Trust the network

Transportation Pulse Report 2021

Wraz z Adrianem Gonzalez, prezesem Adelante SCM, przeprowadziliśmy ankietę wśród 300 interesariuszy z branży transportowej z całego świata na temat pożądanych rezultatów wynikających z ponownej analizy obecnych procesów transportowych. Zdobądź swój egzemplarz już dziś, by dowiedzieć się, co i jak powinno zostać usprawnione według załadowców i przewoźników.

Zdobądź raport 

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów".

Patrząc z tej perspektywy, transport już od dłuższego czasu odznaczał się szaleństwem. 

Fragment raportu

Odpowiedzialność transportu drogowego za emisje CO2

Według Europejskiej Agencji Środowiska, w 2017 roku transport drogowy odpowiadał za prawie 72% całkowitej emisji gazów cieplarnianych z transportu w Unii Europejskiej. Źródłem 19% tych emisji były pojazdy ciężarowe. Według Agencji Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych, w 2018 roku 82% emitowanych przez transport gazów cieplarnianych pochodziło z transportu drogowego. Zgodnie z Biurem Statystyk Transportowych (Bureau of Transportation Statistics), transport towarowy był odpowiedzialny za 29% gazów cieplarnianych emitowanych przez transport w 2018 roku.

Pobierz raport

Fragment raportu

Jaki jest średni tygodniowy czas oczekiwania kierowców?

Czas oczekiwania jest również problemem w Europie. W sondażu przeprowadzonym przez Vehco, dostawcę rozwiązań do zarządzania flotą, ponad połowa ankietowanych przewoźników (53%) zgłosiła, że ich kierowcy czekają średnio 3 lub więcej godzin tygodniowo (na podstawie 40-godzinnego tygodnia), przy czym 22% twierdzi, że ich kierowcy czekają dłużej niż 5 godzin tygodniowo. Według jednego z cytowanych przewoźników:

„Gdyby nie było czasów oczekiwania zaoszczędzilibyśmy około 10 tysięcy euro miesięcznie”.

Pobierz raport 

Pobierz cały raport już teraz!