszkodzeniu transportu. Generuj wiarygodne raporty na bazie rzetelnych i kompletnych informacji z jednego systemu. 

... Kluczowymi procesami dla bezpieczeństwa

Twórz "jedno miejsce prawdy", w którym znajdą się kompletne informacje o procedurach bezpieczeństwa i wymaganiach. Obniżaj ryzyko niebezpiecznych wypadów przy załadunkach i rozładunkach. 

Highway bridge over dark water

White paper: 7 głównych zasad skutecznego wdrożenia cyfrowego zarządzania oknami czasowymi

OPINIE KLIENTÓW

W jaki sposób załadowcom udaje się ograniczyć czas i koszty?

Sprawdź, co sądzą klienci o module Zarządzanie Oknami Czasowymi

Moduł Zarządzanie Oknami Czasowymi nie tylko pozwolił nam skrócić czas oczekiwania kierowców, ale też wpłynęł na poprawę planowania produkcji. Teraz moi koledzy w rafineriach dokładnie wiedzą, co i o jakiej godzinie zostanie dostarczone w kolejnym dniu i mogą odpowiednio zaplanować rozładunek towarów.”

Manfred Himmelbach

Group Logistics Officer, Avista Oil

Stacked blue barrels

Teraz mam otrzymuje informacje z wyprzedzeniem, o której godzinie i jaka ciężarówka przyjedzie do danego magazynu. To dla nas ogromna korzyść -  zyskaliśmy przejrzystość dostaw surowców oraz wychodzących transportów.”

Volker Wollschläger

Menedżer ds. logistyki, Smurfit Kappa

colorful paper birdes and planes

Produkty uzupełniające

Umów się na prezentację demo!