Ochrona i bezpieczeństwo danych| TRANSPOREON.com

Informacja o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób TRANSPOREON GmbH (TRANSPOREON) przetwarza dane osobowe, jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej i jej funkcjonalności.

1. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez TRANSPOREON?

TRANSPOREON może przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, służbowe informacje kontaktowe, adres IP i informacje o Państwa działalności na niniejszej stronie internetowej.

2. W jakim celu TRANSPOREON przetwarza dane osobowe?

TRANSPOREON będzie korzystać z danych kontaktowych do informowania o produktach i usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą telefoniczną, pocztową lub webinarium, jeśli wypełnią Państwo formularz kontaktowy na niniejszej stronie internetowej.

TRANSPOREON wyświetla niniejszą stronę internetową w języku kraju, w którym przebywasz na podstawie rozpoznanego adresu IP. W tym celu TRANSPOREON korzysta ze skróconej wersji adresu IP.

TRANSPOREON analizuje ogólną działalność użytkownika i dane demograficzne, takie jak średnia wieku użytkowników, aby udoskonalić szatę graficzną strony internetowej i jej zawartość. W tym celu TRANSPOREON korzysta z Google Analytics. Dane są wykorzystywane w sposób zapewniający anonimowość.

TRANSPOREON przedstawia reklamę ukierunkowaną na podstawie działalności użytkownika na niniejszej stronie internetowej. W tym celu TRANSPOREON wykorzystuje kod śledzenia Marketo Munchkin, który tworzy i śledzi powiązane z danym użytkownikiem pliki cookie. TRANSPOREON będzie postępować w ten sposób tylko po uzyskaniu zgody użytkownika, np. podczas rejestracji w celu otrzymywania newsletterów lub dokumentacji.

TRANSPOREON przedstawia reklamę ukierunkowaną na podstawie działalności i preferencji użytkownika związanych z newsletterami, ustalając np. czas, kiedy użytkownik otwiera biuletyn lub łącze. TRANSPOREON będzie postępować w ten sposób tylko po uzyskaniu zgody użytkownika.

3. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Upoważniony personel TRANSPOREON ma dostęp do Państwa danych osobowych w celu obsługi niniejszej strony internetowej, udzielania odpowiedzi na zapytania oraz zapewniania materiałów reklamowych lub działalności w zakresie obsługi klienta.

TRANSPOREON przesyła dane z przeglądarki lub urządzenia końcowego do serwisu YouTube, jeśli klikniesz link wideo. TRANSPOREON przeprowadza taką transmisję danych z przyczyn technicznych, aby móc odtworzyć plik wideo.

Jeśli udostępnią Państwo zawartość niniejszej strony internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych, TRANSPOREON prześle dane do tych sieci.

TRANSPOREON zapewnia dostęp do Państwa danych osobowych dostawcy usług Acanthos Ventures GmbH. Niniejszy dostawca usług wspiera TRANSPOREON w obsłudze tej strony internetowej.

TRANSPOREON może zapewnić dostęp do Państwa danych osobowych powiązanym firmom MERCAREON GmbH i TICONTRACT GmbH, jeśli zajdzie uzasadniona biznesowa potrzeba ich poznania. Przykładowo, jest to konieczne do obsługi stron internetowych grupy TRANSPOREON lub do realizacji wspólnych kampanii promocyjnych.

TRANSPOREON może zapewnić dostęp do Państwa danych osobowych dostawcom usług Marketo EMEA Ltd. i Google Inc. TRANSPOREON korzysta z usług tych dostawców do analizy stron internetowych.

4. Jakiego rodzaju pliki cookie i wtyczki są używane przez TRANSPOREON?

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym, w trakcie odwiedzania strony. Umożliwia stronie internetowej zapamiętywanie Państwa działalności i preferencji. TRANSPOREON korzysta z następujących plików cookie:

4.1 Pliki cookie sesji

Pliki cookie sesji umożliwiają korzystanie z funkcjonalności dostępnych na niniejszej stronie internetowej. TRANSPOREON korzysta z tych plików cookie np. do wyświetlania niniejszej strony internetowej w języku wybranym przez użytkownika w menu. Pliki cookie sesji wygasają po zamknięciu przeglądarki.

4.2 Google Analytics

Ten plik cookie firmy Google Inc. pomaga TRANSPOREON analizować ogólny sposób użytkowania strony internetowej. Plik cookie analizuje ogólne schematy działalności i dane demograficzne użytkowników strony, takie jak liczba użytkowników, którzy odwiedziła stronę, miejsca, z których odwiedzano stronę (np. kraje lub miasta), urządzenia, z poziomu których odwiedzano stronę, średnia wieku użytkowników strony, długość przebywania na stronie lub średnia liczba przejrzanych stron przez użytkowników. Takie dane pozwalają TRANSPOREON udoskonalić szatę graficzną strony internetowej i jej zawartość. Ten plik cookie wygasa po 24 miesiącach od daty utworzenia lub aktualizacji. Aktualizacja odbywa się za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza niniejszą stronę internetową.

4.3 Plik cookie Munchkin

Ten plik cookie firmy Marketo EMEA Ltd. pozwala TRANSPOREON przedstawić reklamę ukierunkowaną na podstawie działalności użytkownika na niniejszej stronie internetowej. TRANSPOREON użyje pliku Munchkin w celu udostępnienia reklamy ukierunkowanej tylko po uzyskaniu zgody użytkownika, np. podczas rejestracji w celu otrzymywania newsletterów lub dokumentacji. Plik cookie jest automatycznie umieszczany w przeglądarce, kiedy użytkownik odwiedza niniejszą stronę, ale nie może rozpoznać użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Ten plik cookie wygasa po 24 miesiącach od daty utworzenia lub aktualizacji. Aktualizacja odbywa się za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza niniejszą stronę internetową.

4.4 Wtyczki mediów społecznościowych

Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają udostępnianie zawartości niniejszej strony internetowej za pośrednictwem konta użytkownika na takich portalach społecznościowych jak Facebook, Xing, LinkedIn lub Twitter. Wtyczki oznaczone są logo danej sieci społecznościowej. Jeśli zalogowany na danym portalu społecznościowym użytkownik otworzy niniejszą stronę internetową, portal otrzyma informację o odwiedzeniu jej dzięki adresowi IP. Należy mieć świadomość, że taka transmisja danych odbywa się również wtedy, kiedy użytkownik nie kliknie na daną wtyczkę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez sieci społecznościowe można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych zamieszczonych na stronach internetowych tych portali.

5. W jaki sposób wyłączyć obsługę plików cookie i podobnych usług?

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google Analytics korzystał z Państwa danych osobowych, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli nie chcą Państwo, aby Munchkin korzystał z Państwa danych osobowych, mogą Państwo zmienić preferencje plików cookie w przeglądarce lub włączyć funkcję „Bez śledzenia”.

Jeśli nie chcą Państwo, aby sieci społecznościowe gromadziły dane związane z Państwa działalnością na niniejszej stronie, proszę wylogować się z tych portali przed otwarciem tej strony.

Z niniejszej strony można korzystać w sposób anonimowy, jeśli nie wypełni się żadnych formularzy kontaktowych, wyłączy się obsługę plików cookie i nie będzie się zalogowanym na żadnym z portali społecznościowych.

Należy pamiętać, że część funkcjonalności niniejszej strony może nie działać prawidłowo w wyniku wyłączenia obsługi plików cookie.

6. Kiedy TRANSPOREON przesyła dane osobowe do krajów nienależących do Unii Europejskiej?

TRANSPOREON korzysta z plików cookie Google Analytics. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym adres IP, będą przekazywane firmie Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przed przesłaniem adresu IP do Stanów Zjednoczonych, firma Google skróci go do formatu wskazującego na kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ten sposób zagwarantowana jest anonimowość danych. W wyjątkowych przypadkach skracanie przeprowadzane jest bezpośrednio na serwerach firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

7. Jak długo TRANSPOREON przechowuje dane osobowe?

TRANSPOREON przechowuje dane osobowe tak długo, jak są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów. TRANSPOREON usuwa dane, jeśli nie są one już potrzebne do realizacji tych celów.

8. Jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują Państwu?

Na Państwa żądanie TRANSPOREON poinformuje, które dane osobowe są przetwarzane przez TRANSPOREON. Mają Państwo prawo zażądać skorygowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych.

Mają Państwo możliwość sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania lub ich skasowania. TRANSPOREON spełni takie żądanie, jeśli jest to zgodne ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newsletterów od TRANSPOREON, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Każdy newsletter zawiera link, za pomocą którego można anulować subskrypcję.

9. W jaki sposób skontaktować się z TRANSPOREON?

W przypadku chęci zgłoszenia wniosku dotyczącego danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych TRANSPOREON, wysyłając wiadomość na adres dataprotection@transporeon.com lub przesłać wniosek do TRANSPOREON drogą pocztową:
TRANSPOREON GmbH
Attn: Data Protection Officer
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
Niemcy
Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2016

Please choose your language

close