NOWE FUNKCJE

Optymalizacja rozwiązania Real-Time Visibility 

Teraz możesz uzyskać jasny wgląd w transporty monitorowane w czasie rzeczywistym. 

Nowy indywidualny wskaźnik w rozwiązaniu Real-Time Visibility jest już dostępny w Transporeon Web. Wskaźnik określa stopień objęcia transportów widocznością w czasie rzeczywistym podczas ich realizacji. Nowy wskaźnik zapewni przejrzystość i umożliwi analizę porównawczą w celu zwiększenia liczby transportów objętych rozwiązaniem Real-Time Visibility.

Zalety widoczności transportów

Firmy z pełną integracją planowania, realizacji i widoczności dominują na swoich rynkach. 

Jednakże przewoźnicy od dawna zmagają się z dotrzymywaniem terminów, lokalizacją transportów i komunikacją z klientami. Nie są dostatecznie dobrze wyposażeni, aby skutecznie zarządzać tymi procesami, a ponadto przewoźnicy odpowiedzialni za przewożone towary muszą ponosić wysokie koszty ubezpieczenia. 

Rozwiązanie Real-Time Visibility firm Transporeon i Sixfold umożliwia optymalizację i usprawnienie wszystkich operacji, przezwyciężenie znanych wyzwań i poprawę wyników biznesowych dzięki wykorzystaniu predykcyjnej i zwinnej technologii. 

 • Poprawa wyników finansowych poprzez zwiększenie zysków z jednego pojazdu

 • Redukcja pustych przebiegów o 13%

 • Redukcja emisji CO2 nawet o 7%

 • Liczba zapytań telefonicznych mniejsza o 60%

 • Obniżenie kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności za przewożony towar nawet o 20%

 • Wzrost zadowolenia klientów dzięki lepszej komunikacji i większej rzetelności

 

 

Jak takie informacje mogą Ci pomóc?

Wskaźnik firmy Transporeon w rozwiązaniu Real-Time Visibility jest oparty na indeksie widoczności Sixfold, który informuje o jakości monitorowania przez Real Time Visibility na poziomie transportu. 

Wskaźnik jest oparty na systemie punktacji od 0 do 100, przy czym wartość 50% oznacza, że tylko połowa transportów jest monitorowana w czasie rzeczywistym. Wskaźnik informuje również, jaki problem czy problemy spowodowały jego obniżenie i podpowiada, jak poprawić widoczność. 

Baner wskaźnika poprawi widoczność problemów i usprawni ich monitorowanie, co przełoży się na poprawę jakości usług i wzrost zadowolenia klientów. 

Więcej informacji — pozostań w kontakcie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. JAKIE RAMY CZASOWE OBEJMUJE WSKAŹNIK?

Wskaźnik obejmuje dane zebrane w ciągu ostatnich 30 dni. 

2. JAK CZĘSTO WSKAŹNIK JEST AKTUALIZOWANY?

Wskaźnik jest aktualizowany co 24 godziny lub po zalogowaniu. 

3. CO TO SĄ KODY PRZYCZYN I SKĄD SIĘ BIORĄ?

Kody przyczyn odnoszą się do problemów, które mogą powodować brak widoczności w czasie rzeczywistym. Jeśli występuje kilka problemów, to zgłaszany jest problem o najpoważniejszych skutkach. 

4. KODY PRZYCZYN OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE PROBLEMY:
 • Brak przypisania pojazdu
 • Przypisanie pojazdu po rozpoczęciu realizacji transportu
 • Problemy z telemetrią / sygnałem GPS
5. JAK SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA REAL-TIME VISIBILITY?

Z rozwiązania Real-Time Visibility można skorzystać na wiele sposobów:

 • Bezpośrednia integracja GPS
 • Zaproszenie do korzystania z rozwiązania przewoźników-podwykonawców
 • Nawiązanie połączenia poprzez aplikację Transporeon
 • Nawiązanie połączenia poprzez interfejs (wysyłanie danych GPS z systemu wewnętrznego)

Więcej informacji

 

6. JAKIE JESZCZE KWESTIE TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY KORZYSTANIU Z ROZWIĄZANIA REAL-TIME VISIBILITY?

Najważniejsze, aby przypisany pojazd miał nawiązane połączenie (patrz poprzednie pytanie) oraz aby dokonać przypisania przed realizacją transportu (tj. przed wyjazdem pojazdu do stacji załadunkowej).