INDUSTRY OVERVIEW

Leading freight solutions and real-time insights
designed with your industry in mind

More industries, more knowledge

We manage more than 100,000 transports every day on our digital freight platform across many different industries. Our years of experience as trusted logistics partners for our customers has led to deep industry specialization for all your freight planning needs.

Who we’re successfully working with

QUICK ANSWERS

Most frequently asked questions

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?