TRANSPOREON CARBON VISIBILITY

Zarządzaj emisjami transportowymi za pomocą Carbon Visibility

Naszą misją jest wprowadzenie na rynek najbardziej innowacyjnego rozwiązania widoczności emisji w czasie rzeczywistym, które otworzy nową erę kontroli emisji w logistyce.

Na początku 2022 roku nasz nowy pulpit nawigacyjny emisji transportowych pozwoli załadowcom, przewoźnikom i spedytorom dokonywać dokładnych pomiarów i zapisów swoich emisji logistycznych w całym łańcuchu dostaw i we wszystkich formach transportu. Narzędzie widoczności do kontrolowania i redukcji emisji w przyszłości.

KORZYŚCI

Korzyści dla Twojej firmy

Precyzyjny i zgodny z wymogami pomiar jest kluczem do inteligentnej analityki i dekarbonizacji. Transporeon Carbon Visibility pomoże w uzyskaniu certyfikowanych raportów emisji dla każdego przepływu towarów, co pozwoli na porównanie swoich wyników z innymi firmami w branży. Wykorzystaj zaawansowaną wiedzę, aby kierować swoje działania w stronę logistyki na poziomie zerowym netto.

TRANSPOREON CARBON VISIBILITY

Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki
 • Polegaj na certyfikowanej podstawie, aby kierować decyzjami taktycznymi i strategicznymi.
 • Odkryj potencjał strategiczny i najlepsze praktyki.

TRANSPOREON CARBON VISIBILITY

Certyfikowana podstawa do kierowania decyzjami taktycznymi i strategicznymi

Certyfikowana podstawa do kierowania decyzjami taktycznymi i strategicznymi
 • Korzystaj ze zintegrowanych pulpitów analitycznych i analiz porównawczych na każdym poziomie akumulacji.
 • Zdobądź dogłębną wiedzę branżową i rynkową dzięki częstej wymianie informacji z innymi ekspertami.

TRANSPOREON CARBON VISIBILITY

Pomiar i raportowanie w oparciu o dane pierwotne

Pomiar i raportowanie w oparciu o dane pierwotne
 • Dokładny i zgodny z wymogami pomiar emisji gazów cieplarnianych jest kluczem do inteligentnej analityki i dekarbonizacji.
 • Transporeon Carbon Visibility będzie wspierał oddolną integrację danych rzeczywistych i pierwotnych w celu uzyskania niezrównanej dokładności.
 • Certyfikowane raporty emisji dla każdego ruchu towarów pozwalają na obiektywne porównanie z innymi firmami w branży.
 • Wykorzystaj zaawansowaną wiedzę, aby kierować swoje działania w stronę logistyki na poziomie zerowym netto.

Podstawowe cechy

Wszystkie rodzaje transportu na poziomie globalnym
 • Uwzględnione są wszystkie rodzaje transportu - drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, intermodalny.
 • Udział wszystkich zainteresowanych stron.
 • Objęcie całego łańcucha dostaw.
 • To nie jest rozwiązanie wyspowe – dzięki tej samodzielnej aplikacji, która może zintegrować całą sieć łańcucha dostaw, tworzymy standard rynkowy. ​
Hosting w Niemczech, certyfikat ISO, zgodność z przepisami RODO

Transporeon przestrzega ścisłych zasad bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższą zgodność przetwarzania danych.

Akredytacja GLEC i EN16258

W ten sposób 100% transportów oblicza się według najwyższego standardu rynkowego.

Całkowita emisja (well-to-wheel)

Całkowita emisja (well-to-wheel) = emisje pośrednie (well-to-tank) + emisje bezpośrednie (tank-to-wheel)

Wzbogacenie o dane w czasie rzeczywistym i dane pierwotne

Wykraczaj poza obecne standardy rynkowe i dokonuj pomiarów w najbardziej dokładny sposób. Lepsza jakość danych prowadzi do bardziej precyzyjnych obliczeń, a co za tym idzie do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. – To właśnie jest celem GLEC.

 

Nikt nie chce podejmować decyzji w oparciu o niewiarygodne założenia, dlatego dążymy do zmierzenia rzeczywistej ilości węgla, aby zaoferować najbardziej wartościowe rozwiązania.

Gotowość na normę ISO 14083 (Q4`22)

Przepisy ramowe GLEC będą stanowiły podstawę nowej normy ISO, a my będziemy cały czas przestrzegać GLEC i ISO.

Porównywalne wartości CO2/norma rynkowa

Dzięki naszemu kluczowemu wskaźnikowi ekologicznemu (KEI) można teraz porównywać wartości CO2 w oparciu o jakość danych. Razem z Smart Freight Center będziemy budować akredytowany wskaźnik wydajności, aby ustanowić standard rynkowy. Optymalizacja KEI poprzez poprawę jakości danych i stworzenie pozytywnego efektu sieciowegoWe współpracy z wieloma liderami branży Transporeon opracowuje standardowe rozwiązanie rynkowe zapewniające widoczność emisji end-to-end w skali globalnej i multimodalnej.

Analiza scenariusza

Zobacz, co się stanie, gdy zmienisz rodzaj transportu dla niektórych szlaków (np. z drogowego na kolejowy) lub zmienisz flotę na elektryczną.

 • Uwzględnione są wszystkie rodzaje transportu - drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, intermodalny.
 • Udział wszystkich zainteresowanych stron.
 • Objęcie całego łańcucha dostaw.
 • To nie jest rozwiązanie wyspowe – dzięki tej samodzielnej aplikacji, która może zintegrować całą sieć łańcucha dostaw, tworzymy standard rynkowy. ​

Transporeon przestrzega ścisłych zasad bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższą zgodność przetwarzania danych.

W ten sposób 100% transportów oblicza się według najwyższego standardu rynkowego.

Całkowita emisja (well-to-wheel) = emisje pośrednie (well-to-tank) + emisje bezpośrednie (tank-to-wheel)

Wykraczaj poza obecne standardy rynkowe i dokonuj pomiarów w najbardziej dokładny sposób. Lepsza jakość danych prowadzi do bardziej precyzyjnych obliczeń, a co za tym idzie do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. – To właśnie jest celem GLEC.

 

Nikt nie chce podejmować decyzji w oparciu o niewiarygodne założenia, dlatego dążymy do zmierzenia rzeczywistej ilości węgla, aby zaoferować najbardziej wartościowe rozwiązania.

Przepisy ramowe GLEC będą stanowiły podstawę nowej normy ISO, a my będziemy cały czas przestrzegać GLEC i ISO.

Dzięki naszemu kluczowemu wskaźnikowi ekologicznemu (KEI) można teraz porównywać wartości CO2 w oparciu o jakość danych. Razem z Smart Freight Center będziemy budować akredytowany wskaźnik wydajności, aby ustanowić standard rynkowy. Optymalizacja KEI poprzez poprawę jakości danych i stworzenie pozytywnego efektu sieciowegoWe współpracy z wieloma liderami branży Transporeon opracowuje standardowe rozwiązanie rynkowe zapewniające widoczność emisji end-to-end w skali globalnej i multimodalnej.

Zobacz, co się stanie, gdy zmienisz rodzaj transportu dla niektórych szlaków (np. z drogowego na kolejowy) lub zmienisz flotę na elektryczną.

RAPORT

The Road to Net Zero

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Obecnie drogowy transport towarowy odpowiada za 20% wszystkich emisji CO2 pochodzących z transportu w Europie, a jego udział wciąż rośnie. Szczegółowy raport jest wynikiem wywiadów z ekspertami – liderami łańcucha dostaw, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobów osiągnięcia celu UE na rok 2050, a także koncentrują się na natychmiastowych działaniach na dziś i na jutro.

OPINIE KLIENTÓW

Co mówią nasi klienci

Tworzenie wartości w Twojej organizacji.

Współpracujemy z wieloma partnerami nad testowaniem innowacyjnych rozwiązań i z nie możemy się doczekać zwiększenia dokładności raportowania emisji CO2, które będzie możliwe dzięki tym działaniom.

Mark Haslam
Dyrektor logistyki BALL BEVERAGE PACKAGING EMEA

PRODUKTY

Rozwiązania, które idą w parze z Transporeon Carbon Visibility

Zobacz więcej usług, które pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Real Time Tracking & Visibility

Transporeon Visibility

Transporeon Visibility
 • Zredukuj liczbę połączeń kontrolnych i zautomatyzuj procesy.
 • Zwiększ wydajność i zadowolenie klientów.
 • Skróć czas oczekiwania i postoju dzięki dokładniejszym przewidywaniom czasu przybycia.
 • Zwiększ terminowość i unikaj kar wynikających z problemów z realizacją dostaw. 
 • Zmniejsz emisje CO2 i puste przebiegi.

Market Intelligence & Benchmarking

Transporeon Market Insights

Transporeon Market Insights
 • Monitoruj stawki ustalone w umowie pomiędzy załadowcami i dostawcami usług logistycznych oraz rynek spotów.
 • Wykorzystaj ważne wskaźniki pośrednie, aby zobrazować sytuację w zakresie zdolności przewozowych na danym szlaku lub rynku.
 • Zdefiniuj szlaki i parametry, które chcesz monitorować.
 • Uzyskaj przejrzysty przegląd największych zmian na rynku i głównych graczy.

Transport Execution

Transporeon No-Touch Order

Transporeon No-Touch Order
 • Zautomatyzowane procesy realizacji przesyłek.
 • Mniej pustych przebiegów.
 • Obniżenie kosztów procesu nawet o 30%.

Skontaktuj się z nami

Zamknij nakładkę

Zasługujecie Państwo na najistotniejsze informacje

Chcemy, aby mieli Państwo jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej. Aby zwiększyć przydatność naszych informacji dla Państwa, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko?

Już jesteś klientem?