TRUST THE NETWORK

Transportation Pulse Report 2021

Wraz z Adrianem Gonzalezem, prezesem Adelante SCM, przeprowadziliśmy ankietę wśród 300 przedstawicieli branży na całym świecie, dotyczącą pożądanych rezultatów zmiany obecnego procesu transportowego.

Pobierz swój egzemplarz już dziś i dowiedz się, co, gdzie i jak można poprawić zdaniem przewoźników i załadowców.

Fragment raportu

Jak długo średnio w tygodniu czekają Twoi kierowcy?

Czas oczekiwania jest również problemem w Europie. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Vehco, dostawcę rozwiązań do zarządzania flotą, ponad połowa ankietowanych przewoźników (53%) stwierdziła, że ich kierowcy/kierowczynie czekają średnio 3 lub więcej godzin tygodniowo (przy założeniu 40-godzinnego tygodnia pracy), a 22% stwierdziło, że ich kierowcy/kierowczynie spędzają na czekaniu ponad 5 godzin tygodniowo. Według jednego z przewoźników cytowanych w dokumencie:

 „Gdybyśmy całkowicie wyeliminowali czas oczekiwania, zaoszczędzilibyśmy około 10 000 euro każdego miesiąca.”

Fragment raportu

Odpowiedzialność transportu drogowego za emisję CO2

W 2017 r. transport drogowy był odpowiedzialny za prawie 72 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE - wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska. Spośród tych emisji 19% pochodziło z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, w 2018 roku 82% emisji gazów cieplarnianych w transporcie w USA pochodziło z transportu drogowego. Emisje gazów cieplarnianych z ruchu towarowego stanowiły 29% całości transportu w 2018 roku, według Bureau of Transportation Statistics.