BRANŻA CHEMICZNA


PRODUKCJA


301 MLN PL

Maize field in the sun

Luvena SA

Pełna integracja i dwukierunkowa wymiana danych zwiększa efektywność

Klient

Luvena S.A. to polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego, specjalizujące się w produkcji nawozów i impregnatów do drewna. Obecnie zakład produkuje 300 tysięcy ton nawozu rocznie. Spółka rozwija działalność handlową surowcami i nawozami importowanymi oraz nową działalność biznesową związaną z budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni magazynowo – biurowych. Logistyczna oferta Luveny skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz zlokalizowanych w jego najbliższym otoczeniu.

Testowaliśmy inne rozwiązania, ale dopiero wdrażając platformę TRANSPOREON mieliśmy możliwość ją dostosować do własnych potrzeb oraz zintegrować z naszym systemem ERP. W ten sposób odbywa się dwukierunkowa wymiana danych. Osoby obsługujące flotę mają dostęp online do pełnych i aktualnych informacji dotyczących statusu obsługi samochodów. Ponad to, mogą na bieżąco zarządzać oknami czasowymi oraz wywoływać kierowców, co znacznie usprawnia pracę całego zespołu.

Violetta Maciejewska, Główny informatyk 
Luvena

Wyzwania

  • Skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/rozładunek.
  • Usprawnienie komunikacji z kierowcami czekającymi w kolejce do magazynu.
  • Poprawa płynności w realizacji zleceń transportowych.
  • Reagowanie na nagły wzrost liczby przesyłek.
  • Poprawa organizacji pracy zespołu logistyki magazynowej.
  • Redukcja kosztów transportu.

Rozwiązanie

  • Organizacja przetargów TICONTRACT - rozwiązanie daje możliwość organizacji przetargów w jednym miejscu. Generator formularzy, indywidualne wzory zapytań, kwalifikacja wstępna oferentów, zarządzanie wieloma rundami przetargów i wiele więcej funkcji w jednym module.
  • Zlecanie Transportu TRANSPOREON - moduł służy do obsługi zlecenia transportowego, od momentu przygotowania specyfikacji zlecenia, aż do akceptacji oferty przez przewoźnika.
  • Zarządzanie oknami czasowymi TRANSPOREON - moduł umożliwia efektywniejszą organizację ruchu na placach magazynowych poprzez umożliwienie przewoźnikom rezerwowanie okien czasowych.

Rezultaty

OPTYMALIZACJA ZLECANIA TRANSPORTU

Automatyzacja skróciła proces wyboru przewoźnika. Jasne i precyzyjne zasady działania modułu umożliwiają znalezienie najkorzystniejszej oferty.

Goal icon yellow and gray

PEŁNA KONTROLA NAD PRZEBIEGIEM PROCESÓW

Pracownicy Luvena mogą planować, realizować i kontrolować transporty. Ponad to system umożliwia zarządzanie oknami czasowymi oraz dostęp do informacji przez całą dobę.

Medal icon yellow and gray

REDUKCJA CZASU OCZEKIWANIA

Kierowcy spędzają mniej czasu w kolejce przed zakładem, a z kolei pracownicy Luvena mogą efektywniej planować terminy transportów oraz kontrolować ich przebieg.

Chart icon yellow and gray

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI Z PRZEWOŹNIKAMI

Wywoływanie samochodów do załadunku odbywa się elektronicznie poprzez wiadomości tekstowe, co zautomatyzowało codzienną komunikację i usprawniło pracę na rampach.