Polityka Prywatnści

W niniejszej polityce prywatności pragniemy wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny i jej funkcji.

WPROWADZENIE

Czym są dane osobowe?
Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa w definicjach podanych w artykule 4 ust. 1 rozporządzenia RODO, czym są dane osobowe:

„informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; [...]“.

1. Nazwa/imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora i podmiotu przetwarzającego

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez administratora:

TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Niemcy

Ochrona danych podmiotu przetwarzającego administratora

Zapytania dotyczące ochrony danych można przesłać do administratora firmy TRANSPOREON za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dataprotection[at]transporeon.com lub wysłać zapytanie drogą pocztową na następujący adres:

TRANSPOREON GmbH 

Inspektor Ochrony Danych
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Niemcy

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas przeglądania strony internetowej

Podczas przeglądania naszej strony internetowej www.transporeon.com/pl/ przeglądarka używana na danym urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe dane zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i będą przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka oraz, w razie potrzeby, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie łatwości korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • dodatkowe cele administracyjne.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasze uzasadnione prawnie zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku zebrane dane nie służą do śledzenia Twoich danych osobowych.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych związanych z odwiedzaniem naszej strony internetowej. Więcej szczegółów znaleźć można w sekcji 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Rejestracja do naszego newslettera

Jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO, wyrażono wyraźną zgodę za pośrednictwem naszego odpowiedniego formularza https://www.transporeon.com/pl/kontakt/newsletter/, będziemy korzystać z danego adresu e-mail, aby regularnie przesyłać nasz newsletter. Ten newsletter odnosi się do zakresu optymalizacji procesowej w logistyce transportowej dla wymienionych w punkcie 3 przedsiębiorstw zależnych  i zawiera przykładowo informacje branżowe, aktualizacje dotyczące naszych produktów, wyniki przeprowadzonych analiz i badania przypadków klientów referencyjnych.

I) Rejestracja DOI

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury double-opt-in (DOI). Oznacza to, że po Twojej rejestracji wyślemy wiadomość e-mail na podany adres, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie subskrypcji newslettera za pomocą linku potwierdzającego. Jeśli nie potwierdzisz subskrypcji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane, a po 1 miesiącu zostaną automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy adresy IP, które były przez Ciebie używane oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Twojej subskrypcji i wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

II) Informacje obowiązkowe

Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest Twój adres e-mail. Specyfikacja dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystana do skontaktowania się z Tobą osobiście. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO.

III) Cofnięcie zgody / anulowanie

Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przesyłanie newslettera oraz anulować jego subskrypcję. Możesz anulować subskrypcję, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe[at]transporeon.com.

IV) Monitorowanie przez firmę Marketo EMEA Ltd. (patrz także punkt 4.„Pliki Munchkin cookies”)

Należy pamiętać, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. Na potrzeby tej oceny wysyłane wiadomości e-mail obejmują tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące, które reprezentują pliki obrazów jednopikselowych przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu przeprowadzenia oceny łączymy profil użytkownika i sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Linki zamieszczone w newsletterze również zawierają te identyfikatory. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym tworzymy profil użytkownika w celu dostosowania treści newslettera do indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu rejestrujemy, kiedy czytasz nasze newslettery i w które linki kilkasz, a następnie na tej podstawie wyciągamy wnioski na temat Twoich zainteresowań. Łączymy te dane z działaniami podejmowanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu monitorowaniu, klikając na linki do anulowania subskrypcji podane w każdej wiadomości e-mail newslettera lub kontaktując się z nami za w inny sposób. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybujesz newsletter. Po anulowaniu subskrypcji przechowujemy dane wyłącznie statystycznie i anonimowo.

c) Korzystanie z naszych usług informacyjnych

Jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO, wyraźnie zaakceptowano warunki RODO za pośrednictwem naszego odpowiedniego formularza (patrz tabela), użyjemy Twojego adresu e-mail, aby regularnie informować Cię o pożądanych ofertach. Te informacje (por. tabela) odnoszą się ogółem do zakresu optymalizacji procesowej w logistyce transportowej dla wymienionych w punkcie 3 przedsiębiorstw zależnych i rozróżnia się je następująco:

 • Demo: W razie zapytania o Demo, nasz Account Manager skontaktuje się z danym użytkownikiem mailowo lub telefonicznie, aby przedstawić nasze produkty i korzyści, które wynikają w związku z ich zastosowaniem.
 • Webinarium: Webinarium to seminarium internetowe, w ramach którego prezentowane są najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie logistyki transportu, a także nasze produkty i korzyści płynące z ich stosowania.
 • Fact Sheets / Insights / Whitepaper / eBooks / Artykuły z bloga (razem „Fact Sheets”): Arkusz informacyjny opisuje wyzwania w zakresie logistyki transportu i sposoby ich rozwiązywania za pomocą naszych produktów. Przedstawia również, w jaki sposób działają nasze produkty i korzyści wynikające z ich stosowania.
 • Product Data Sheets: Karta danych produktów opisuje funkcje, korzyści i możliwości zastosowania produktu.
 • Kursy szkoleniowe: W ramach szkoleń profesjonaliści z naszych zespołów konsultingowych przedstawiają, jak można maksymalnie wykorzystać zakres funkcjonalny naszych narzędzi. W trakcie kursu otrzymasz dostęp do naszego systemu demonstracyjnego i będziesz mieć możliwość bezpośredniej obserwacji i wdrażania treści szkoleniowych.
 • Case Studies / Success Stories / Interviews / Reference Videos (razem „Case Studies”): Studium przypadków wyjaśnia podstawę wdrożenia naszych produktów u referencyjnego klienta. Opisujemy sytuację przed wdrożeniem naszych produktów i wyniki, które można osiągnąć poprzez ich wykorzystanie.
 • Wydarzenia i targi: Regularnie zapraszamy gości na organizowane przez nas Wydarzenia, warsztaty i seminaria, a także na organizowane przez zewnętrzne podmioty targi i spotkania. Wydarzenia te stanowią źródło cennych informacji związanych z logistyką transportu.
 • Baza danych Carrier: Baza danych Carrier to baza danych logistyki. Tutaj załadowujący znajdą odpowiedniego usługodawcę do danego przetargu transportowego. Na podstawie kryteriów filtrowania można przed przetargiem sprawdzić, ilu usługodawców zawartych jest w naszej globalnej puli oferentów.
 • ROI Calculator: Przy użyciu ROI Calculator można obliczyć oczekiwane oszczędności i ROI, jakie mogą powstać po stronie przedsiębiorstwa dzięki korzystaniu z naszych rozwiązań.  
 • Guided Tour: Guided Tour to wirtualna wizyta na naszej platformie. W jej ramach można poznać  zakres funkcjonalny naszej platformy. Jeśli wysłano zapytanie o Guided Tour, następnie  ekspert Transporeon skontaktuje się osobiście z Państwem, aby przedstawić nasze produkty i ich korzyści  .

Dalsze uwagi dotyczące newslettera (patrz sekcja 2b) mają zastosowanie odpowiednio do rejestracji, obowiązkowego wpisu, cofnięcia zgody i śledzenia.

d) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo przyszło zapytanie i komu mamy na nie odpowiedzieć. Dodatkowe informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu składania przez Ciebie wniosku.

e) Korzystanie z funkcji komentowania

Jeśli korzystasz z funkcji komentowania, Twoje adresy IP będą przechowywane przy należytym uwzględnieniu uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO i będą przechowywane przez 7 dni. Przechowujemy te dane w celu zapobiegania ich niewłaściwemu użyciu oraz dla naszego bezpieczeństwa, abyśmy mogli zapobiegać i, jeśli to konieczne, śledzić nielegalne treści, takie jak agresywne zachowania, treści propagandowe o charakterze ekstremistycznym lub religijnym czy nienawistne wiadomości. Służy to także do celów naszej własnej ochrony prawnej.

f) Przy korzystaniu z naszego fanpage’a na Facebooku

W społeczności internetowej Faceboook jesteśmy reprezentowani przez fanpage, aby umożliwić stały dostęp do nowych informacji o nas i naszych produktach (np. eventy, wykłady i badania), a także bezpośredni kontakt z nami. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na ofercie nowoczesnej formy kontaktu przez społeczność internetową. Szczegółowe oświadczenie dotyczące ochrony danych naszego fanpage’a na Facebooku zawarte jest tutaj: www.facebook.com/notes/transporeon-group/datenschutzhinweis-facebook-fanpage/2318723048192369/.

3. Ujawnianie danych

Przekazujemy zapisane tutaj dane naszemu przedsiębiorstwu zależnemu:

TRANSPOREON Sp. z o. o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 24
30-320 Kraków
Polska

Oprócz tego przekazujemy zapisane dane naszym przedsiębiorstwom zależnym poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Transporeon Group Americas Inc.
500 W Office Center Drive 
19034 Philadelphia
USA

TRANSPOREON OOO
1. Kazachiy Pereulok 7,
floor/office 4/1
119017 Moscow
Rosja

Europejskie przedsiębiorstwa zależne i przedsiębiorstwa zależne spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrożyły standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej i dokonały ich transkrypcji, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych oraz spełnić wymogi prawne zgodnie z art. 44 i nast. rozporządzenia RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 klauzuli 1 lit. f rozporządzenia RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w sekcji 2b) i 2c).

4. Pliki cookie

a) Pliki cookie sesji

Korzystamy z plików cookie sesji na naszej stronie internetowej. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowują informacje związane z określonym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast rozpoznajemy Twoją tożsamość. Stosowanie plików cookie ułatwia użytkownikom korzystanie z naszej oferty online. Przykładowo używamy plików cookie sesji do tego, aby rozpoznać, czy dany użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto, w celu poprawy użyteczności, stosujemy również tymczasowe pliki cookie przechowywane w urządzeniu przez określony czas. Jeśli dany użytkownik ponownie odwiedza naszą stronę internetową w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznajemy, że już nas odwiedził oraz jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadził, aby uniknąć konieczności ich ponownego wprowadzania. Ponadto stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji naszej oferty internetowej (patrz sekcja 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, kiedy dany użytkownik ponownie odwiedza naszą stronę internetową. Pliki te są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do określonych celów. Są stosowane do ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były przechowywane żadne pliki cookie lub aby komunikat był wyświetlany zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może jednak oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

b) Plik cookie Munchkin

Ten plik cookie firmy Marketo EMEA Ltd. (https://www.marketo.com/company/) (Cairn House - South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Irlandia; zwana dalej „Marketo”) pozwala nam dostarczać reklamę ukierunkowaną na podstawie osobistych działań użytkownika na naszej stronie internetowej. Używamy plików cookie Munchkin tylko dla plików cookie związanych z reklamą ukierunkowaną, jeśli wyrażono na to zgodę, np. poprzez zarejestrowanie się do naszego newslettera lub innych ofert informacyjnych (patrz sekcja 2 b, c). Plik cookie jest automatycznie zapisywany w przeglądarce, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, ale nie może rozpoznać użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Ten plik cookie wygasa po 24 miesiącach od daty przechowywania.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przechowywane na komputerze, zostanie poproszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć z poziomu ustawień systemowych przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej strony internetowej. Można zdecydować się na włączenie obsługi plików cookie, które są używane do celów pomiarowych i reklamowych, na stronie dezaktywacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/), a także na stronie amerykańskiej (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

5. Narzędzia do analizy („śledzenie”)

Stosowane przez nas środki monitorowania wymienione poniżej są zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania chcemy zapewnić naszej witrynie projektowanie w oparciu o potrzeby oraz ciągłą optymalizację. Ponadto stosujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych znaleźć można w odpowiednich narzędziach monitorujących.

a) Google Analytics

W celu projektowania naszej witryny w oparciu o potrzeby i jej ciągłej optymalizacji używamy Google AnalyticsGoogle Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (https://about.google/intl/en/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, nazywanej dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są opatrzone pseudonimem profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej, takie jak:

 • rodzaj/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzonej strony),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) czy
 • czas zapytania przesłanego do serwera,

są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystaniem Internetu do celów badań rynkowych i dostosowywania niniejszej witryny. Informacje te mogą również zostać przekazane podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane w ramach zamówienia. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez firmę Google. Adresy IP są anonimowe, więc nie ma możliwości ich przypisania (maskowanie adresów IP). Możesz zapobiec instalacji plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywę dla dodatku do przeglądarki w celu zapobiegania gromadzeniu danych przez Google Analytics, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, stanowi kliknięcie na ten link: Wyłącz Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out”, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania niniejszej witryny. Ten rodzaj pliku cookie jest ważny tylko w danej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej. Przechowywany jest na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w danej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie typu „opt out”. Więcej informacji na temat prywatności danych w nawiązaniu do Google Analytics znaleźć można w systemie pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

b) Śledzenie konwersji Google AdWords

Ponadto wykorzystujemy śledzenie konwersji Google do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji. W ten sposób Google AdWords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na komputerze użytkownika, jeśli wszedł on na naszą witrynę dzięki reklamie Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą uznać, że kliknął reklamę i został przekierowany do tej witryny.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów usługi AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów usług AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci usług AdWords otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie, na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć obsługę plików cookie odpowiedzialnych za śledzenie konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę prywatności firmy Google dotyczącą śledzenia konwersji znaleźć można tutaj: (https://policies.google.com/privacy?hl=en.).  

c) Treści i oferty usług Map Google, czcionek Google Fonts oraz innych podmiotów trzecich

W naszym przypadku treści lub oferty usług podmiotów trzecich stanowią mapy Google lub czcionki, które umieszczamy na naszych stronach (treści podmiotów trzecich). Wiąże się to zawsze z tym, że dostawcy zewnętrzni znają Twój adres IP, ponieważ bez niego nie mogliby przesłać swoich treści do Twojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści dostawców, którzy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Podmioty trzecie mogą używać tak zwanych tagów pikselowych (niewidocznych grafik, określanych również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach niniejszej witryny. Informacje pseudoanonimowe mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony internetowe, z których nastąpiło przekierowanie, czas wizyty i inne dane związane z korzystaniem z naszej oferty online.

Dostawcy zewnętrzni, a także linki do ich oświadczeń o ochronie prywatności, które dostarczają dalszych informacji na temat przetwarzania danych, są wymienione poniżej. Można znaleźć tam opcje usuwania danych (znane jako opt-out).

Zasadniczo w celu zachowania przejrzystości i wyboru działań związanych z Google, ustawienia dot. „transparentności i wyborów” można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/#infochoices.

Mapy Google: Mapy Google: mapy od „Map Google” od dostawcy zewnętrznego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, opcja opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated​​​​​​​.

d) Marketo

W celu odpowiedniego do potrzeb ukształtowania naszej strony internetowej korzystamy z automatycznego narzędzia marketingowego Marketo (patrz punkt 4 b). Przy użyciu Marketo możemy przyporządkowywać adresy IP przedsiębiorstwom, a tym samym także branżom i odpowiednio dopasowywać nasze treści do strony internetowej. Adres IP nie jest przy tym zapisywany i nie następuje żadne inne zastosowanie adresu IP.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO, wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych Facebook, Twitter, XING i LinkedIn w celu upublicznienia TRANSPOREON Group. Podstawowy cel komercyjny należy uznać za uzasadniony interes w świetle treści rozporządzenia RODO. Odpowiedzialność za operacje zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowana przez odpowiednich dostawców. Integracja tych wtyczek jest przeprowadzana przez nas za pomocą tzw. metody dwukrotnego kliknięcia, aby chronić odwiedzających naszą stronę w najlepszy możliwy sposób.

a) Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych serwisu Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone, zwanego dalej „Facebook”) do personalizacji jego użytkowania. W tym celu używamy przycisku „Lubię to!” lub „Udostępnij”. Są one zapewniane przez serwis Facebook. Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera ten rodzaj wtyczki, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez serwis Facebook bezpośrednio do przeglądarki i dołączana przez tego dostawcę na stronę. Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadasz konta w serwisie Facebook lub nie jesteś zalogowany na portalu Facebook. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera serwisu Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, Facebook może przypisać odwiedziny na naszej stronie bezpośrednio do jego konta w serwisie Facebook. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „Lubię to!” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer portalu Facebook i tam przechowywane. Informacje będą także opublikowane w serwisie Facebook i wyświetlane dla Twoich znajomych na portalu Facebook. Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i dostosowanych do określonych potrzeb stron w serwisie Facebook. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w związku z reklamami wyświetlanymi w serwisie Facebook, w celu informowania innych użytkowników portalu Facebook o swoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta w serwisie Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony musisz wylogować się z portalu Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, znaleźć można w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) portalu Facebook.

b) Twitter

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki serwisu krótkich wiadomości tekstowych Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone; zwanego dalej jako „Twitter”). Wtyczki serwisu Twitter (przycisk Tweetnij) można rozpoznać po logo portalu Twitter na naszej stronie internetowej. Przegląd przycisków tweet znaleźć można tutaj: publish.twitter.com. Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera ten rodzaj wtyczki, tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem portalu Twitter. Twitter otrzymuje informację, że odwiedzono naszą stronę internetową dzięki Twojemu adresowi IP. Jeśli klikniesz z poziomu serwisu Twitter na przycisk „Tweetnij” po zalogowaniu się na swoje konto w portalu Twitter, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem w serwisie Twitter. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez serwis Twitter. Jeśli nie chcesz, aby Twitter był w stanie powiązać Twoją wizytę na naszej witrynie, przed odwiedzeniem naszej strony wyloguj się ze swojego konta w serwisie Twitter. Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności serwisu Twitter (https://twitter.com/en/privacy).

c) XING

Nasza strona internetowa korzysta również z wtyczek serwisu społecznościowego XING (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy; zwanego dalej jako „XING”). Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka na krótko nawiązuje połączenie z serwerami XING, dzięki którym dostępna będzie funkcja „przycisku udostępniania XING” (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). Serwis XING nie przechowuje danych osobowych o Tobie w wyniku odwiedzania przez Ciebie niniejszej strony. Portal XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie jest dokonywana również ocena zachowania użytkownika za pomocą plików cookie w połączeniu z „przyciskiem udostępniania XING”. Najnowsze informacje o ochronie danych związanej z „przyciskiem udostępniania XING” i dodatkowe informacje znaleźć można na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection serwisu XING.

d) LinkedIn

Na naszej stronie znajdziesz wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn / LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; zwanej dalej jako „LinkedIn”). Wtyczki, szczególnie przycisk Udostępnij serwisu LinkedIn można rozpoznać po charakterystycznym logo.

    Należy pamiętać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej wtyczka ustanawia połączenie między przeglądarką a serwerem LinkedIn. Serwis LinkedIn jest informowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” serwisu LinkedIn, będąc zalogowanym(ą) na swoim koncie LinkedIn, masz możliwość połączenia treści z naszej witryny ze swoją stroną profilu LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem użytkownika. Nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez serwis LinkedIn. Więcej informacji na temat gromadzonych danych i opcji prawnych, a także opcji ustawień, znaleźć można w serwisie LinkedIn. Można je znaleźć w polityce prywatności (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) serwisu LinkedIn.

e) YouTube

Zintegrowaliśmy filmy ze strony YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA; w dalszym ciągu „YouTube“) na naszej stronie internetowej; są one zapisane na https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych", a tym samym żadne dane o użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli filmy nie są odtwarzane. Dopiero kiedy filmy są odtwarzane, przenoszone są dane wymienione w punkcie 2a) tego oświadczenia o ochronie danych. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.

Po wizycie użytkownika na stronie YouTube otrzymuje informację, że przywołano odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Oprócz tego przekazywane są dane wymienione w punkcie 2a) tego oświadczenia o ochronie danych. Następuje to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które użytkownik zalogował się lub czy nie występuje dane konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Google, jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane danemu kontu. Jeśli przyporządkowanie z danym profilem w YouTube nie jest pożądane, konieczne jest wylogowanie się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamy, badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb ukształtowania danej strony internetowej. Taka ocena następuje zwłaszcza (także dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawiania reklam przystosowanych do użytkowania i w celu informowania innych użytkowników społeczności internetowej o aktywnościach na naszej stronie. Mają Państwo prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili użytkowników, przy czym należy wówczas przekazać odpowiednią informację do YouTube.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez YouTube zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych. Zawarte są tam także inne informacje dotyczące praw użytkownika i możliwości ustawień dla ochrony sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Poniżej zamieszczono informacje na temat Twoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi:

 • Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje dotyczące: celów przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; planowanego okresu przechowywania; prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa do złożenia skargi; źródła danych, jeśli nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o szczegółach.
 • Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO możesz zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas.
 • Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie to ma na celu: korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązywanie się z prawnego obowiązku; z uwagi na względy interesu publicznego lub ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 • Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz ich dokładność; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu takich danych oraz gdy nie wymagamy już tych danych, jednak potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wyrażono sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO (patrz sekcja 8).
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesyłać te dane innemu administratorowi.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. W takim przypadku nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.
 • Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj masz prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiednim dla Twojego zwykłego miejsca pobytu, pracy lub naszej zarejestrowanej siedziby.

8. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO, masz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z konkretnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do wzniesienia sprzeciwu, które jest przez nas wprowadzone bez konieczności podawania konkretnego powodu. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na adres dataprotection[at]transporeon.com.