NOWE FUNKCJE

Optymalizacja rozwiązania Real-Time Visibility 

Teraz możesz uzyskać jasny wgląd w transporty monitorowane w czasie rzeczywistym. 

Nowy indywidualny wskaźnik w rozwiązaniu Real-Time Visibility jest już dostępny w Transporeon Web. Wskaźnik określa stopień objęcia transportów widocznością w czasie rzeczywistym podczas ich realizacji. Nowy wskaźnik zapewni przejrzystość i umożliwi analizę porównawczą w celu zwiększenia liczby transportów objętych rozwiązaniem Real-Time Visibility.

Zalety widoczności transportów

Firmy z pełną integracją planowania, realizacji i widoczności dominują na swoich rynkach. 

Jednakże przewoźnicy od dawna zmagają się z dotrzymywaniem terminów, lokalizacją transportów i komunikacją z klientami. Nie są dostatecznie dobrze wyposażeni, aby skutecznie zarządzać tymi procesami, a ponadto przewoźnicy odpowiedzialni za przewożone towary muszą ponosić wysokie koszty ubezpieczenia. 

Rozwiązanie Real-Time Visibility firm Transporeon i Sixfold umożliwia optymalizację i usprawnienie wszystkich operacji, przezwyciężenie znanych wyzwań i poprawę wyników biznesowych dzięki wykorzystaniu predykcyjnej i zwinnej technologii. 

 • Poprawa wyników finansowych poprzez zwiększenie zysków z jednego pojazdu

 • Redukcja pustych przebiegów o 13%

 • Redukcja emisji CO2 nawet o 7%

 • Liczba zapytań telefonicznych mniejsza o 60%

 • Obniżenie kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności za przewożony towar nawet o 20%

 • Wzrost zadowolenia klientów dzięki lepszej komunikacji i większej rzetelności

 

 

Jak takie informacje mogą Ci pomóc?

Wskaźnik firmy Transporeon w rozwiązaniu Real-Time Visibility jest oparty na indeksie widoczności Sixfold, który informuje o jakości monitorowania przez Real Time Visibility na poziomie transportu. 

Wskaźnik jest oparty na systemie punktacji od 0 do 100, przy czym wartość 50% oznacza, że tylko połowa transportów jest monitorowana w czasie rzeczywistym. Wskaźnik informuje również, jaki problem czy problemy spowodowały jego obniżenie i podpowiada, jak poprawić widoczność. 

Baner wskaźnika poprawi widoczność problemów i usprawni ich monitorowanie, co przełoży się na poprawę jakości usług i wzrost zadowolenia klientów. 

Więcej informacji — pozostań w kontakcie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. JAKIE RAMY CZASOWE OBEJMUJE WSKAŹNIK?

Wskaźnik obejmuje dane zebrane w ciągu ostatnich 30 dni. 

2. JAK CZĘSTO WSKAŹNIK JEST AKTUALIZOWANY?

Wskaźnik jest aktualizowany co 24 godziny lub po zalogowaniu. 

3. CO TO SĄ KODY PRZYCZYN I SKĄD SIĘ BIORĄ?

Kody przyczyn odnoszą się do problemów, które mogą powodować brak widoczności w czasie rzeczywistym. Jeśli występuje kilka problemów, to zgłaszany jest problem o najpoważniejszych skutkach. 

4. KODY PRZYCZYN OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE PROBLEMY:
 • Brak przypisania pojazdu
 • Przypisanie pojazdu po rozpoczęciu realizacji transportu
 • Problemy z telemetrią / sygnałem GPS
5. JAK SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA REAL-TIME VISIBILITY?

Z rozwiązania Real-Time Visibility można skorzystać na wiele sposobów:

 • Bezpośrednia integracja GPS
 • Zaproszenie do korzystania z rozwiązania przewoźników-podwykonawców
 • Nawiązanie połączenia poprzez aplikację Transporeon
 • Nawiązanie połączenia poprzez interfejs (wysyłanie danych GPS z systemu wewnętrznego)

Więcej informacji

 

6. JAKIE JESZCZE KWESTIE TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY KORZYSTANIU Z ROZWIĄZANIA REAL-TIME VISIBILITY?

Najważniejsze, aby przypisany pojazd miał nawiązane połączenie (patrz poprzednie pytanie) oraz aby dokonać przypisania przed realizacją transportu (tj. przed wyjazdem pojazdu do stacji załadunkowej). 

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?