Połącz dane ze zleceń dzięki Interfejsom dla przewoźników Transporeon

Twoja firma otrzymuje zlecenia transportowe różnymi kanałami, co wymaga synchronizacji danych pomiędzy różnymi platformami. Im więcej systemów obsługujesz jednocześnie, tym bardziej skomplikowany i podatny na błędy jest proces dopasowania danych, co też zajmuje sporo czasu. Interfejsy dla przewoźników umożliwiają wymianę danych w czasie rzeczywistym między Transporeon a Twoim wewnętrznym systemem – bez dodatkowej pracy i błędów podczas transmisji!

Truck with power plug icon

Skorzystaj z interfejsu dla przewoźników, jeśli oczekujesz ...

Clock icon yellow and gray

... Automatyzacji i oszczędności

Zapomnij o ręcznym przesyłaniu danych. Zautomatyzuj realizację zleceń dla swoich klientów i przeznacz zaoszczędzony czas na dodatkowe transporty. 

Server icon yellow and gray

... Ujednoliconych danych

Przechowuj wszystkie dane w jednym systemie i przetwarzaj je wewnętrznie i zewnętrznie. Unikaj błędów i zarządzaj pełnymi informacjami o zleceniach. 

Computer icon yellow and gray

... Popularnego rozwiązania

Twoi dyspozytorzy pracują na znanym rozwiązaniu, dzięki czemu oszczędzasz czas na dodatkowe szkolenia, przez co znacznie skracasz całościowy czas wdrożenia.

Checklist clipboard icon yellow and gray

... Eliminacji błędów przy wprowadzanych danych

Redukuj błędy przy wprowadzaniu danych, charakterystycznych przy ręcznym uzupełnianiu zleceń transportowych. Zyskaj dostęp do zawsze sprawdzonych informacji. 

Chart icon yellow and gray

... Prostego planowania i optymalizacja

Zwiększ efektywność planowania oraz optymalizacji procesów i tras, aby zwiększyć liczbę realizowanych zleceń transportowych w oparciu i rzetelne dane. 

Dark winding road

Wideo z webinaru: Wykorzystanie interfejsów dla przewoźników w celu optymalizacji Państwa procesów

Opinie klientów

Jak Reinert Logistic zoptymalizował procesy? 

Interfejs dla przewoźników

Teraz nasi dyspozytorzy zarządzają swoim czasem efektywniej, kładząc większy nacisk na planowanie i wysyłki. Prowadząc działalność gospodarczą, widzimy wyraźnie korzyści wynikające z wykorzystania okien czasowych dla naszych klientów. Czas załadunku pojazdów znacznie się zmniejszył, dzięki czemu oszczędzamy pieniądze”.

René Reinert

Dyrektor generalny Reinert Logistic

Bridge over the sea
Road in the mountains at night

Dowiedz się więcej o interfejsach przewoźników Transporeon.

Poznaj funkcje Interfejsów dla przewoźników Transporeon:

Przydzielonie transportów

Przekazuj informacje o przypisanym transporcie za pośrednictwem FTP lub sieci web do swojego wewnętrznego systemu. Przechowuj wszystkie dane o transporcie w jednym miejscu.  

Zaawansowane przydzielanie zleceń transportowych

Połącz informacje o zleceniach transportowych z danymi z zarezerwowanych okien czasowych. Wzbogacaj swoje raporty i zwiększ efektywność planowania zleceń transportowych. 

Śledzenie transportów

Przesyłaj wiadomości o zmianie statusów bezpośrednio z interfejsu do systemów swoich klientów. Informuj załadowców o aktualizacji statusów zarówno na poziomie transportu jak i dostawy.

Komunikacja dwukierunkowa

Przeglądaj zlecenia poprzez funkcje „Best Carrier” oraz „No-Touch Order”. Otrzymuj wiadomości o akceptacji lub odrzuceniu oferty i zautomatyzuj komunikację z klientami.

Przegląd zarezerwowanych okien czasowych

Otrzymuj od klientów informacje o zmianach w oknach czasowych. Reaguj na bieżąco na zmiany w transportach i dostosowuj harmonogram zleceń. Bądź w kontakcie z przewoźnikami. 

Wydruk zlecenia transportowego

Eksportuj zlecenia załadunku do pliku PDF i przesyłaj je do swojego wewnętrznego systemu lub archiwum. Zarządzaj dokumentacją i korzystaj ze standardowego przesyłu danych. 

Przesyłanie załączników

Uzupełniaj zlecenia transportowe dodatkowymi informacjami z załączników. Ubezpieczenia, dane kierowcy i samochodu - przechowuj wszystkie dane w jednym miejscu. 

Zarządzanie dopłatami

Twórz i wysyłaj prośby o dopłaty do swoich zleceń transportowych od załadowców. Otrzymuj informację zwrotną, automatyzuj komunikację i uzyskaj kontrolę nad kosztami tras. 

Dlaczego warto zintegrować interfejs dla przewoźników?

Dwukierunkowa wymiana danych i integracja

Ciesz się automatycznym przepływem informacji między platformą Transporeon a Twoim systemem. Integruj dane z załączników, statusów, okien czasowych, dopłat i innych źródeł.

Personalizowane widoki

Dopasuj widoki danych przy imporcie lub skorzystaj ze sprawdzonych, standardowych formatów. Pracuj na przejrzystych i czytelnych zestawieniach oraz dziel się nimi z innymi pracownikami. 

Przesyłanie danych i spójna transmisja 

Odczytuj dane przesyłane między Transporeon a zewnętrznymi systemami w czasie rzeczywistym. Korzystaj z bezbłędnej transmisji informacji przez wiodący interfejs.

Skorzystaj z intefejsu dla przewoźników, jeśli borykasz się z...

... Synchronizacją danych

Zarządzaj i aktualizuj dane na różnych platformach przewoźników bez błędów w synchronizacji. 

... Wprowadzaniem informacji 

Zapomnij o ręcznym uzupełnianiu baz. Aktualizuj dane automatycznie bez błędów. 

... Czasochłonnymi szkoleniami

Ogranicz czas na szkolenia i pozwól pracować dyspozytorom na dobrze znanym im systemach.

... Niespójnymi danymi

Zamień edytowanie danych w wielu systemch na automatyczną aktualizację w czasie rzeczywistym. 

... Wysokimi wymaganiami klientów

Zapewnij swoim klientom bezbłędną realizację zamówień, szybką komunikację i cyfrową wymianę danych w czasie rzeczywistym.

Produkty uzupełniające