Zautomatyzuj zlecanie transportów z Transporeon

Oszczędność kosztów transportu oraz wzrost wydajności

Zlecaj transporty automatycznie, oszczędzaj czas i koszty procesowe. Za pośrednictwem modułu Zlecanie Transportu Transporeon przekazuj online szczegóły dotyczące zlecenia oraz trasy swoim przewoźnikom. Zabezpieczaj transport towarów kilkoma kliknięciami myszy.

 

Truck on hand icon

Skorzystaj z automatycznego zlecania transportu, jeśli chcesz ...

Cycle icon yellow and gray

... Zautomatyzować proces zlecania transportów

Wystawiaj i przydzielaj zlecenia transportowe online swoim przewoźnikom. Oszczędzaj czas i koszty.

Driving truck icon yellow and gray

... Ograniczyć puste przebiegi

Sprawnie wyszukuj puste ciężarówki dzięki lepszej organizacji, przejrzystości i uproszczonej komunikacji z przewoźnikami. 

Stack of money icon yellow and gray

... Zredukować koszty przewozu nawet o 19%

Wystawiaj zlecenia jednym kliknięciem. Oszczędzaj czas swój, swoich przewoźników i koszty transportu.

Piechart icon yellow and gray

... Zredukować koszty operacyjne nawet o 30%

Automatyzuj codzienne zadania i generuj oszczędności. Zmniejszaj czas pracy, uniknaj błędów i usprawniaj procedury.

Poznaj moduł Zlecanie Transportu od Transporeon:

Automatyczne zlecenia

Automatyczne zlecenia transportowe, na podstawie zdefiniowanych wytycznych. Zaoszczędź czas tracony na negocjacjach telefonicznych, przez faks czy e-mail.

Optymalizuj koszty na rynku spotowym

Rozpisuj szybkie przetargi z uwzględnieniem wytycznych. Korzystaj z opcji „Best Carrier” na określone transporty w ramach własnej, zamkniętej grupy przewoźników.

Automatyzuj stałe zlecenia

Automatycznie zlecaj stałe trasy swoim przewoźnikom po wcześniej ustalonej stawce z funkcją „No-Touch Order”. Zapomnij o telefonie i dziesiątkach maili.

Zlecaj z dowolnego miejsca na świecie

Komunikuj się przez Transporeon ze swoimi przewoźnikami z każdego miejsca z dostępem do sieci. Miej dostęp do zleceń transportowych bez względu na to, gdzie jesteś.

Integruj z innymi systemami

Połącz wewnętrzny system ERP z platformą logistyczną Transporeon i ciesz się płynnym przepływem danych w obrębie swojej firmy. Generuj dostępy i nadawaj uprawnienia. 

Gromadź dokumentację i generuj raporty

Przechowuj wszystkie etapy zlecenia transportowego wraz ze znacznikami czasowymi. Korzystaj z  zaawansowanych funkcji tworzenia i eksportowania raportów.

Korzystaj z dwóch możliwości zlecania transportu:

  • BEST CARRIER

  • NO TOUCH ORDER

indicator__brackets

Generuj oszczędności dzięki zleceniom na rynku kasowym. Rozsyłaj zlecenia do wszystkich lub zdefiniowanej grupy przewoźników z wykorzystaniem opcji „Best Carrier“. Wybieraj najkorzystniejsze oferty po atrakcyjnych stawkach. Jeśli w danym momencie podaż jest niewielka, opcja Best Carrier umożliwi Ci rozeznanie rynku w celu szybkiego i pewnego zrealizowania zlecenia transportowego.

Automatycznie przekazuj zlecenia transportowe określonemu przewoźnikowi poprzez funkcję No-Touch Order. Dostarczaj dane na temat transportu bezpośrednio z systemu wewnętrznego lub wyszukuj na podstawie własnych kryteriów. Otrzymuj informacje o przyjęciu lub odrzuceniu transportu przez przewoźnika. Co jeśli odrzuci zlecenie? Wyślij je do całej puli swoich przewoźników poprzez funkcję „Best Carrier“.

Zautomatyzowane zlecanie transportów. Dowiedz się z filmu, jak to działa!

Przydzielaj transporty online, oszczędzaj koszty transportu i zwiększaj przejrzystość. Transporeon zautomatyzuje przydzielanie zadań transportowych, zoptymalizuje procesy logistyczne i pomoże przydzielić transport idealnemu partnerowi, na najlepszych warunkach poprzez kilka kliknięć myszy. Zobacz video, jak to działa. 

Curvy road through a forest

Poznaj 7 najważniejszych zasad mądrego zlecania transportu

Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie zlecania transportu, jeśli borykasz się z ...

... Wahaniami zdolności przewozowych

Walcz z sezonowymi wahaniami zdolności przewozowych, unikaj anulowanych zleceń, przeciągania się wyboru przewoźnika i zwiększania kosztów transportu.

... Brakiem orientacji w stawkach za transporty

Porównuj stawki za przewozy na określonej trasie i decyduj, który przewoźnik oferuje najkorzystniejsze warunki. Zlecaj transporty i zyskaj kontrolę nad swoim budżetem transportowym. 

... Czasochłonnym procesem

Przenieś całą komunikację z przewoźnikami na jedną platformę i odstaw telefon, faks i pocztę elektroniczną. Skróć czas zlecania transportu i generuj dodatkowe oszczędności związane z procesem.

... Przestrzeganiem wytycznych przydzielania zleceń

Twórz dokumentację oraz procedury realizacji określonego zlecenia. Dziel się nimi z przewoźnikami i przechowuj jako materiał dowodowy w przypadku opóźnień w zleceniu transportowym.

... Brakiem centralizacji

Odzyskaj kontrolę nad wszystkimi zakładami produkcyjnymi poprzez jeden system do zlecania transportów. Gromadź dane i generuj raporty z kosztami transportu, w tym wysokością stawek. 

OPINIE KLIENTÓW

Jak Knauf zautomatyzował zlecanie transportów?

Poznaj opinie naszych klientów

Firma zlecając przewozy z pomocą Transporeon wraz z naszymi spedytorami oszczędza czas i pieniądze. Korzystanie z tego rozwiązania jest więc bardzo satysfakcjonujące. Z Transporeon zyskują wszyscy.”

Kurt Münk

Kierownik działu zarządzania przewozami towarowymi, Knauf

Concrete ceiling with triangular windows

Dzięki Transporeon udało nam się wypracować przejrzyste procedury dla całej sieci, zatamować falę e-maili oraz usprawnić przepływ towarów.”

Oliver Krause

Global category manager / Logistics Services, Beiersdorf

Woman walks on jetty with seagulls

Teraz dysponujemy możliwością obiektywnej analizy jakości procesów spedycyjnych – w końcu to od terminowej realizacji dostaw zależy zadowolenie naszych klientów.”

Matthias Hirschberg

Kierownik działu logistyki, ArcelorMittal

Person working with liquid metal

Produkty uzupełniające

Umów się na prezentację demo!