TRANSPOREON SURCHARGE MANAGEMENT

Wydajne zarządzanie dopłatami

Długotrwała odprawa celna. Nieprzewidywalny czas oczekiwania. Komplikacje podczas załadunku.

Nieprzewidywalne zdarzenia powodują wzrost opłat transportowych i wymagają ogromnego wysiłku, gdy każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego rozwiązania.
Transporeon zapewnia znormalizowany proces zarządzania takimi wnioskami o dopłaty.

Wszystkie szczegóły dotyczące dopłat i dokumentacja mogą być automatycznie dostępne dla wszystkich partnerów i interesariuszy.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Transporeon Surcharge Management automatycznie zarządza i kategoryzuje wszystkie dopłaty do transportu, oszczędzając czas i pieniądze, a jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami.

SURCHARGE MANAGEMENT

Zintegrowana automatyzacja

Zintegrowana automatyzacja
 • Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z transportu można automatycznie śledzić, zarządzać nimi i kategoryzować za pomocą platformy Transporeon, która może być zintegrowana z systemami ERP.

SURCHARGE MANAGEMENT

Wydajność i przejrzystość

Wydajność i przejrzystość
 • Transporeon przechowuje i zapewnia dostęp do wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu.
 • Informacje te mogą być automatycznie zapisywane w systemie ERP, zapewniając widoczność dla wszystkich zainteresowanych stron.

SURCHARGE MANAGEMENT

Oszczędność kosztów

Oszczędność kosztów
 • Zmniejszenie liczby czynności wykonywanych ręcznie we wszystkich funkcjach związanych z dopłatami, co ma bezpośredni pozytywny wpływ na efektywność pracy. 

Podstawowe cechy

Scentralizowana platforma

W pełni udokumentowany proces koordynacji dopłat na scentralizowanej platformie.

Standaryzowany proces

Przejrzysta komunikacja bez barier językowych dzięki predefiniowanym polom wprowadzania danych i polom obowiązkowym.

Łącze do zamówienia

Żądane dopłaty mogą być bezpośrednio przyporządkowane do transportów i dostaw.

Pełna kontrola

Zarządzanie dopłatami umożliwia wprowadzanie i dokumentowanie szczegółów wniosku o dopłatę, w tym decyzji w sprawie wniosku.

Interfejs do systemu ERP

Dzięki dostępnemu interfejsowi Transporeon można nawiązać bezpośrednie połączenie z systemem ERP w celu dokonania niezawodnego i efektywnego transferu.

Kompletna dokumentacja

Centralne przechowywanie wszystkich informacji i rejestrowanie wszystkich kroków w historii zmian.

W pełni udokumentowany proces koordynacji dopłat na scentralizowanej platformie.

Przejrzysta komunikacja bez barier językowych dzięki predefiniowanym polom wprowadzania danych i polom obowiązkowym.

Żądane dopłaty mogą być bezpośrednio przyporządkowane do transportów i dostaw.

Zarządzanie dopłatami umożliwia wprowadzanie i dokumentowanie szczegółów wniosku o dopłatę, w tym decyzji w sprawie wniosku.

Dzięki dostępnemu interfejsowi Transporeon można nawiązać bezpośrednie połączenie z systemem ERP w celu dokonania niezawodnego i efektywnego transferu.

Centralne przechowywanie wszystkich informacji i rejestrowanie wszystkich kroków w historii zmian.

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Transporeon Surcharge Management

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Freight Audit & Payment Hub

Freight Audit

Freight Audit
 • Pełna widoczność procesów, danych i wydajności przewoźnikówLogistyka nie musi już zajmować się fakturowaniem
 • Zgłaszane są zaniżone rachunkiOtrzymuje powiadomienia o odrzuceniu/ zatwierdzeniu
 • Dane mogą być wykorzystywane do celów analityki biznesowej
 • Alokacja kosztów audytu towarów jest zautomatyzowana

Dock & Yard Management Hub

Real Time Yard Management

Real Time Yard Management
 • Zwiększenie widoczności i przewidywalności.
 • Połączenie zarządzania placem, transportem i magazynem.
 • Zautomatyzuj przyjazd, zameldowanie i odwołanie.
 • Unikanie kosztów spowodowanych przez bezczynne i nieproduktywne procesy.
 • Monitorowanie, pomiar i poprawa wsparcia w zakresie KPI.

Transport Execution Hub

Best Carrier

Best Carrier
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek
 • Mniej pustych przebiegów
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%

Dock & Yard Management Hub

Digital Transport Documents

Digital Transport Documents
 • Zarządzanie listem przewozowym bez użycia papieru przez wszystkie zaangażowane strony
 • Łatwa obsługa dzięki wygodnemu komentowaniu i podpisywaniu eCMR na urządzeniach mobilnych
 • Udostępnianie eCMR w czasie rzeczywistym poprzez platformę Transporeon oraz dodatkowe kanały komunikacyjne

Skontaktuj się z nami

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?