TRANSPOREON SUPPLY CHAIN ADVISORY

Doświadczenie w zakresie łańcucha dostaw w złożonym świecie

W naszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie złożone łańcuchy dostaw, rosnąca konkurencja i coraz większe potrzeby klientów stanowią wyzwanie nawet dla najbardziej uznanych operacji logistycznych. Kierownicy ds. logistyki muszą dostosować się do tych nowych wyzwań we wszystkich rodzajach transportu, aby pozostać konkurencyjnymi i zdolnymi do działania w przyszłości.

Nasi konsultanci pomogą zoptymalizować każdy aspekt zarządzania transportem. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, wspólnie z naszymi klientami zrealizowaliśmy ponad 1700 projektów związanych z łańcuchem dostaw we wszystkich branżach.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Nasi doświadczeni doradcy łączą swoje ponad 25-letnie doświadczenie w logistyce, badaniach rynku i zaopatrzeniu, aby pomóc naszym klientom zoptymalizować swoją działalność. 

PROCUREMENT ADVISORY

Pełna przejrzystość

Pełna przejrzystość
 • Widoczność jest kluczem do zrozumienia zakłóceń w łańcuchu dostaw. Zapewniamy widoczność globalnej sieci poprzez pełną przejrzystość i szczegółowe badanie kosztów i wymagań dotyczących usług zarówno na poziomie strategicznym, jak i procesowym.
 • Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach, od koncepcji do wdrożenia, aby zapewnić im pełną przejrzystość struktur sieciowych.

PROCUREMENT ADVISORY

Oszczędność kosztów

Oszczędność kosztów
 • Generujemy oszczędności kosztów poprzez optymalizację łańcucha dostaw, strategię łańcucha dostaw i planowanie sieci, pomagając uzyskać głębsze zrozumienie zmian stawek i czynników wpływających na koszty.
 • Nasi eksperci wskażą stawki docelowe, dzięki czemu nasi klienci są dobrze przygotowani do zbliżających się negocjacji.

 

PROCUREMENT ADVISORY

Porady ekspertów

Porady ekspertów
 • Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii sieciowej. Wykorzystujemy naszą wiedzę rynkową i znajomość procesów w zakresie transportu i operacji magazynowych, aby zoptymalizować naszą globalną sieć.
 • Dbamy o to, aby wszyscy interesariusze stale uczestniczyli w tworzeniu strategii integracyjnej, co skutkuje jej sprawnym wdrożeniem.

PROCUREMENT ADVISORY

Market Intelligence

Market Intelligence
 • Nasze doświadczenie doradcze łączy wiedzę z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw (np. załadowców, dostawców usług, dostawców IT i oprogramowania) z kierowaniem i zarządzaniem projektami logistycznymi.
 • Razem posiadamy głęboką wiedzę na temat wszystkich rodzajów transportu (morskiego, drogowego, kolejowego i lotniczego) na całym świecie. 

Fakty i liczby

25
+
lat doświadczenia
1700
+
udanych projektów

Podstawowe cechy

Zarządzanie transportem

Pomagamy w analizie procesów organizacji transportu i struktur komunikacyjnych, w tym w opracowaniu koncepcji, modelowaniu procesów, analizy porównawczej i wyborze oprogramowania. Projektujemy modele, które generują inteligentne rozwiązania i prowadzą do większej wydajności procesów, wykorzystując do tego celu specjalistyczne analizy, instrumenty planowania i sprawdzone modele proceduralne.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Zapewniamy analizę organizacji sieci, przepływów transportowych i lokalizacji, w tym optymalizację przepływów transportowych, centralizację / decentralizację, alokację zapasów i wiele innych.

 

Pomagamy określić mocne i słabe strony globalnych łańcuchów i sieci dostaw, ustalić priorytety i zyskać wsparcie najważniejszych interesariuszy.

Logistyka magazynowa 

Oferujemy wsparcie w zakresie optymalizacji i planowania magazynu, w tym procesów i przepływu materiałów, budowy i rozmieszczenia magazynów oraz przetargów i negocjacji. Opracowujemy precyzyjne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych klientów w zakresie logistyki magazynowej – efektywne kosztowo, elastyczne i skalowalne – zapewniając jednocześnie bezpieczną inwestycję na przyszłość.

Specjalistyczna analiza porównawcza

Oferujemy analizę poziomu cen i usług z wykorzystaniem sprawdzonej metodologii Market Intelligence. Obejmuje to rynki, sprzęt, procesy lub wszystko, czego mogą potrzebować nasi klienci.

Na specjalne życzenie możemy zainicjować tymczasowe społeczności analizy porównawczej. Korzystaj z zaawansowanych analiz stawek transportowych i poziomu usług np. dla konkretnych rynków, urządzeń lub procesów. Ponadto, uczestnicy otrzymają szczegółowy wgląd w bieżące wydarzenia rynkowe i najlepsze praktyki.

Pomagamy w analizie procesów organizacji transportu i struktur komunikacyjnych, w tym w opracowaniu koncepcji, modelowaniu procesów, analizy porównawczej i wyborze oprogramowania. Projektujemy modele, które generują inteligentne rozwiązania i prowadzą do większej wydajności procesów, wykorzystując do tego celu specjalistyczne analizy, instrumenty planowania i sprawdzone modele proceduralne.

Zapewniamy analizę organizacji sieci, przepływów transportowych i lokalizacji, w tym optymalizację przepływów transportowych, centralizację / decentralizację, alokację zapasów i wiele innych.

 

Pomagamy określić mocne i słabe strony globalnych łańcuchów i sieci dostaw, ustalić priorytety i zyskać wsparcie najważniejszych interesariuszy.

Oferujemy wsparcie w zakresie optymalizacji i planowania magazynu, w tym procesów i przepływu materiałów, budowy i rozmieszczenia magazynów oraz przetargów i negocjacji. Opracowujemy precyzyjne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych klientów w zakresie logistyki magazynowej – efektywne kosztowo, elastyczne i skalowalne – zapewniając jednocześnie bezpieczną inwestycję na przyszłość.

Oferujemy analizę poziomu cen i usług z wykorzystaniem sprawdzonej metodologii Market Intelligence. Obejmuje to rynki, sprzęt, procesy lub wszystko, czego mogą potrzebować nasi klienci.

Na specjalne życzenie możemy zainicjować tymczasowe społeczności analizy porównawczej. Korzystaj z zaawansowanych analiz stawek transportowych i poziomu usług np. dla konkretnych rynków, urządzeń lub procesów. Ponadto, uczestnicy otrzymają szczegółowy wgląd w bieżące wydarzenia rynkowe i najlepsze praktyki.

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Supply Chain Advisory

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Freight Sourcing Hub

Freight Procurement

Freight Procurement
 • Inteligentna strategia zakupów.
 • Osiąganie optymalnych stawek transportowych.
 • Zmniejszenie nakładów i kosztów administracyjnych.
 • Znalezienie odpowiednich partnerów na całym świecie
 • Kontrola procesu przetargowego.

Market Intelligence & Benchmarking

Supply Chain Advisory

Supply Chain Advisory
 • Wiedza z ponad 1700 projektów dotyczących łańcucha dostaw i ponad 25 lat doświadczenia.
 • Uzyskaj pełną przejrzystość sieci.
 • Oszczędność kosztów dzięki optymalizacji łańcucha dostaw.
 • Wsparcie we wszystkich fazach, od koncepcji do wdrożenia.
 • Głęboka wiedza na temat wszystkich rodzajów transportu.
 • Specjalistyczne benchmarki z wykorzystaniem sprawdzonej metodologii Market Intelligence.

Insights Hub

Market Insights

Market Insights
 • Monitoruj stawki ustalone w umowie pomiędzy załadowcami i dostawcami usług logistycznych oraz rynek spotów.
 • Wykorzystaj ważne wskaźniki pośrednie, aby zobrazować sytuację w zakresie zdolności przewozowych na danym szlaku lub rynku.
 • Zdefiniuj szlaki i parametry, które chcesz monitorować.
 • Uzyskaj przejrzysty przegląd największych zmian na rynku i głównych graczy.

Freight Audit & Payment Hub

Freight Audit

Freight Audit
 • Pełna widoczność procesów, danych i wydajności przewoźnikówLogistyka nie musi już zajmować się fakturowaniem
 • Zgłaszane są zaniżone rachunkiOtrzymuje powiadomienia o odrzuceniu/ zatwierdzeniu
 • Dane mogą być wykorzystywane do celów analityki biznesowej
 • Alokacja kosztów audytu towarów jest zautomatyzowana

Skontaktuj się z nami

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?